gtu_logo

Arş. Gör. Talha SAYDAM
Elektronik Mühendisliği

Talha SAYDAM
Telefon
(262) 605 32 50
E-Posta
tsaydam@gtu.edu.tr
Ofis
A2 Blok, 257
Çalışma alanları
- Elektromanyetik ve akustik dalgaların zaman uzayında nümerik hesaplamaları - Darbe indüksiyonlu (Pulse Induction) metal dedektörleri

Uluslararası Makele

 1. Çorakcı A. C., Biber A., Saydam T., Aksoy S., "Application of 2E-2U method for free-field underwater calibrations of hydrophones and projectors in a reverberant laboratory test tank", Measurement Science and Technology, 35, 085002, 2024.
 2. Saydam T., Aksoy S., "Reliability analysis of N-equations N-unknowns method for the solution of the finite-difference time-domain (FDTD) problems", Frequenz, 76-5-6, 331-335, 2022.
 3. Güneş A., Saydam T., Aksoy S., "Stability and accuracy of Engquist-Majda ABC for pseudo spectral time domain method", Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields, 35-3, 1-10, 2021.
 4. Saydam T., Aksoy S., "Error analyses of two-equations two-unknowns method for low-frequency FDTD problems", Journal of Computational Electronics, 19, 1573-1578, 2020.

Uluslararası Bildiri

 1. Bişkin O. S., Saydam T., Aksoy S., "Causal oscillations in an electromagnetic resonator", 5th International Conference on Mathematics and Computers in Science and Engineering (MACISE), 6-8 June, Crete, Greece, 2024.
 2. Saydam T., Bişkin O. S., Aksoy S., "Low frequency excitation of a lossy dielectric filled cavity resonator using QS-FDTD method", MTTW'22, 5-7 October, Riga, Latvia, 2022.
 3. Bişkin O. S., Saydam T., Aksoy S., "The averaging effect on resonant frequency calculations of a partially filled microwave cavity using FDTD method", MTTW'21, 7-8 October, Riga, Latvia, 2021.
 4. Albayrak E., Harman E., Saydam T., Aksoy S., "Effect of different-sized FDTD non-uniform meshes on the numerical calculation of cavity resonances", The 5th International EMC Conference, 22-25 September, Kocaeli, Turkey, 2019.

Ulusal Bildiri - Diğer

 1. Saydam T., Bişkin O. S., Aksoy S., "Kayıplı yarı uzay toprağın kuvazi-statik zaman uzayı sonlu farklar yöntemi ile zaman imzası hesabı", 11. URSI Ulusal Bilim Kongresi, 31 Ağustos-2 Eylül, 2023, İstanbul, Türkiye.
 2. Bişkin O. S., Saydam T., Aksoy S., "Üç boyutlu bir rezonatörün (analitik) zaman uzayı normal mod çözümü", 11. URSI Ulusal Bilim Kongresi, 31 Ağustos-2 Eylül, 2023, İstanbul, Türkiye.
 3. Keser M., Saydam T., Aksoy S., "Çok frekanslı metal dedektörlerinin modellenmesi", Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK), 1101-1111, 13-15 Eylül 2022, Ankara, Türkiye.
 4. Saydam T., Aksoy S., "İki-denklem iki-bilinmeyen ve N-denklem N-bilinmeyen yöntemleri için zaman uzayı sonlu farklar uygulaması", URSI Ulusal Bilim Kongresi, 7-9 Eylül 2021, Kocaeli, Türkiye.
 5. Saydam T., Aksoy S., "Darbe indüksiyonlu metal dedektörlerinin modellenmesi", 8. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon (USMOS) Konferansı, 4-15, 19-21 Kasım 2019, Ankara, Türkiye.
 6. Saydam T., Aksoy S., "Darbe indüksiyonlu metal dedektörlerinin kuvazi-statik ZUSF yöntemi ile benzetimi", GTÜ FBE Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2018, Gebze, Kocaeli, Türkiye.
 7. Keser M., Saydam T., Aksoy S., "Toprakta gömülü iletken cisimlerin düşük frekanslarda frekans imzalarının hesaplanması", GTÜ FBE Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2018, Gebze, Kocaeli, Türkiye.
 • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi - Elektronik Mühendisliği (2018 - Devam ediyor)
 • Yüksek lisans: Gebze Teknik Üniversitesi - Elektronik Mühendisliği (2016-2018)
 • Lisans: Gebze Teknik Üniversitesi - Elektronik Mühendisliği (2011-2016)