gtu_logo

Arş. Gör. Hilal OKUR ERTURAÇ
Yer ve deniz bilimleri enstitüsü

Hilal OKUR ERTURAÇ
Telefon
(262) (0262) 605 32 18
E-Posta
hilalokur@gtu.edu.tr
Web sayfası
https://www.researchgate.net/profile/Hilal-Okur-3
Ofis
, 17
Çalışma alanları
Flüviyal Jeomorfoloji, Flüviyal Sedimantoloji, Paleohidroloji, Sediment Jeokimyası, Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri.
Detaylı özgeçmiş
Özgeçmiş_HilalOkurErturaç.pdf

Makaleler

• Erturaç, M.K., Şahiner, E., Zabcı, C., Okur, H., Polymeris, G.S., Meriç, N., İkiel, C., 2019. Fluvial response to rising levels of the Black Sea and to climate changes during the Holocene: Luminescence geochronology of the Sakarya terraces. Holocene 29, 941–952. https://doi.org/10.1177/0959683619831428.


• Erturaç, M.Korhan; Okur, Hilal; Ersoy, Batuhan, 2016. Göllüdağ Volkanik Kompleksi İçerisinde Kültürel ve Jeolojik Miras Öğeleri, Türkiye Jeoloji Bülteni, Sayı: 60/1, ISSN 1010-9164.

Bildiriler

● Hilal Okur, M. Korhan Erturaç, Meltem Koçal Çelen, Eren Şahiner, Alper Gürbüz, Özlem Makaroğlu, Sena Akçer Ön, Nurgül Karlıoğlu Kılıç, Burçin Aşkım Gümüş, Hüseyin Tuncay Güner, Zeki Bora Ön, Emrah Bulut, Fatma Küçük, Burak Berkay Babadağ, Damase Mouralis, Nesibe Köse, Mehmet Salim Öncel. Geçmiş Hidrolojik Ekstremlerin Akarsu Taşkın Ovası Çökelleri Kullanılarak İncelenmesi: Sakarya Nehri. Sedimantoloji Çalışma Grubu 2020 Çalıştayı, 02-05 Eylül 2021, Turkiye.

● M. Korhan Erturaç, Konstantin Kostov, Nizamettin Kazancı, Radoslav Nakov, Eren Şahiner, Azad Sağlam Selçuk, Anna Lazarova, Meltem Koçal Çelen, Petar Nikolov, Raif Kandemir, Hilal Okur. Karadeniz Kıyısı Çökel Kayıtlarının (Türkiye Ve Bulgaristan) Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi İle Yükselen Kıyılarda Tektonik Ve Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi. Sedimantoloji Çalışma Grubu 2020 Çalıştayı, 02-05 Eylül 2021, Turkiye.

● Azad Sağlam Selçuk, M. Korhan Erturaç, A. Özkan Kul, Serkan Üner, Erman Özsayın, Halil Zorer, Hilal Okur, Eren Şahiner, Niyazi Meriç. Van Gölü’nün Kıyıları Boyunca Farklı Yükseltilerde Yüzlek Veren Göl Taraçaları. Sedimantoloji Çalışma Grubu 2020 Çalıştayı, 02-05 Eylül 2021, Turkiye.

● M. Korhan Erturaç, Eren Şahiner, Azad Sağlam Selçuk, Cengiz Zabcı, Gürsel Sunal, Alper Gürbüz, Hilal Okur, Sinan Özeren. Spatio-temporal variations on the vertical deformation rate of the NW Anatolian Block: Luminescence chronology of the Sakarya River terraces. doi.org/10.5194/egusphere- egu2020-6168, EGU 2020 online.

● Okur, H., Mouralis, D., Gürbüz, A., Erturaç, M.K., Makaroğlu, Ö., Şahiner, E., Köse, N., … (2020). Investigation of Holocene palaeo-hydrological changes using fluvial archives: A case study for Sakarya River terraces, NW Anatolia(Turkey). Journées des Jeunes Géomorphologues (JJG) in France.

● M. Korhan Erturaç, Eren Şahiner, Azad Sağlam Selçuk, Gürsel Sunal, Alper Gürbüz, Cengiz Zabcı, Hilal Okur, Niyazi Meriç, Sumiko Tsukamato, Edvige-Pons Bracheau, Istvan Dunkl. Dating the Quaternary evolution of NW Anatolia, insights from 3and comparison between luminescence, radiocarbon, U/Th and apatite (U-Th)/He methods. The 12th International conference on Quaternary, Paris

● Okur, H., Erturaç, M.K., Mouralis, D. Investigation of Holocene palaeo-hydrological changes using fluvial archives: A case study for Sakarya River terraces, NW Anatolia. International Union for Quaternary Research in Ireland (INQUA-19); 07/2019. (Poster-3833)

● Ozan Erdal, Burçin Aşkım Gümüş, M. Korhan Erturac, Hilal Okur: Paleoenvironment of the central north Anatolia during the MPT: A possible refuge for large & small mammals? INQUA 2019, Dublin, Ireland; 07/2019 (Poster).

● Hilal Okur, M. Korhan Erturac: Kapadokya’da Tehlike Altında Bir Kültürel ve Jeolojik Miras Örneği: Gösterli Vadisi The Gosterli Valley: An Endangered Culture And Geosite In Cappadocia, Central Anatolia. 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Türkiye. 02/2019

● Hilal Okur, Mehmet Korhan Erturaç: Temporal monitoring of vast sand extraction at Sakarya River floodplain (NW Turkey): Implications for environmental impact and natural hazards. EGU 2018; 04/2018, DOI:10. 13140/RG.2.2.10214.52803 (Pico)

● Hilal Okur, Hicran Sarıkaya, Mehmet Korhan Erturaç: Sakarya Nehri Taşkın Ovasında Yoğun Kum Üretiminin Zamansal İzlenmesi: Çevresel Etki ve Doğal Afetlerle İlişkisine Yönelik Çıkarımlar. 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Türkiye, 04/ 2018, ODTÜ/Ankara.

● Hicran Sarıkaya, Hilal Okur, Mehmet Korhan Erturaç: Sakarya Nehri Taşkın Ovasında Yer Alan Kum Ocaklarının Çevresel ve Sosyal Etkileri. 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Türkiye, 04/2018, ODTÜ/Ankara.
● Hilal Okur, Emine Özlem Şen, Batuhan Ersoy, M. Korhan Erturac: Tepecik- Çiftlik (Niğde) Arkeolojik Kazisinda 4d Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamalari/ 4d Geographical Information System Of Tepecik-Ciftlik Archeaological Settlement. . 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Türkiye METU/ANKARA; 04/2017.

● Mehmet Korhan Erturaç, Hilal Okur, Batuhan Ersoy. ‘Göllüdağ Volkanik Kompleksi İçerisinde Kültürel ve Jeolojik Miras Öğeleri’. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Türkiye, 04/2016, Ankara.

  • Doktora:
  • Yüksek lisans:
  • Lisans: Sakarya Üniversitesi Coğrafya Bölümü