gtu_logo

Arş. Gör. Nida DURMAZ
Endüstri Mühendisliği

Nida DURMAZ
Telefon
(262) 605 20 93
E-Posta
ndurmaz@gtu.edu.tr
Ofis
F Blok, IE 105
Çalışma alanları
Matematiksel Modelleme, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

1. Durmaz, N., Budak, A. (2024). An integrated Bi-objective green vehicle routing and partial disassembly line problem for electronic waste: an industrial case study. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 1-26. DOI:10.1080/0951192X.2024.2335984

2. Durmaz, N., Budak, A. (2023). Evaluation of the Barriers to the Use of Sustainable Transportation Systems in City Logistics with an Integrated Grey DEMATEL-ANP Approach. Handbook of Research on Promoting Sustainable Public Transportation Strategies in Urban Environments (pp. 293-312). IGI Global.

3. Durmaz, N., Budak, A. (2022). Analysing Key Barriers to Industry 4.0 for Sustainable Supply Chain Management. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 43(5), 6663-6682.

4. Durmaz, N., Budak, A. (2022). Sürdürülebilir Ulaşım Sistemlerinin Şehir Lojistiğinde Kullanım Engellerinin Değerlendirilmesi: Bütünleşik Gri DEMATEL-AAS Yaklaşımı. 11. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 12-13 Mayıs.

5. Durmaz N., Budak A. (2022). Multi-Objective Optimization Model for an Integrated Disassembly Line Balancing and Green Vehicle Routing Problem. 12th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 265-272, Istanbul, Turkey, 7-10 March.

6. Durmaz N., Budak A. (2021). A Review of Recent Research on Green Vehicle Routing Problem. 4th European Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 472-484, Rome, Italy, 2-5 August.

  • Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi
  • Yüksek lisans: Gebze Teknik Üniversitesi, 2022
    Dokuz Eylül Üniversitesi, 2019-2020
  • Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, 2019