gtu_logo

Arş. Gör. Mertcan NAZAR
Harita Mühendisliği

Mertcan NAZAR
Telefon
(262) ...
E-Posta
mnazar@gtu.edu.tr
Ofis
, 218
Çalışma alanları
Uzaktan Algılama, Fotogrametri, Optik ve Lazer İnsansız Hava Aracı, İnterferometri ve Radargrametri, Hava Kaynaklı ve Yersel Lazer Tarama, Sanal Gerçeklik Entegrasyonu

ORCID

YÖK Akademik

Google Scholar

Academia

Researchgate

SCI ve SCI-Expanded Uluslararası Hakemli Dergilerde Makaleler

 1. Sefercik, U. G., Nazar, M. (2023). Consistency Analysis of RTK and Non-RTK UAV DSMs in Vegetated Areas. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 16, 5759-5768. https://doi.org/10.1109/JSTARS.2023.3288947. (Link)

ESCI ve ULAKBİM TR Dizin Hakemli Dergilerde Makaleler

 1. Sefercik, U. G., Kavzoglu, T., Colkesen, I., Nazar, M., Ozturk, M. Y., Adali, S., Dinc, S. (2023). 3D Positioning Accuracy and Land Cover Classification Performance of Multispectral RTK UAVs. International Journal of Engineering and Geosciences, 8(2), 119-128. https://doi.org/10.26833/ijeg.1074791. (Link)
 2. Sefercik, U. G., Kavzoglu, T., Nazar, M., Atalay, C., Madak, M. (2022). Creation of a Virtual Tour .Exe Utilizing Very High-Resolution RGB UAV Data. International Journal of Environment and Geoinformatics, 9(4), 151-160. https://doi.org/10.30897/ijegeo.1102575. (Link)

Uluslararası Bildiriler

 1. Altuntas, O. Y., Colkesen, I., Sefercik, U. G., Kavzoglu, T., Saygi, M., Ozturk, M. Y., Nazar, M., Aydin, I., Tonbul, H. (2023). Evaluating the performance of object-based machine learning and deep learning models in classifying different maize genotypes with multispectral UAV imagery. 8th Advanced Engineering Days (AED), 79-82. (Link)
 2. Nazar, M., Sefercik, U. G., Aydin, I. (2023). Potential Analyses of LiDAR-Based Automatic Powerline Detection Algorithms. 7th Advanced Engineering Days, 9 July, Mersin, Türkiye. (Link)
 3. Sefercik, U. G., Aydin, I., Nazar, M. (2023). Quality Enhancement in Digital Twin Production of Complex Architectures with Integrated Use of Terrestrial and Aerial Images. 7th Advanced Engineering Days, 9 July, Mersin, Türkiye. (Link)
 4. Nazar, M., Sefercik, U. G. (2023). Game Development in Unity Game Engine Using Optical UAV Data. 6th Intercontinental Geoinformation Days, 13-14 June, Baku, Azerbaijan. (Link)
 5. Colkesen, I., Sefercik, U. G., Kavzoglu, T., Tonbul, H., Ozturk, M. Y., Altuntas, O. Y., Nazar, M., Aydin, I. (2023). Classification of Hybrid Maize Seeds (Zea Mays) With Object-Based Machine Learning Algorithms Using Multispectral UAV Imagery. 6th Intercontinental Geoinformation Days, 13-14 June, Baku, Azerbaijan. (Link)
 6. Colkesen, I., Kavzoglu, T., Sefercik, U. G., Altuntas, O. Y., Nazar, M., Ozturk, M. Y., Saygi, M. (2023). Deep Learning Based Poplar Tree Detection and Counting Using Multispectral UAV Images. 6th Advanced Engineering Days (AED'2023), 4-5 March, Mersin, Türkiye. (Link)
 7. Sefercik, U. G., Nazar, M., Aydin, I. (2023). Problematic Points and Solution Approaches in 3D Model Generation Using Optical UAV Data. III. International Istanbul Current Scientific Research Congress, 8-9 February, Istanbul, Türkiye. (Link)
 8. Sefercik, U. G., Aydin, I., Nazar, M. (2023). Effect of Camera Optimization on 3D Location Accuracy in UAV Photogrammetry. III. International Istanbul Current Scientific Research Congress, 8-9 February, Istanbul, Türkiye. (Link)
 9. Sefercik, U. G., Nazar, M. (2022). Coherence Analysis of DSMS Generated by Multispectral RTK and RGB Non-RTK UAVs’ Simultaneous Data. International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS'2022), 17-22 July, Kuala Lumpur, Malaysia. https://doi.org/10.1109/IGARSS46834.2022.9884157. (Link)
 10. Yildirim, E., Nazar, M., Sefercik, U. G., Kavzoglu, T. (2022). Stone Pine (Pinus Pinea L.) Detection From High-Resolution UAV Imagery Using Deep Learning Model. International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS'2022), 17-22 July, Kuala Lumpur, Malaysia. https://doi.org/10.1109/IGARSS46834.2022.9883964. (Link)
 11. Sefercik, U. G., Kavzoglu, T., Colkesen, I., Adali, S., Dinc, S., Nazar, M., Ozturk, M. Y. (2021). Land Cover Classification Performance of Multispectral RTK UAVs. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLVI-4/W5-2021, 489–492. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVI-4-W5-2021-489-2021. (Link)
 12. Sefercik, U. G., Kavzoglu, T., Nazar, M., Atalay, C., Madak, M. (2021). UAV-Based 3D Virtual Tour Creation. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLVI-4/W5-2021, 493–499. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVI-4-W5-2021-493-2021. (Link)
 13. Sefercik, U. G., Kavzoglu, T., Colkesen, I., Nazar, M., Ozturk, M. Y., Adali, S., Dinc, S. (2021). Geolocation and Land Cover Classification Performance of Multispectral RTK UAVs. International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG'2021), 2-3 December, Riga, Latvia. https://doi.org/10.15659/isag2021.12544. (Link)
 14. Sefercik, U. G., Kavzoglu, T., Nazar, M., Atalay, C., Madak, M. (2021). Integration of High Resolution UAV Data Into the Virtual Environment. International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG'2021), 2-3 December, Riga, Latvia. https://doi.org/10.15659/isag2021.12546. (Link)
 15. Sefercik, U. G., Kavzoglu, T., Colkesen, I., Adali, S., Dinc, S., Nazar, M., Ozturk, M. Y. (2021). 3D Positioning Accuracy and Land Cover Classification Performance of the UAVs: Case Study of DJI Phantom IV Multispectral RTK. The 42nd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS'2021), 22-24 November, Can Tho, Vietnam. (Link)
 16. Sefercik, U. G., Kavzoglu, T., Nazar, M., Atalay, C., Madak, M. (2021). Virtual Campus Tour Generation Using UAV Data: Case Study Gebze Technical University. The 42nd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS'2021), 22-24 November, Can Tho, Vietnam. (Link)

Ulusal Bildiriler

 1. Sefercik, U. G., Aydin, İ., Nazar, M. (2023). İnsansız Hava Aracı ve Yersel Fotogrametri Verilerinin Füzyonu ile 3B Dijital İkiz Üretim Kalitesinin Artırılması. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) XII. Teknik Sempozyumu, 24-26 Mayıs, Sivas, Türkiye. (Link)
 2. Nazar, M., Sefercik, U. G. (2023). İHA Verileri ile Unity Ortamında Oyun Tasarımı. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) XII. Teknik Sempozyumu, 24-26 Mayıs, Sivas, Türkiye. (Link)
 3. Sefercik, U. G., Nazar, M., Aydın, İ. (2022). Optik İHA ile 3B Model Üretiminde Problematik Noktalar ve Çözüm Önerileri. VIII. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS'2022), 17-19 Kasım, Ankara, Türkiye. http://dx.doi.org/10.15659/uzalcbs2022.12841. (Link)
 4. Sefercik, U. G., Aydın, İ., Nazar, M., Kavzoğlu, T. (2022). Kamera Optimizasyonunun Poligonal İHA Uçuşlarından 3B Modelleme Kalitesine Etkisi. VIII. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS'2022), 17-19 Kasım, Ankara, Türkiye. http://dx.doi.org/10.15659/uzalcbs2022.12837. (Link)

Projeler

 1. TUBİTAK 1001: Proje No:121Y392, İnsansız Hava Aracı Teknolojileri ve Yapay Zeka Yöntemlerinin Füzyonu ile Dijital Tarım Uygulamaları: Mısır (Zea Mays) Gelişimi İzlenmesi, 2021 / Devam Ediyor. (Bursiyer)
 2. BAP: Proje No: 2020-A-105-42, Gebze Teknik Üniversitesi Yerleşkesinin Yüksek Çözünürlüklü 3B Modellemesi ve Sanal Gerçeklik Entegrasyonu, 2020 / 2022. (Bursiyer)

Tezler

 1. Nazar, M., (2022). "Generation of Precise 3D Model With RGB UAV and Integration to the Game Engine: Case Study Gebze Technical University", Gebze Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Master's Thesis. (Link)
 • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri (2022-Devam Ediyor)
 • Yüksek lisans: Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri (2020-2022)
 • Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği (2016-2020)