gtu_logo

Doç. Dr. Cumhur ŞAHİN
Harita Mühendisliği

Cumhur ŞAHİN
Telefon
(262) 605 20 65
E-Posta
csahin@gtu.edu.tr
Ofis
F Blok, 225
Çalışma alanları
Fotogrametri, Yersel Fotogrametri, Panoramik Algılama Sistemleri, Yersel Lazer Tarayıcı Sistemleri
Journal Publications (SCI/SCI-Expanded)<div>
 1. Ergun, B.,Sahin C., Aydın, A., 2020, "Two-dimensional (2-D) kalman segmentation approach in mobile laser scanning (MLS) data for panoramic image registration", Lasers in Engeering, Volume 48, 121-150 pp.
 2. Ergun, B., Sayim, I., Sahin, C., N. Tok, 2016, “Real-time relative mobile target positioning using GPS-assisted stereo videogrammetry”, Survey Review, Volume 50, Issue 361, 326-335 pp.
 3. Sahin. C., 2016, "Comparison and calibration of mobile phone fisheye lens and regular fisheye lens via equidistant model", Journal of Sensors, Volume 2016, Article ID 9379203, 11 pages.
 4. Sahin, C., 2015, “Planar segmentation of indoor terrestrial laser scanning point clouds via distance function from a point to a plane”, Optics and Lasers in Engineering, Volume 64, 23-31 pp.
 5. Ergun, B., Sahin C., Ustuntas, T., 2014, "Segmentation and determination of grid points of curve points in terrestrial laser scanning data for regular curve surfaces via C-means integrated fuzzy logic approach", Optics and Lasers in Engineering, Volume 52, 261-268 pp.
 6. Sahin, C., Alkis, A., Ergun, B., Kulur, S., Batuk, F., Kilic, A., 2012 , "Producing 3D city model with the combined photogrammetric and laser scanner data in the example of Taksim Cumhuriyet Square", Optics and Lasers in Engineering, Volume 50, Issue 12, 1844-1853 pp.
 7. Ergun, B., Kavzoğlu, T., Colkesen, I., Sahin, C., 2010, "Data filtering with support vector machines in geometric camera calibration", Optics Express, Volume 18, Issue 3, 1927-1936 pp.
 8. Aydın, E. O., Ergun, B., Sahin, C., 2010, "Documentation of an Ottoman replica tile via photogrammetric modeling", Scientific Research and Essays, Volume. 5, Issue 15, 1978-1985 pp.
 9. Ergun, B., Sahin, C., Baz, I., Ustuntas, T., 2009, "A case study on the historical peninsula of Istanbul based on three-dimensional modeling by using photogrammetry and terrestrial laser scanning", Environmental Monitoring and Assessment, Volume 165, Issue 1-4, 595-601 pp.
Papers in National Journals
 1. Şahin, C., Uygur, S. Ö., Ergün, B., 2013, "Panoramik görüntülemede yansımalı sistemlerin matematik modelleri", Harita Dergisi, Sayı 149, Sayfa 43-52.
 2. Şahin, C., Alkış, A., 2012, "Kentsel tasarım çalışmalarında kullanılmak üzere görüntü işleme teknikleri yardımıyla üç boyutlu bütünleşik model üretimi", YTÜ Sigma Dergisi, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa 225-234.
 3. Şahin, C., 2011, "Çok algılayıcılı kameralarda kullanılan balıkgözü mercek distorsiyonu için bir hesap modeli", Harita Dergisi, Sayı 145, Sayfa 29-37.
 4. Ergün, B., Şahin, C., Aydın, E.Ö., 2010, "Fotogrametrik modelleme tekniği ile bir Osmanlı çinisinin dökümantasyonu", HKMO Dergisi, Sayı 103, Sayfa 25-33.
 5. Ergün, B., Şahin, C., 2009, "Günümüzde kullanılan optik ve sayısal küresel fotogrametri teknikleri", Harita Dergisi, Sayı 142, Sayfa 40-50.
Book Chapters
 1. Sahin C., 2017, "The geometry and usage of the supplementary fisheye lenses in smart phones", in "Smartphone from an Applied Research Perspective", Chapter 2, 25-56 pp., ISBN 978-953-51-3590-6, Intechopen.
 2. Ergun, B., Sahin, C., Kaplan, U., 2017, ”ANFIS definition of focal length for zoom lens via fuzzy logic function”, in “Modern Fuzzy Control Systems and its Applications”, Chapter 15, 297-320 pp., ISBN 978-953-51-3389-6, Intechopen.
 3. Sahin, C.,Ergun, B., 2019, "Indoor stereo photogrammetry via omnidirectional multicamera system case study: Ladybug2", Chapter 9, 197-224 pp., in Book Series: Advances in Sensors: Reviews, Vol. 7, ISBN: 978-84-09-14512-6, IFSA / International Frequency Sensor Association Publishing.
Conference Proceeding
 1. Ergun, B., Kulur, S., Alkis, A., Sahin, C., 2009, "Three dimensional calibration room design and application for architectural documentation methods", 22nd CIPA Symposium, October11-15, Kyoto, Japon.
National Proceedings
 1. Şahin, C. , Ergün, B., Alkış, A., "Yakın resim fotogrametrisinde üç boyutlu silüet örnek uygulaması: İstanbul Galata Bölgesi", 4. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 16-19 Ekim 2012, Zonguldak.
 2. Şahin, C., Ergün, B., "Panoramik görüntü ve kullanım alanları", 4. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 16-19 Ekim 2012, Zonguldak.
 3. Şahin, C., Alkış, A., "Üç boyutlu silüet çalışmalarında CBS yaklaşımı", 3. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 11-13 Ekim 2010, Gebze-Kocaeli.
 4. Şahin, C., Ergün, B., "Yakınlaşma yapan objektiflerde farklı odak uzaklıklarında kalibrasyon ve distorsiyon parametrelerinin hesaplanması için üç boyutlu bir test alanı yüzeyi kullanılması", 3. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Konya.
 5. Şahin, C., Ergün, B., Baz, İ., "Yersel fotogrametrik kamera kalibrasyonuna yönelik bir kalibrasyon alanı tesisi", Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Mart 2005, Ankara.
 6. Saka, H., Karaş, İ.,R., Şahin, C., "Ülke GPS Ağının sıklaştırılmasına yönelik yazılım GPSVEK", Mühendislik Ölçmelerinde Jeodezik Ağlar Çalıştayı, 14-16 Ekim 2004, Zonguldak.
 7. Baz, İ., Kavzoğlu, T., Aksoy, S., Şahin, C., "BKBS'nin analizi, TAKBİS projesini bekleyen muhtemel sorunlar ve çözüm önerileri", 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Nisan 2003, Ankara.
 8. Pehlivan, H., Saka, H., Şahin, C., "Şehir içi ortamlarda araç takip sistemleri ve GPS ölçmelerinin güvenilirliği", 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Nisan 2003, Ankara.
</div>
 • Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı (2011)
 • Yüksek lisans: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı (2004)
 • Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü (2001)
DOÇENT ÜNVANI'NIN ALINDIĞI SÖZLÜ SINAV TARİHİ:

20 EKİM 2017

-------------------------------------------------------------
PROJELER:

1. “Yakın Resim Fotogrametrisinde Mikro Fotogrametrik Ölçme Sistemi Tasarımı Tesisi ve Ölçmesi”, Araştırmacı, 2007/2008, (Kurumsal, BAP 2007-21). Tamamlandı.
2. “Ülke GPS Ağının Sıklaştırılmasına Yönelik Paket Yazılım Geliştirilmesi”, Araştırmacı, 2003/2004 (Kurumsal, BAP 2003-A-21). Tamamlandı.
3. “Tarihi Yarımadanın Lazer Tarama Yöntemi ile Üç Boyutlu Şehir Modelinin Oluşturulması”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Araştırmacı, 2005/2006 (Ulusal). Tamamlandı.
-----------------------------------------------------------------------------------
HAKEMLİKLER:

1. Dergi, SCI, Optics and Lasers in Engineering.
2. Dergi, SCI, Optical Engineering.
3. Dergi, SCI Expanded, International Journal of Remote Sensing.
4. Dergi, Scopus, Infrared Physics and Technology.
5. Dergi, Dergipak, Geomatik.
6. Dergi,Tubitak Academic Journals, Turkish Journal Of Electrical Engineering & Computer Sciences.