gtu_logo

Dr. Mert Bekir ATSEVER
Elektronik Mühendisliği

Mert Bekir ATSEVER
Telefon
(262) 605 32 49
E-Posta
mbatsever@gtu.edu.tr
Ofis
A2 Blok, 256
Çalışma alanları
1-Dağıtım Şebekelerinde Toprak Koruma- Koordinasyonu 2-Koruma Röleleri 3-Dağıtım Şebekelerinde Topraklama 4-Güç Sistemi Optimizasyonu 5-Arıza Tahmini 6-Kablo Kısmı Deşarj

Güncellenme Tarihi 11.05.2024

Toplam Arge Projesi Sayısı: 7

Toplam Araştırma Makalesi Sayısı: 10

Toplam Konferans Bildirisi Sayısı: 20


SCI/SCI-E ve Diğer Alan Endekslerinde Taranan Uluslararası Araştırma Makaleleri

[10] Atsever M. B, Boyacı A., Yarkan S., Hocaoğlu M. H., (2024), ‘On-site Partial Discharge Detection and Location System for Underground Cables Using USRP-Based Portable Measurement System’, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, (Submitted).

(IF:3.1)

[9] Atsever M. B, Hocaoğlu M. H., (2024), ‘Kablo Yoğun Türk Dağıtım Şebekelerinde Kapasitif Akım Temelli Hatalı Açmaların Engellenmesi için Yöntem Hibritasyonu’, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Dergisi, 39 (2), 883-897.
(IF:1.059)

[8] Atsever M. B, Hocaoğlu M. H., (2023), ‘A Faulty Feeder Selection Method for Distribution Network with Unintentional Resonance in Zero Sequence Circuit’, Electric Power Systems Research, 223 (1), pp 1-10.

doi: https://doi.org/10.1016/j.epsr.2023.109587

(IF:3.188)
[7] Atsever M. B, Hocaoğlu M. H., (2023), ‘Mitigation of sympathy trips in highly cabled non-effectively earthed radial distribution systems via MINLP'', Electric Power Systems Research, 220 (1), pp 1-10.
doi:https://doi.org/10.1016/j.epsr.2023.109377
(IF:3.188)


[6] Atsever M. B, Hocaoğlu M. H., (2022), ‘Comprehensive Performance Analysis of Greywolf Optimizer for Overcurrent Relay Coordination’,Turkish Journal of Engineerig Research and Education,1 (2), pp 39-47.


[5] Alp Karadeniz, Mert Bekir Atsever, Onur Ozturk, Ahmet Koksoy, Murat Erhan Balci, Mehmet Hakan Hocaoglu (2022), ‘‘Assessment of Frequency-Domain Models for Harmonic Analysis of Residential Type Photovoltaic-Distributed Generation Units’’, Solar Energy,pp 182-195.
doi:https://doi.org/10.1016/j.solener.2021.12.057
(IF:7.188)


[4] Atsever M. B, Hocaoğlu M. H., (2021), ‘‘Investigation of Capacitive Current Based False Trips in Radial Distribution Networks’,Special issue of the journal Problems of energy and resource,1 (1), pp 167-177.


[3] Atsever M. B, Karacasu Ö., Hocaoğlu M. H., (2021), ‘‘Cost-Effective Protection Method Selection in Radial Distribution System Presence of Highly Cable Usage’’, International Journal of Electrical Power ; Energy Systems, (will submit)

[2] Atsever M. B, Karacasu Ö., Hocaoğlu M. H., (2021), ‘‘Determination of Proper Angle Settings for Resistance Grounded Distribution Systems for Directional Earth Fault Relays’’, Turkish Journal of Electrical Power and Energy,1(1). Pp 26-32.

[1] Atsever M.B., Bilgin M.Z., Erfidan T.,(2017), '' Modelling and Simulation of Thermoelectric Generators under Various Temperature Conditions'', Middle East Journal of Technic, 2(1), pp 45-54

Bursiyer / Araştırmacı Olarak Görev Alınan Ulusal/ Uluslararası Araştırma Geliştirme Projeleri

[7] EPDK Ar-Ge Projesi (2024)-tan(δ)-AI (Tanjant Delta Saha Testlerine Gerek Duymadan
AI ile Kablo Sağlığının Belirlenmesi)
;Doktor Araştırmacı-18 Ay

[6] EPDK Ar-Ge Projesi (2024)- Havai Hat Ekiplerini Hızlı Yönlendirmek için Elektrik Verileri Üzerinden Tahmini Arıza Metrajının Çıkarılması, Doktor Araştırmacı-15 Ay


[5] Tubitak-1005 Projesi (2023)- Kablo Yoğun Radyal Dağıtım Şebekelerinde Kapasitif Akım Temelli Hatalı Açmaların Giderilmesi için Röle Ayarlarının Şebeke Topolojisine Bağlı Optimizasyonu , Bursiyer Öğrenci


[4] EPDK Ar-Ge Projesi (2023-) Yüksek Gerilim Kablo Şebekesini İleri Teknoloji Sinyal İşleme Teknikleriyle Canlı Ölçümleyen Kısmı Deşarj Tespit Cihazı Geliştirilmesi Projesi (Online PD Cihazı)”, Araştırmacı- 18 Ay


[3] EPDK Ar-Ge Projesi (2021-2024) Kalite Parametreleri ile Şebeke Nötr Akım Verileri Üzerinden Proaktif Arıza Tahmini Projesi, Araştırmacı


[2] TUBİTAK-1505 Projesi (2021-)Toprak kısa devresi kaynaklı hatalı açmaların engellenmesi için koruma karar destek sistemi (KKDS) geliştirilmesi, Bursiyer


[1] TUBİTAK-1001 Projesi (2017-2019);Evirici Devreli Dağıtık Üretim Tesislerinin Güç Sistemlerine Azami Katılımı için Optimal Pasif Harmonik Filtre Boyutlandırma Ve Yerleştirme Algoritması Geliştirmek, Bursiyer


Konferans Bildirileri

[20] Atsever M. B., Deveci U., Mesci N., Yılmaz S.C., Boyacı A., Yarkan S., Hocaoğlu M. (2024), ‘EMTP-ATP Draw Based Model for Perfomance Evalutaion of Onsite Partial Discharge Measurement for Underground XLPE Cables;</span>3rd International Conference on Power Systems and Electrical Technology (PSET), 05-08 August, Tokyo, Japan.

[19] Atsever M. B, Boyacı A., Yarkan S., Hocaoğlu M. H.,;(2024), ‘Onsite Partial Discharge Detection and Location System for Underground Cables Using USRP-Based Measurement System;6th Global Power, Energy and Communication Conference, 04-07 June, Budapest, Hungary.

[18] Atsever M. B, Deveci U, Yüzgüleç S., Mesci N., Boyacı A., Yarkan S., Hocaoğlu M. H.;(2024), ‘‘EMTP-ATP Draw Modelling for Partial Discharge Detection and Location System for Underground Cables’, 11th Internatıonal Conference On Electrıcal And Electronıcs EngıneerınG, 22-24 April, Marmaris, Turkey. (Invented
Paper)

[17] Atsever M. B, Deveci U, Yılmaz S.C, Uğurlu U., Hocaoğlu M. H.;(2024), ‘‘A Predictive Maintenance Approach for Non- Effectively Earthed Radial Distribution Networks’, 11th Internatıonal Conference On Electrıcal And Electronıcs EngıneerınG, 22-24 April, Marmaris, Turkey.

[16] Atsever M. B, Hocaoğlu M. H., (2023), ‘‘Optimal Overcurrent Relay Coordination in Distribution Networks Using PathFinder Algorithm;’, 4rd International Turkish World Engineering and Science Congress, 30 October-3 December, Turkey.

[15] Atsever M. B, Hocaoğlu M. H., (2023), ‘‘A Faulty Feeder Selection Method for Distribution Network with Unintentional Resonance in Zero Sequence Circuit;’’,IPST 2023,12-16;June,Thessaloniki, Greece.

[14] Atsever M. B, Hocaoğlu M. H., (2022), ‘‘Time Characteristic Curve Based Earth Fault Relay
Selectivity Assessment for Optimal Overcurrent Relay Coordination in Distribution Networks’’,UPEC 2022,31 August, 3 September, Turkey.
[13] Atsever M. B, Deveci U, Yılmaz S.C, Hocaoğlu M. H., (2022), ‘‘Zero-Sequence Based Fault Location in Non-Effectively Earthed Distribution Systems’’,UPEC 2022,31 August, 3 September, Turkey.
[12] Atsever M. B, Hocaoğlu M. H., (2021), ‘‘Investigation of Capacitive Current Based False Trips in Radial Distribution Networks’, Global issues of the power supply system,25-26 November, Tashkent, Uzbekistan
[11] Atsever M. B, Karacasu Ö., Hocaoğlu M. H., (2021), ‘‘Performance Analysis of Different Optimization Algorithms on Overcurrent Relay Coordination Problem in Distribution Systems’, 11th Smart Grid Conference (SGC2021), 7-9 December, Iran
[10] Atsever M. B, Karacasu Ö., Hocaoğlu M. H., (2021), ‘‘Optimal Overcurrent Relay Coordination Using Grey Wolf Optimizer’, 3nd International Turkish World Engineering and Science Congress, 22-24 October, Turkey.
[9] Atsever M. B, Karacasu Ö., Hocaoğlu M. H., (2021), ‘‘Selective Earth Fault Protection Issues in Distribution System Earthed Through Grounding Transformer’’, ELECO 2021,25-27 November, Turkey. (Best Paper Award)
[8] Atsever M. B, Karacasu Ö., Hocaoğlu M. H., (2021), ‘‘Optimal Overcurrent Relay Coordination in Distribution Networks ’’,UPEC,31 August, 3 September, United Kingdom.
[7] Atsever M. B, Karacasu Ö., Hocaoğlu M. H., (2021), ‘‘Selective Earth Fault Protection Issues in Distribution System Earthed Through Grounding Transformer’’, PES 2021,26-28 November, Turkey.
[6] Atsever M. B, Karacasu Ö., Hocaoğlu M. H., (2020), ‘‘Determination of Proper Angle Settings for Resistance Grounded Distribution Systems for Directional Earth Fault Relays’’, ELECO2020,26-28 November, Turkey.
[5] Atsever M. B, Karacasu Ö., Hocaoğlu M. H., (2019), ‘‘Determination of Directional Protection Curve and Equation for Radial Distribution Systems’, 2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, November 7-10, Turkey.
[4] Atsever M. B., Karacasu Ö., Hocaoğlu M. H., (2019),‘‘Topraklama Türlerine Göre Radyal Dağıtım Sistemlerinde Tek Faz Toprak Arızası için Yönlü Koruma Gerekliliğinin İncelenmesi’, EEMKON 2019, 14-16 Kasım, Türkiye.
[3] Atsever M. B., Karacasu Ö., Hocaoğlu M. H., (2018), ‘‘Radyal Dağıtım Sistemlerinde Tek Faz Toprak Arızası için Sıfır Sıra Bileşen Temelli Yönlü Koruma Yöntemlerinin Karşılaştırılması’’, CIGRE 2018, 1-6, Ankara, Türkiye, 15-16 Kasım.
[2] Atsever M. B., Karacasu Ö.,Hocaoğlu M. H., (2018), ‘‘Radyal Dağıtım Sistemlerinde Yönlü ve Yönsüz Koruma Performanslarının Tek Faz Toprak Arızası için Karşılaştırılması’’, ELOCO 2018, 1-5, Bursa, Türkiye, 30 Kasım- Aralık.
[1] KaradenizA,;Atsever M. B.,Köksoy A., Öztürk O., Balcı M. E., Hocaoğlu M. H., (2018), ‘‘Fotovoltaik Dağıtık Üretim Birimleri için Harmonik Modellerin Ölçüm Temelli İstatistiksel Hassasiyet Analizi ’’, ENRES 2018, Alanya, Türkiye, 30 October-2 November.

Yapılan Dergi Hakemlikleri

[1] Electric Power System Research

[2] Energy Reports

  • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği (2019-2023)
  • Yüksek lisans: Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği (2017-2019)
  • Lisans: Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 2012-2016