gtu_logo

Doç. Dr. Mehmet Korhan Erturaç
Yer ve deniz bilimleri enstitüsü

Mehmet Korhan Erturaç
Telefon
(262) 605 33 75
E-Posta
erturac@gtu.edu.tr
Web sayfası
https://www.erturac.com/
Ofis
, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü
Çalışma alanları
Kuvaterner Jeolojisi, Tektonik ve Fluviyal Jeomorfoloji, Lüminesans Jeokronoloji

KIRKAN, E., Akyüz, H. S., Basmenji, M., Dikbaş, A., Zabcı, C., & Erturaç, M. K. (2022). Earthquake history of the Milas Fault: An active dextral fault in an extensional province (SW Anatolia, Turkey).
Kazancı, N., Özgüneylioğlu, A., Öncel, S. M., Erturaç, M. K., & Şahiner, E. (2022). Crust occurrence on a Galatian rock‐cut dwelling in central Anatolia, Turkey. Geoarchaeology.
Ongun Sevindik, T., Erdoğan, M., Tunca, H., Güzel, U., & Erturaç, M. K. (2022). The effects of inter-annual fluctuations in precipitation, lake surface area, and wind speed on phytoplankton structure in three shallow Mediterranean lakes (Sakarya, Turkey). Aquatic Ecology, 1-22.
AVŞİN NURCAN, ERTURAÇ MEHMET KORHAN, ŞAHİNER EREN, DEMİR TUNCER (2021). The Quaternary Climatic and Tectonic Development of the Murat River Valley (Muş Basin, Eastern Turkey) as Recorded by Fluvial Deposits Dated by Optically Stimulated Luminescence. Quaternary, 4(29), Doi: 10.3390/quat4030029
Akyüz, Serdar, H., Basmenji Mehran, Kırkan Erdem, AKSOY MURAT ERSEN, DİKBAŞ AYNUR, ERTURAÇ MEHMET KORHAN (2021). Muğla Fayı: Morfometrik, Jeomorfolojik ve Paleosismolojik Yeni Bulgular, GB Türkiye. Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, 42(2), 232-260., Doi: 10.17824/yerbilimleri.868411 .
ERTURAÇ MEHMET KORHAN (2021). Late Pleistocene-Holocene characteristics of the North Anatolian Fault at Adapazarı Basin: evidence from the age and geometry of the fluvial terrace staircases. TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 30(1), 93-115., Doi: 10.3906/yer-2006-25
SAĞLAM SELÇUK AZAD,ERTURAÇ MEHMET KORHAN,SUNAL GÜRSEL,ÇAKIR ZİYADİN (2020). Evaluation of the Plio-Quaternary tectonic stress regime from fault kinematic analysis in the lake Van Basin (Eastern Anatolia). Journal of Structural Geology, 140, 104157, Doi: 10.1016/j.jsg.2020.104157
ERTURAÇ MEHMET KORHAN,Erdal Ozan,SUNAL GÜRSEL,TÜYSÜZ OKAN,Şen Şevket (2019). Quaternary evolution of the Suluova Basin: implications on tectonics and palaeonvironments of the Central North Anatolian Shear Zone. Canadian Journal of Earth Sciences, 56(11), 1239-1261., Doi: 10.1139/cjes-2018-0306
SUNAL GÜRSEL,ERTURAÇ MEHMET KORHAN,Gutsuz Pınar,DUNKL Istvan,ÇAKIR ZİYADİN (2019). Reconstructing the deformation of the North Anatolian Fault Zone through restoring the Oligo-Miocene exhumation pattern of the Almacık Block (northwestern Turkey) based on the apatite (U\Th)/He ages. Canadian Journal of Earth Sciences, 56(11), 1202-1217., Doi: 10.1139/cjes-2018-0283
SUNAL GÜRSEL,ERTURAÇ MEHMET KORHAN,TOPUZ GÜLTEKİN,OKAY ARAL,ZACK Thomas (2019). The Early Eocene Ekmekçi granodiorite porphyry in the Karacabey region(Sakarya Zone, NW Turkey). TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 28(4), 589-602., Doi: 10.3906/yer-1811-5
ERTURAÇ MEHMET KORHAN,ŞAHİNER EREN,ZABCI CENGİZ,OKUR HİLAL,POLYMERIS GEORGIOS,MERİÇ NİYAZİ,İKİEL CERCİS (2019). Fluvial response to rising levels of the Black Sea and to climate changes during the Holocene: Luminescence geochronology of the Sakarya terraces. HOLOCENE, 29(6), 941-952., Doi: 10.1177/0959683619831428
Erdal Ozan,Şevket Şen,ERTURAÇ MEHMET KORHAN,BIÇAKÇI ERHAN (2019). The rodent fauna from the Neolithic human settlement of Tepecik-Çiftlik (Niğde, Turkey). Mammalia, 83(2), 157-180., Doi: 10.1515/mammalia-2018-0006
ŞAHİNER EREN, ERTURAÇ MEHMET KORHAN,POLYMERIS GEORGIOS,MERİÇ NİYAZİ (2018). Methodological studies on integration time interval's selection for the luminescence ages using quartz and feldspar minerals; sediments collected from Sakarya, Turkey. Radiation Measurements, 120, 163-169., Doi: 10.1016/j.radmeas.2018.06.024
Erdal Ozan,ERTURAÇ MEHMET KORHAN,Dalfes H. Nuzhet,Sen Sevket (2018). Rodents from the Middle Pleistocene of Niksar Basin (Tokat-Turkey): implications on palaeoenvironment and the North Anatolian Fault. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, 289(1), 77-111., Doi: 10.1127/njgpa/2018/0751
Métais Grégoire,Erdal Ozan,ERTURAÇ MEHMET KORHAN,Beard Kenneth (2017). Tarsal morphology of the pleuraspidotheriid mammal Hilalia from the middle Eocene of Turkey. Acta Palaeontologica Polonica, 62(1), 173-179., Doi: 10.4202/app.00314.2016
ERTURAÇ MEHMET KORHAN,Güneç Kıyak Nafiye (2017). Yeşilırmak Taraçalarında (Orta Kuzey Anadolu) Geç Pleyistosen İklim Değişiklikleri ve Düşey Yönlü Deformasyona Akarsu Cevabının Araştırılması. Türkiye Jeoloji Bülteni / Geological Bulletin of Turkey(4), 615-636., Doi: 10.25288/tjb.370625
ŞAHİNER EREN, ERTURAÇ MEHMET KORHAN,MERİÇ NİYAZİ (2017). Termal-Asistan Optik Uyarmalı Lüminesans (TA-OSL) Tekniğiyle Milyon Yıl Mertebesindeki Jeolojik Örneklerin Tarihlendirilmesi: Gediz Taraçaları, Kula/Manisa. Türkiye Jeoloji Bülteni / Geological Bulletin of Turkey, 489-506., Doi: 10.25288/tjb.360609 .
KAZANCI NİZAMETTİN,ÖZGEN ERDEM NAZİRE,ERTURAÇ MEHMET KORHAN (2017). Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras; Yerbilimlerinin Yeni Açılımları. Türkiye Jeoloji Bülteni / Geological Bulletin of Turkey, 60(1), 1-16., Doi: 10.25288/tjb.297797
ERTURAÇ MEHMET KORHAN,Okur Hilal,Ersoy Batuhan (2017). Göllüdağ Volkanik Kompleksi İçerisinde Kültürel ve Jeolojik Miras Öğeleri. Türkiye Jeoloji Bülteni / Geological Bulletin of Turkey, 60(1), 17-34., Doi: 10.25288/tjb.297803
AKKÖPRÜ EBRU,Mouralis Damase,Robin Anne Kyria,Kuzucuoğlu Catherine, ERTURAÇ MEHMET KORHAN (2017). Doğu Anadolu'daki Obsidiyen Kaynak Alanlarının Belirlenmesinde Jeomorfolojik ve Volkanolojik Göstergelerin Önemi. Türkiye Jeoloji Bülteni / Geological Bulletin of Turkey, 60(1), 49-61., Doi: 10.25288/tjb.297818 .
BIÇAKÇI ERHAN, GODON MARTIN,BÜYÜKKARAKAYA ALİ METİN,ERTURAÇ MEHMET KORHAN,KUZUCUOĞLU CATHERINE,ÇAKAN YASİN GÖKHAN,VINET ALICE (2017). Les fouilles de Tepecik-Çiftlik et les activités du programme Melendiz préhistorique, campagne 2016. Anatolia Antiqua(25), 71-94., Doi: 10.4000/anatoliaantiqua.443).
SAĞLAM SELÇUK AZAD,ERTURAÇ MEHMET KORHAN,ÜNER SERKAN,ÖZSAYIN ERMAN,Pons Branchu Edwige (2016). Evolution of Çamlık fissure-ridge travertines in the Başkale basin (Van, Eastern Anatolia). Geodinamica Acta, 29(1), 1-19., Doi: 10.1080/09853111.2016.1228037
SAĞLAM SELÇUK AZAD,ERTURAÇ MEHMET KORHAN,nomade sebastian (2016). Geology of the Çaldıran Fault Eastern Turkey Age slip rate and implications on the characteristic slip behaviour. Tectonophysics, 680(1), 155-173., Doi: 10.1016/j.tecto.2016.05.019
ROBIN ANNE KYRIA,MOURALIS DAMASE,AKKÖPRÜ EBRU,BERNARD GRATUZE,KUZUCUOGLU CATHERINE,NOMADE SEBASTIAN,PEREIRA A,DOĞU ALİ FUAT,ERTURAÇ MEHMET KORHAN,KHALIDI L (2016). Identification and characterization of two new obsidian sub-sources in the Nemrut volcano (Eastern Anatolia, Turkey): The Sıcaksu and Kayacık obsidian. Journal of Archaeological Science: Reports, 9, 705-717., Doi: 10.1016/j.jasrep.2016.08.048
Steven L Kuhn, DİNÇER BERKAY, ATLI ÇİYDEM NUR, ERTURAÇ MEHMET KORHAN (2015). Paleolithic occupations of the Göllü Dağ, Central Anatolia, Turkey. Journal of Field Archaeology, 40(5), 581-602., Doi: 10.1179/2042458215Y.0000000020
Robin Anne-Kyria,Mouralis Damase,Kuzucuoğlu Catherine,AKKÖPRÜ EBRU,Bernard Gratuze,DOĞU ALİ FUAT,ERTURAÇ MEHMET KORHAN,Cétoute Joël (2015). Les affleurements du obsidiennes du Nemrut (Anatolie orientale) mise en évidence d’une source exploitable, premiers résultats. Géomorphologie : relief, processus, environnement, 21, 217-234., Doi: 10.4000/geomorphologie.11055
KAZANCI NİZAMETTİN,EMRE ÖMER,ERTURAÇ MEHMET KORHAN,LEROY SUZAN,ÖNCEL MEHMET SALİM,İLERİ ÖZDEN,TOPRAK ÖZLEM (2014). Güney Marmara Bölgesindeki Büyük Vadilerin Olası Deşilme Zamanı. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 148, 1-17., Doi: 10.19111/bmre.18782
SELÇUK LEVENT, AYDIN HARUN,SAĞLAM SELÇUK AZAD,ERTURAÇ MEHMET KORHAN (2013). The Role of Soil Behavior on Structural Damages During 2011 Van (Turkey) Earthquakes. GSTF Journal of Geological Sciences (JGS) - Volume 1 Number 1, 1(1), Doi: 10.5176/2335-6774_1.1.8.
SUNAL GÜRSEL,ERTURAÇ MEHMET KORHAN (2012). Estimation of the pre-North Anatolian Fault Zone pseudo-paleo-topography: A key to determining the cumulative offset of major post-collisional strike-slip faults. Geomorphology, 125-141., Doi: 10.1016/j.geomorph.2012.03.013
Balkan-Atlı Nur, Khun Steve,Astruc Laurence,KAYACAN NURCAN,DİNÇER BERKAY,BALCI SEMRA,ERTURAÇ MEHMET KORHAN,Grenet Michel (2011). Göllü Dağ Survey 2010. Anatolia Antiqua, 19(1), 259-278., Doi: 10.3406/anata.2011.1096
ERTURAÇ MEHMET KORHAN,TÜYSÜZ OKAN (2012). Kinematics and Basin Formation Along the Ezinepazar Sungurlu Fault Zone NE Anatolia Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 21(1), 497-520., Doi: 10.3906/yer-0910-27
ERTURAÇ MEHMET KORHAN,TÜYSÜZ OKAN (2010). Amasya ve çevresinin depremselliği ve deterministik deprem tehlike analizi. İTÜ Dergisi, 9(9), 121-132
KIYAK NAFİYE GÜNEÇ,ERTURAÇ MEHMET KORHAN (2008). Luminescence Ages of Feldspar Contaminated Quartz from Fluvial Terrace Sediments. Geochronometria, 30(-1), Doi: 10.2478/v10003-008-0007-8
KAZANCI NİZAMETTİN,TOPRAK ÖZLEM,LEROY SUZAN,İLERİ ÖZDEN,COSTA P,ERTURAÇ MEHMET KORHAN (2006). Boron content of Lake Ulubat sediment: A key to interpret the morphological history of NW Anatolia, Turkey. Applied Geochemistry, 21(1), 134-151., Doi: 10.1016/j.apgeochem.2005.09.003

OKUR ERTURAÇ HİLAL,
(2020). Sakarya Nehri'nin Arifiye-Boğazköy arasındaki taşkın ovasının gelişimi
ve değişiminin coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama yöntemleri ile
incelenmesi, Sakarya Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Coğrafya
Ana Bilim Dalı

BÜKE CEM OĞUZ,
(2016). Coğrafi bilgi sistemleri tabanlı ağ analizi ve 4 boyutlu bir uygulama:
Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü (SAUBİS) örneği, Sakarya
Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Coğrafya Ana Bilim Dalı

  • Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
  • Yüksek lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
  • Lisans: Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü