gtu_logo

Arş. Gör. Sümeyye BAYINDIR
Endüstri Mühendisliği

Sümeyye BAYINDIR
Telefon
(262) 605 20 91
E-Posta
sbayindir@gtu.edu.tr
Ofis
F Blok, IE 105
Çalışma alanları
Optimizasyon, ÇKKV

Erhan Bakırcı, Buket Karatop, Sümeyye Bayındır, (2019) "Yangın Stratejilerinin Oluşturulması İçin İstatistik Veri Türlerinin Türkiye (İstanbul İli Örneğinde) ve Seçilmiş Ülkeler ile Karşılaştırılması";Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, Sayfa: 272-280, Temmuz 2019

Sümeyye Bayındır, Hanife Palabıyık, Özer Uygun, (2020) “Üniversite Tercihinin Bulanık Aksiyomatik Tasarım İle Değerlendirilmesi” Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:22, Sayı:1, 20 – 33, Ocak 2020.

Sümeyye Bayındır, Halil İbrahim Demir, (2020) “Bulanık Çok Kriterli Karar Verme İle Alternatif Temizlik Firması Seçimi Yönetimi” 3. Asia Pacıfıc International Congress On Contemporary Studies, 220 – 241, June 2020

Sümeyye Bayındır, Halil İbrahim Demir, Caner Erden, Onur Canpolat, (2021) “Alternative Cleaning Company Selection Method With Fuzzy Topsis” IMSS21: 11th International Symposium On Intelligent Manufacturing And Service Systems, 24-35, May 2021.

  • Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi
  • Yüksek lisans: Sakarya Üniversitesi, 2021
  • Lisans: Atatürk Üniversitesi, 2017