gtu_logo

Prof. Dr. Mehmet Ali ARSLAN
Makine Mühendisliği

Mehmet Ali ARSLAN
Telefon
(262) 605 27 81
E-Posta
mehmet.arslan@gtu.edu.tr
Web sayfası
http://www.gtu.edu.tr/personel/1040/1075/mehmet-ali-arslan.aspx
Ofis
H2 Blok, Z23
Çalışma alanları
Makine Tasarımı - Bilgisayarla Bütünleşik İmalat Sistemleri - Tasarım Optimizasyonu ve Sonlu Elemanlar Analizi - 2/3 Boyutlu Mesh(Ağ) Oluşturulması  - Dinamik Analiz - Denysel Veri Analizi - Kompozit

Text Books

Mehmet Ali Arslan, “Hands on Applied Finite Element Analysis – Application with ANSYS”, First Edition, 2015, ISBN: 978-0-692-33217-7 - www.handsonfea.com

Mehmet Ali Arslan, “Hands on Applied Finite Element Analysis – Application with ANSYS”, Second Edition, 2018, ISBN: 978-0-999-20059-9 -www.handsonfea.com

Mehmet Ali Arslan, “Introduction to Applied Statistics”, First Edition, September 2017, ISBN: 978-0-999-20055-1 -www.maabook.com

Mehmet Ali Arslan, “Introduction to Quality Engineering”, First Edition, March 2019, ISBN: 978-0-999-20056-8 -www.maabook.com

Mehmet Ali Arslan, “Analysis of Composite Materials – Application with ANSYS”, First Edition, 2020, ISBN:978-0-999-20050-6 -www.handsonfea.com

Mehmet Ali Arslan, “Applied Statistics and DOE”, First Edition, July 2021, ISBN: 978-0-999-20051-3 -www.maabook.com

Journal Article

 1. M. A. Arslan and P. Hajela, "Counterpropagation Neural Networks in Decomposition Based Optimal Design", Computers and Structures, Vol. 65, No.5, pp. 641-650, 1997.
 2. M. A. Arslan and P. Hajela, "Use of Counterpropagation Neural Networks to Enhance the Concurrent Subspace Optimization Strategy", Engineering Optimization, Vol. 33, No. 3 pp. 327-350, 2001.
 3. M. Koc and M. A. Arslan, "Innovative tooling considerations for precision forming-stress pins to prolong die life and improve dimensional tolerances of parts", Journal of Materials Processing and Technology, Volume 142,773-785, 2003.
 4. Mehmet Ali Arslan, "Assessing the Effects of Induction Rotor Transient Heating on Shaft Interference Fit During Force-Stopped Condition", Journal of Electric Power Components and Systems, Volume 33, No. 10, pp. 1097-1104, 2005.
 5. M.A. Arslan, "Flywheel Geometry Design for Improved Energy Storage Using Finite Element Analysis", Materials and Design, Technical report, Vol. 29, No. 2, 514-518 (2008).
 6. Fatih Ay, M.A. Arslan, "PEM Tipi Yakıt Hücreleri İçin Grafit-Polimer Kompozit Bipolar Plaka Geliştirilmesi", Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, Türkçe Makale, Cilt: 7, No: 2, 2010 (73-79) (2010), e-ISSN:1304-4141.
 7. F. Öztürk and M. Ali Arslan, "Analysis of Temperature Distribution on warm Forming of Aluminum-Magnesium Alloy", Advanced Materials Research, Vols. 264-265 pp. 329-336 (2011).
 8. M. Ali Arslan and İsmail Fidan,"Productivity Analysis of an Electronics Re-manufacturing System Through Stochastic Petri Nets and Artificial Neural Networks",Scientific Research and Essays Vol. 6(21), pp. 4510-4516, 30 September, ISSN 1992-2248, (2011).
 9. M. Ali Arslan and Oğuz Kayabaşı, "3-D Rail-Wheel Contact Analysis Using FEA", Advances in Engineering Software, 45 pp. 325-331 (2012).
 10. M. Ermurat, M. Ali Arslan, F. Erzincanlı, İ. Uzman, "Process parameters investigation of a laser-generated single clad for minimum size using design of experiments", Rapid Prototyping Journal, Vol. 19, Number 6, pp. 452–462, (2013).
 11. M. Ali Arslan, "Coupled thermal/structural contact analyses of shrink-fit tool holder", Proc IMechE Part B: Journal of Engineering Manufacture, Vol. 228(5) 715-724, (2014).
 12. O.B. Saban, E. Güzel, M.F. Serincan, M.Ali Arslan, "Electrochemical Characterization of Temperature Dependence of a Li-ion Battery", Turkish Journal of Electromechanics and Energy, 6(1), pp.31-38, (2021).

Conference Proceedings

 1. M. A. Arslan and P. Hajela, "Counterpropagation Neural Networks in Decomposition Based Optimal Design", IFORS 4th Specialized Conference on OR and Engineering Design, St. Louis,Missouri,1995.
 2. M. A. Arslan and I. Fidan, "Modeling and Performance Analysis of an SMD Assembly Station Using Stochastic Petri Nets and Artificial Neural Networks", IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, Vol. 2, 1768-1173, Vancouver, Canada,1995.
 3. M. A. Arslan," The BP Neural Networks with Data Clustering Enhancement – An Emerging Optimization Tool", IEEE International Symposium on Intelligent Control (ISIC),188-193, Dearborn, Michigan,1996.
 4. M.A. Arslan and P. Hajela, "Use of Artifical Neural Networks to Enhance the Concurrent Subspace Optimization Strategy", International Symposium on Optimization and Innovative Design, JSME Paper No. 153, edited by H. Yamakawa, M. Yoshimura, S. Morishita and M. Arakawa, Tokyo, Japan,1997.
 5. M. A. Arslan and P. Hajela, "Enhancements to Decomposition Based Multidisciplinary Design Through the use of Intelligent Agents", 7th AIAA/USAF/NASA/ISSMO Symposium on Multidisciplinary Analysis and Optimization, St. Louis, MO, 1998.
 6. Fatih Ay, M. A. Arslan, S. Öztürk, B. Ünveroğlu, Ali Ata,“PEM Tipi Yakıt Hücreleri için Sodyum Bentonit Katkılı Grafit-Kompozit Plaka Geliştirilmesi”, UHK2009 IV. Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi ve Sergisi (ULUSLARARASI KATILIMLI) 15-16 Ekim 2009, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ.
 7. Fahrettin Ozturk, M. Ali Arslan, “Analysis of Temperature Distribution on Warm Forming of Aluminum-Magnesium”, Alloy Advances in Materials and Processing Technologies 2009 (AMPT2009), 26-29 October, 2009, Kuala Lumpur, Malaysia
 8. M. Ali Arslan, Oğuz Kayabaşı, “3-D Rail-Wheel Contact Analysis Using FEA”, 16th US National Congress of Theoretical and Applied Mechanics June 27-July 2, 2010, State College, Pennsylvania, USA.
 9. A. Nihan Uçar, M. Ali Arslan, "CFD Based Investigation of Fluid Flow Characteristics in a Centrifugal Pump”, May 29-31 2017, International Conference on Advanced in Science and Arts İstanbul 2017.
 10. O.B. Saban, E. Güzel, M.F. Serincan, M.A. Arslan,""Electrochemical Characterization of Temperature Dependence of a Li-ion Battery", 5th Anatolian Energy Symposium, Trabzon,TURKEY, 24-26 March 2021.
 11. Şevket Ertekin and M.A. Arslan, ”Numerical investigation on fatigue crack propagation for gas turbine engine parts", I. International Aerospace Propulsion System Congress, GTU,KOCAELİ,TURKEY, 20 April 2022.
 12. Y. Okan KÖSTERİT and M.A. Arslan, ”Investigation and Application of the Torque-Angle Tightening Method on Critical Bolted Joints of Gas Turbine Engine", I. International Aerospace Propulsion System Congress, GTU,KOCAELİ,TURKEY, 20 April 2022.
 1. Barış GÜN, “Sıvama Yöntemleri ve Sıvama Makinesi Tasarımı”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze/Kocaeli, 2007.
 2. Murat Korkut, “Yapay Sinir Ağları Tabanlı Fonksiyonel Yaklaşım ve Mühendislik Uygulamaları”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze/Kocaeli, 2007.
 3. Cem Güler, “Darbe Yükleri Altında Değişik Geometrilerdeki Gemi Profillerinin Mukavemetlerinin İncelenmesi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze/Kocaeli, 2008.
 4. Furkan Özgür Öz, “Modern Ürün Geliştirme Yöntemlerinin AR-GE Departmanında Uygulanması”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze/Kocaeli, 2008.
 5. Behlül Boyalı, “Diş Protezinin Sonlu Elemanlar Metodu Kullanarak Yapısal Analizi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze/Kocaeli, 2008.
 6. Yasin Zülfikaroğlu, “Çarpışma Testi ve Benzer Problemlerin Sistem Dinamikleri Kapsamında Vensim Yazılımı İle Modellenmesi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze/Kocaeli, 2008.
 7. Hüseyin Serdar Özgümüş,"Çelik Teknelerin İmalatında Oluşan Tersane Atıklarının Drenaj Sistemine Verilmeden Önce Arıtılması için Bölmeli Tip Çökertme Tankı Tasarımı ve İmalatı", Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze/Kocaeli, 2011.
 8. Ayşe Nihan Uçarı, “Santrifüj Pompadaki Akışın Sayısal Yöntemlerle İncelenmesi”, Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze/Kocaeli, 2017.
 9. Emre Baldan,“Otomotiv Fan Kanadının Dinamik Karakteristiğinin Deneysel ve Teorik Modal Analiz Metotları ile İncelenmesi”, Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze/Kocaeli, 2018.
 10. Cenk Baykuş,“Konvansiyonel; Sevk Sistemli Gemilerde Şaft Yükü Ölçümü ve Analizi”, Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze/Kocaeli, 2019.
 11. Cihan Koçak,“Dördüncü Sanayi Devrimi: Endüstri 4.0 ve Bir Cam Ambalaj Firmasında Uygulanması”, Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze/Kocaeli, 2019.
 12. Hüseyin Furkan Bedir,“Otomotiv Sektöründe Kullanılan Alüminyum ve Çelik Esaslı Malzemelerin Kaynaklanabilirliğinin Araştırılması”, Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze/Kocaeli, 2019.
 13. Emre Erdemir,“Multi-Objective Optimization of an Axial Compressor Blade”, Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze/Kocaeli, 2020.
 14. Ongun Bora Saban,“Physical Based Modeling of the Electrochemical Impedance of Lithium-Ion Batteries”, Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze/Kocaeli, 2020.
 15. Yasin Okan Kösterit,“Investigation and Application of the Torque-Angle Tightening Method on Critical Bolted Joints of Gas Turbine Engine”, Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze/Kocaeli, 2022.
 16. Şevket Ertekin,“Numerical Investigatıon on Fatigue Crack Propagation for Gas Turbine Engine Parts”, Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze/Kocaeli, 2022.
 17. Tümay İnal,“Creep Damage Analysıs and Lıfe Predıctıon of A Superalloy Turbıne Blade”, Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze/Kocaeli, 2023.
 18. Ahmet Onur Şahin,“High Cycle Fatigue Life Assesment of Gas Turbine Engine Annular Combustor”, Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze/Kocaeli, 2024.
 19. Samet Ergül,Yüksek Basınç Türbini Çarpışma Manifoldu Uçak Motor Parçası Üzerinde Atmosferik Plasma Spray Yönteminin Uygulanması ve Metalografik İncelemesinin Yapılması”, Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze/Kocaeli, 2024.
 20. Tuğçe Çoskuntuna Daşdemir,“Implementing Partial MBSE in Gas Turbine Engine Architecture Development ;and Its Reported Advantages and Disadvantages”, Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze/Kocaeli, 2024.
 21. Rıfat Ramiz Aydın,“Duct Design of Reciprocating Engine Cooling System at Aircraft Which Has Tractor Configuration”, Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze/Kocaeli, 2024.
 • Doktora: Rensselaer Polytechnic Institute NY, USA
 • Yüksek lisans: Rensselaer Polytechnic Institute NY, USA
 • Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE
Bir çok yıl ABD'de Endüstriyel Yapısal Tasarım, test ve Sonlu Elemanlar Analizi ve Proje Yürütücüsü Tecrübesi