gtu_logo

Arş. Gör. Osman Yavuz ALTUNTAŞ
Harita Mühendisliği

Osman Yavuz ALTUNTAŞ
Telefon
(262) 605 20 37
E-Posta
oyavuzaltuntas@gtu.edu.tr
Ofis
H2 Blok, 215
Çalışma alanları
Uzaktan Algılama, Dijital Görüntü İşleme, Dijital Tarım

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Colkesen, I., Ozturk, M. Y.,Altuntas, O. Y. (2024). Comparative evaluation of performances of algae indices, pixel-and object-based machine learning algorithms in mapping floating algal blooms using Sentinel-2 imagery.Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 1-22. (Link)

Ulusal Bildiriler

 1. Altuntaş, O. Y., Öztürk, M. Y., Çölkesen, İ. (2022). Google Earth Engine Yardımıyla Multi-Spektral Uydu Görüntüleri Kullanılarak Mısır Bitkisi Gelişiminin İzlenmesi. VIII. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL- CBS' 2022), 17- 19 Kasım, Ankara, Türkiye. (Link)
 2. Saygı, M., Altuntaş, O. Y., Çölkesen, İ., Sefercik, U. G. (2023). İHA Görüntülerinden Bireysel Ağaç Taç Segmentasyonunda YOLOv7, YOLOv8, Mask R-CNN ve Segment Anything Modelinin Karşılaştırmalı Performans Analizi. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) XII. Teknik Sempozyumu, 24-26 Mayıs, Sivas, Türkiye.(Link)
 3. Öztürk, M. Y., Altuntaş, O. Y., Çölkesen, İ. (2023). Google Earth Engine ile Sentinel-2 Görüntülerini Kullanarak Deprem Kaynaklı Değişikliklerin Tespiti ve Haritalanması. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) XII. Teknik Sempozyumu, 24-26 Mayıs, Sivas, Türkiye.(Link)

Uluslararası Bildiriler

 1. Altuntas, O. Y., Çölkesen, İ. (2023). Investigation of Spectral Separability of Maize Species at Different Phenological Stages Using Multi-Temporal Sentinel-2 Data in Google Earth Engine. III. International Istanbul Current Scientific Research Congress, 8-9 February, İstanbul, Türkiye. (Link)
 2. Colkesen, I., Kavzoğlu, T., Sefercik, U. G., Altuntas, O. Y., Nazar, M., Ozturk, M. Y., Saygi, M. (2023). Deep Learning Based Poplar Tree Detection and Counting Using Multispectral UAV Images. 6th Advanced Engineering Days (AED'2023), 4-5 March, Mersin, Türkiye. (Link)
 3. Colkesen, I., Sefercik, U. G., Kavzoglu, T., Tonbul, H., Ozturk, M. Y., Altuntas, O. Y.,Nazar, M., Aydin, I. (2023). Classification of Hybrid Maize Seeds (Zea Mays) With Object-Based Machine Learning Algorithms Using Multispectral UAV Imagery. 6th Intercontinental Geoinformation Days, 13-14 June, Baku, Azerbaijan. (Link)
 4. Çölkesen, I., Öztürk, M. Y., Altuntas, O. Y. (2023). Index-based mapping of floating algae blooms observed on Lake Iznik using Landsat-8 imagery. 6th Intercontinental Geoinformation Days, 13-14 June, Baku, Azerbaijan. (Link)
 5. Altuntas, O. Y., Colkesen, I., Sefercik, U. G., Kavzoglu, T., Saygi, M., Öztürk, M. Y., Nazar, M., Aydin, I., Tonbul, H.(2023).Evaluating the performance of object-based machine learning and deep learning models in classifying different maize genotypes with multispectral UAV imagery. 8th Advanced Engineering Days (AED'2023), 7-8 December, Mersin, Türkiye.(Link)
 6. Yilmaz, Y., Cure, E., Turker, E., Altuntas, O. Y., (2023). Evaluation of potential liquefaction in soils,3rd International Civil Engineering and Architecture Congress (ICEARC’23),12- 14 October, Trabzon, Türkiye.

Tezler

 1. Altuntaş, O. Y.,(2024). "Gelişmiş Makine Öğrenimi Teknikleri ile Çok Zamanlı Hava ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Mısır (Zea mays) Türlerinin Fenoloji Tabanlı Sınıflandırılması". Gebze Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Projeler

 1. TUBİTAK 1001: Proje No:121Y392, "İnsansız Hava Aracı Teknolojileri ve Yapay Zeka Yöntemlerinin Füzyonu ile Dijital Tarım Uygulamaları: Mısır (Zea Mays) Gelişimi İzlenmesi", 2021/ Devam Ediyor. (Bursiyer)
 • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri (Devam Ediyor)
 • Yüksek lisans: Gebze Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri (2024)
 • Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği, (2019)
  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, (2020- Çift Anadal)