gtu_logo

Prof. Dr. Ferda HACIVELİOĞLU
Kimya

Ferda HACIVELİOĞLU
Telefon
(262) 605 30 93
E-Posta
ferda@gtu.edu.tr
Web sayfası
http://dergipark.gov.tr/jes/board
Ofis
Kimya, 153
Çalışma alanları
Journaof Energy Systems Alan Editörü http://dergipark.gov.tr/jes/board Organik-Anorganik Polimerler,Polimer Karakterizasyonu, X-ışınları, Yakıt Hücreleri, İletken Polimerler, Yenilenebilir Enerji
Detaylı özgeçmiş
FERDA_HACIVELİOĞLU.pdf

Journal Article

1. Çelebi Elif Büsra,Demirhan Nebahat,HACIVELIOGLU Ferda (2018). A Novel Water-Soluble And Self-Doped Conducting Hybrid Copolymer: Poly(4-Oxybenzenesulfonic Acid)Phosphazene--Poly(3,4-Ethylenedioxythiophene). Journal Of Materials Chemistry C, 6(11), 2672-2677., Doi:10.1039/C8tc00637g

2. Yesilot Serkan, HACIVELIOGLU Ferda,Küçükköylü Sedat,Çelik Kamile Burcu,Sayan Gürkan,Demir Çakan Rezan (2017). Design, Synthesis, And Characterization Of Polyphosphazene Bearing Stable Nitroxide Radicals As Cathode-Active Materials İn Li-Ion Batteries. Macromolecular Chemistry And Physics, 218(17), 1700051, Doi: 10.1002/Macp.201700051

3. Köksoy Baybars,Kaya Esra Nur,HACIVELIOGLU Ferda,Yesılot Serkan,Durmus Mahmut (2017). Effect Of İodine Substitution Pattern On The Singlet Oxygen Generation And Solvent Depended Keto-Enol Tautomerization Behavior Of BODIPY Photosensitizers. DYES AND PIGMENTS, 140, 384-391., Doi: 10.1016/J.Dyepig.2017.01.067

4. Ardıç Alıdagı Hüsnıye, HACIVELIOGLU FERDA,Tümay Süreyya Oguz,Çosut Bünyemin,Yesilot Serkan (2017). Synthesis And Spectral Properties Of Fluorene Substituted Cyclic And Polymeric Phosphazenes. Inorganica Chimica Acta, 457, 95-102., Doi: 10.1016/J.İca.2016.12.013

5. Çelebi Elif Büsra,HACIVELIOGLU Ferda (2017). Preparation of Sulfonic Acid Functional Proton Conducting Phosphazenes By Covalent Protection. Polymer Chemistry, 8(19), 3022-3033., Doi:10.1039/C7py00189d

6. HACIVELIOGLU Ferda,Kılıç Nazmiye,Çelebi Elif Büsra,Yesilot Serkan (2016). In Situ Preparation And Properties Of Sulfonic And Phosphonic Acid Substituted Polyphosphazene Polyaniline Composites. Polymer, 96, 112-120., Doi: 10.1016/J.Polymer.2016.05.008

7. Yesılot Serkan,Çosut Bünyemın,Ardıç Alıdagı Hüsnüye,HACIVELIOGLU Ferda,Özpınar Gül,Kılıç Adem (2014). Intramolecular Excimer Formation İn Hexakis Pyrenyloxy Cyclotriphosphazene Photophysical Properties Crystal Structure And Theoretical İnvestigation.Dalton Transactions, 43(9), 3428, Doi: 10.1039/C3dt52957f

8. Uslu Aylın, Sahin Ün Sule,Kılıç Adem,Yılmaz Sükriye,Yüksel Fatma,HACIVELIOGLU Ferda (2013). The Synthesis And Characterization Of 4 İsopropylanilino Derivatives Of Cyclotriphosphazene. Inorganica Chimica Acta, 405, 140-146., Doi: 10.1016/J.İca.2013.05.031

9. Ardıç Alıdagı Hüsnüye,Özlem Meydan,Zorlu Yunus,HACIVELIOGLU Ferda, Ünügür Çelik Sevim,Bozkurt Ayhan,Yesilot Serkan,Kılıç Adem (2013). Synthesis and Proton Conductivity Of Azole Substituted Cyclic And Polymeric Phosphazenes. Polymer, 54(9), 2250-2256., Doi: 10.1016/J.Polymer.2013.03.016

10. Okutan Elıf,Ozan Aydın Gülsah,HACIVELIOGLU Ferda,Saadet Kayıran Beyaz,Yesılot Serkan,Kılıç Adem (2013). Preparation And Properties of Multi Walled Carbon Nanotube Poly Organophosphazene Composites. Journal Of Materials Science, 48(1), 201-212., Doi: 10.1007/S10853-012-6729-Z

11. HACIVELIOGLU Ferda,Okutan Elıf,Ünügür Çelık Sevım,Yesılot Serkan,Bozkurt Ayhan,Kılıç Adem (2012). Controlling Phosphonic Acid Substitution Degree on Proton Conducting Polyphosphazenes. Polymer, 53(17), 3659-3668., Doi: 10.1016/J.Polymer.2012.06.033

12. Okutan Elıf,Ozan Aydın Gülsah,HACIVELIOGLU Ferda,Kılıç Adem,Kayıran Beyaz Saadet,Yesılot Serkan (2011). Synthesis And Characterization Of Soluble Multi Walled Carbon Nanotube Poly Organophosphazene Composites. Polymer, 52(5), 1241-1248., Doi:10.1016/J.Polymer.2011.01.015

13. HACIVELIOGLU Ferda,Sehmus Özden,Ünügür Çelık Sevım,Yesılot Serkan,Kılıç Adem,Bozkurt Ayhan (2011). Azole Substituted Polyphosphazenes As Nonhumidified Proton Conducting Membranes. Journal Of Materials Chemistry, 21(4), 1020, Doi: 10.1039/C0jm01466d

14. HACIVELIOGLU Ferda,Riccardo Montis,David B Davies,Kılıç Adem,Michael B Hursthouse, Simon J Coles (2011). Enantiotropic Conformational Polymorphism in 2 2 4 4 Bis 2 2 Dimethylpropane-1,3-Dioxy 6,6 Dichlorocyclotriphosphazene. Crystengcomm, 13(12), 4102, Doi: 10.1039/C1ce05163f

15. Çosut Bünyemın, HACIVELIOGLU Ferda, Durmus Mahmut, Kılıç Adem, Yesılot Serkan (2009). The Synthesis Thermal And Photophysical Properties of Phenoxycyclotriphosphazenyl Substituted Cyclic And Polymeric Phosphazenes. Polyhedron, 28(12), 2510-2516., Doi:10.1016/J.Poly.2009.05.027

16. Ibısoglu Hanıfe, HACIVELIOGLU Ferda, Kılıç Adem (2008). The Reaction of Hexachlorocyclotriphosphazatriene with Bromoneopentyl Glycol. Heterocyles(74), 839.

17. HACIVELIOGLU Ferda, Durmus Mahmut, Yesılot Serkan, Gürek Ayse Gül, Kılıç Adem, Ahsen Vefa (2008). The Synthesis Spectroscopic And Thermal Properties Of Phenoxycyclotriphosphazenyl Substituted Phthalocyanines. Dyes And Pigments, 79(1), 14-23., Doi: 10.1016/J.Dyepig.2007.12.010

18. Simon J Coles,David B Davies,HACIVELIOGLU Ferda,Michael B Hursthouse,Ibısoglu Hanıfe,Kılıç Adem,Robert A Shaw (2007). Dimorphism in 4,4,6,6-Tetrachloro-2,2,2,2- Dimethylpropane-1,3-Dioxy Cyclotriphosphazene And 6,6 Dichloro 2,2,4,4 Bis 2,2 Dimethylpropane 1,3-Dioxy Cyclotriphosphazene. Acta Crystallographica Section C Crystal Structure Communications, 63(3), 152-156., Doi: 10.1107/S0108270107003046

International Projects

1. Development of Novel Conducting Polymer Composite Materials and Investigation of Optoelectronic Device Applications, Yürütücü:HACIVELIOGLU FERDA,Danısman:Skabara Peter, Royal Society of Chemistry, , 01/11/2018 (Devam Ediyor)

2. Polifosfazen Temelli Katot Malzemelerinin Hazırlanması ve Sarj Edilebilir Bataryalarda Kullanılabilirlik Potansiyellerinin Arastırılması, COST (Uluslararası), Danısman:KILIÇ ADEM,Yürütücü:YESILOT SERKAN,Arastırmacı:USLU AYLIN,Arastırmacı:HACIVELIOGLU FERDA, (COST-CM1302), 15/02/2015 - 23/06/2017

3. Politiyofen polipirol ve polianilin asılanmıs polifosfazenlerin sentezi karakterizasyonu yüzey ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi, COST (CM1302), Yürütücü:HACIVELIOGLU FERDA(MC&WG3 Member) ,Arastırmacı:KILIÇ ADEM,Danısman:YESILOT SERKAN,
01/10/2013 - 30/06/2016

4. Fotovoltaik Teknolojıler Içın Asımetrık Ftalosiyanınlerın Sentezı ve Uygulamaları, COST (Uluslararası), Yürütücü:GÜREK AYSE GÜL,Arastırmacı:HACIVELIOGLU FERDA,Bursiyer:Ates Özge Dilara,Danısman:AHSEN VEFA,Bursiyer:Yavuz Yunus,Bursiyer:Tunç Gülenay,Bursiyer:Aydın Tekdas Duygu, TÜBITAK, , 15/11/2014 - 11/08/2017

National Projects

1. Sülfonik Asit ve Sülfonimid Sübstitüe Polifosfazen Membranların Hazırlanması ve Yakıt Hücresi Performanslarının İncelenmesi, TÜBİTAK 1001, Yürütücü:HACIVELIOGLU FERDA, Araştırmacı:ÖZTÜRK Osman, Araştırmacı:AHSEN Ali Ş., 15.03.2019-

2. Polianilin-Polifosfazen Kompozitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu, GTU-BAP, Arastırmacı:Çetindere Seda, Arastırmacı:KILIÇ ADEM, Yürütücü:HACIVELIOGLU FERDA, 01/01/2015 - 01/01/2016

3. Poli(3,4-etilendioksitiyofen)-Asit Sübstitüe Polifosfazen Iletken Kompozitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu, GTU-BAP, Arastırmacı:KILIÇ ADEM,Arastırmacı:ÇETINDERE SEDA,Yürütücü:HACIVELIOGLU FERDA,05/01/2018 (Devam Ediyor)

4. Boya Duyarlılastırılmıs Fotovoltaik Hücreler için Kararlı Azot oksit Radikalleri Içeren Fosfazen Bilesiklerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Redoks Özelliklerinin Incelenmesi, TÜBITAK PROJESI, Yürütücü:HACIVELIOGLU FERDA,Danısman:KILIÇ ADEM,Arastırmacı:YESILOT SERKAN,15/10/2014 - 18/04/2017

5. Yenı Nemsız Polımer Elektrolıt Membranların Sentezı, Karakterızasyonu ve Özellıklerının Incelenmesı, GTU-BAP, Yürütücü:HACIVELIOGLU FERDA,Arastırmacı:KILIÇ ADEM,Arastırmacı:ÇETINDERE SEDA,22/03/2013 - 22/03/2014

6. Yeni Tip Köprülü Fosfazen Bilesiklerinin Sentezi ve Sıvı Kristal Özelliklerinin Incelenmesi, TÜBITAK 1001, Arastırmacı:HACIVELIOGLU FERDA,Yürütücü:BESLI SERAP,Arastırmacı:DEMIRBAS ERHAN, 15/01/2010 - 15/01/2012

7. Fosfazen Esaslı Nemsiz Polimer Elektrolit Membranların Sentezi Karakterizasyonu ve Yakıt Hücresi Uygulamaları, TÜBITAK PROJESI, Bursiyer:Canan Ilan,Bursiyer:Meydan Gırgıç Özlem,Danısman:KILIÇ ADEM,Yürütücü:HACIVELIOGLU FERDA,Arastırmacı:BOZKURT AYHAN,Arastırmacı:BESLI SERAP, , 01/12/2010 - 01/12/2012

8. Polimer Elektrolit Membran Yakıt Hücrelerinde pemfc Kullanım Amaçlı Proton Iletken Nemsiz Membranların Üretilmesi, TÜBITAK 1001, Arastırmacı:HACIVELIOGLU FERDA,Yürütücü:BOZKURT AYHAN,Arastırmacı:ÜNÜGÜR ÇELIK SEVIM, , 15/05/2008 - 15/05/2010

9. Kiral Siklofosfazen Bilesiklerin Sentezi Enantiyomerlerin Ayrılması ve Mutlak Konfigürasyonlarının Belirlenmesi, TÜBITAK PROJESI, Bursiyer:ÇOSUT BÜNYEMIN,Bursiyer:ARDIÇ ALIDAGI HÜSNIYE,Bursiyer:Ün Ilker,Yürütücü:YESILOT SERKAN,Arastırmacı:HACIVELIOGLU FERDA,Arastırmacı:KILIÇ ADEM, , 01/02/2007 - 01/02/2009

10. Amin Grubu Içeren Siklotrifosfazenlerden Siklofosfazen Dimerlerinin Eldesi ve Termal Özelliklerinin Incelenmesi, TÜBITAK PROJESI, Arastırmacı:KILIÇ ADEM,Arastırmacı:IBISOGLU HANIFE,Arastırmacı:YENILMEZ ÇIFTÇI GÖNÜL,Yürütücü:BESLI SERAP,Arastırmacı:HACIVELIOGLU FERDA,Bursiyer:Ün Ilker, , 01/09/2006 - 01/11/2008

International Conference Proceedings

1. Çelebi Elif Büsra, Demırhan Nebahat, HACIVELIOGLU Ferda (2018). Novel Water-Soluble and Self-doped PEDOT copolymer. 4th European Conference on Smart Inorganic Polymers, 41.

2. Kılıç Cihan Efe, Esentürk Okan, HACIVELIOGLU Ferda (2017). Flexible polyurethane prepolymer synthesis with lower isocyanate content for recycle foams. Wood adhesives

3. Yesılot Serkan,HACIVELIOGLU Ferda,Küçükköylü Sedat,Demır Çakan Rezan,Uslu Aylın,Kılıç Adem (2017). Polyphosphazenes As Cathode-Actıve Materials For Alkaliıon Battaries. 6th International Conference on Nanotechnology (ICN2017)

4. Uslu Aylın, Yesılot Serkan, HACIVELIOGLU Ferda,Küçükköylü Sedat,Sayan Gürkan,Demır Çakan Rezan (2016). Synthesis and Characterization of New Polyphosphazenes as Cathode Materials. 11th Inorganic Chemistry Conference

5. HACIVELIOGLU Ferda,Sayan Gürkan,Çelebi Elif Büsra (2016). An Alternative Doping Ionomer for Conjugated Polymers Polybis phenoxy sulfonic acid. 3rd European Conference on Smart Inorganic Polymers Symposium

6. HACIVELIOGLU Ferda, Sayan Gürkan,Çelebi Elif Büsra (2016). Stable Nitroxide Radical Containing Phosphazenes as Electrolyte for Dye Synthesized Solar Cells. 3rd European Conference on Smart Inorganic Polymers Symposium

7. Çelebi Elif Büsra, HACIVELIOGLU Ferda (2015). Preparation of Polyphosphazene Conductıng Composıtes. 2nd European Conference on Smart Inorganic Polymers, 45-45.

8. Kılıç Nazmıye,Çelebi Elif Büsra,Kılıç Adem,Yesılot Serkan,HACIVELIOGLU Ferda (2014).Preparatıon of Conductıng Panı Polymers. IRIS-14, 151-151.

9. HACIVELIOGLU FERDA (2014). In situ preparation of PANI/polyphosphazene conductingpolymer composites. 1st European Conference on Smart Inorganic Polymers, 43-43.

10. HACIVELIOGLU Ferda,Ardıç Alıdagı Hüsnıye,Meydan Gırgıç Özlem,Zorlu Yunus,Ünügür Çelık Sevım,Bozkurt Ayhan,Kılıç Adem,Yesılot Serkan (2013). Azole Substituted Cyclic and Polymeric Phosphazenes for Pem Fuel Cells. 44th IUPAC World Chemistry Congress, 2, 1046-1046.

11. HACIVELIOGLU Ferda,Özden Sehmus,Ünügür Çelık Sevım,Yesılot Serkan,Kılıç Adem,Bozkurt Ayhan (2011). Azole Substituted Polyphosphazenes as Nonhumidified Proton Conducting Membranes. 23rd International Congress on Heterocyclic Chemistry, 4(11), 272-272.

12. Yesılot Serkan, Çosut Bünyemın,Ömer Faruk Çiftbudak,HACIVELIOGLU Ferda,Kılıç Adem,Skabara Peter J (2011). Thermally Stable Blue Emitting Aromatic Conjugated Pyrene Dendrimers Based on Cyclic Phosphazene Cores. 23rd International Congress on Heterocyclic Chemistry, 4(11), 272-272.

13. Yesılot Serkan,Çosut Bünyemın,HACIVELIOGLU Ferda,Kılıç Adem (2011). Thermally StableBlue Emitting Phenylpyrene Dendrimers Based on Cyclic Phosphazene Cores. 13th JCFFrühjahrssymposium,1(19), 194-194.
14. Okutan Elıf,Ozan Aydın Gülsah,HACIVELIOGLU Ferda,Kayıran Beyaz Saadet,Yesılot Serkan,Kılıç Adem (2010). Noncovalent Method to Functionalize Multiwalled Carbon Nanotubes using Polyhosphazenes. 12th JCF-Frühjahrssymposium, 1(116), 178-178.

15. Yesılot Serkan, Çosut Bünyemın, HACIVELIOGLU Ferda,Durmus Mahmut,Kılıç Adem (2009). The Synthesis, Termal and Photophysical Properties of Phenoxycyclotriphosphazenyl Substituted Cyclic and Polymeric Phosphazenes. FIGIPAS 10, 1-1.

National Conference Proceedings

1. Kılıç Cihan Efe,ESENTÜRK OKAN,HACIVELIOGLU FERDA (2017). Geri Dönüsüm Süngerleri Için Poliol ve Poliüretan Bazlı Polimerik Baglayıcı Sentezi. 29. Ukusal Kimya Kongresi, 76-76.

2. KILIÇ NAZMIYE,Çelebi Elif Büsra,HACIVELIOGLU FERDA,YESILOT SERKAN,KILIÇ ADEM (2015). Panı-Polıfosfazen Kompozıtlerının Hazırlanmasıve Karakterızasyonu. 5. Anorganik Kimya Kongresi, 353-353.

3. HACIVELIOGLU FERDA,Meydan Gırgıç Özlem,ARDIÇ ALIDAGI HÜSNIYE,Çelebi Elif Büsra,ÜNÜGÜR ÇELIK SEVIM,BOZKURT AYHAN,KILIÇ ADEM,YESILOT SERKAN (2013). PEM Yakıt Hucreleri için Polifosfazen Membranlar. 1. Organik kimya Kongresi, 145-146.

4. Yıldız Özge,Dogan Deniz,ÇOLAK ALPER TOLGA,SAHIN ONUR,HACIVELIOGLU FERDA (2013). Farklı Koordinasyon Çevrelerine Sahip Iyonik Piridin-2,5-dikarboksilat Kompleksinin Oda kosullarında Sentezi ve Karakterizasyonu. 4.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 177-177.

5. Çelebi Elif Büsra,HACIVELIOGLU FERDA,ÜNÜGÜR ÇELIK SEVIM,BOZKURT AYHAN,YESILOT SERKAN,KILIÇ ADEM (2013). Azol ve Asit Su?bstitu?e Poliariloksifosfazenlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Proton Iletkenliklerinin Incelenmesi. 4.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 238.

6. ARDIÇ ALIDAGI HÜSNIYE,Meydan Gırgıç Özlem,ZORLU YUNUS,HACIVELIOGLU FERDA,ÜNÜGÜR ÇELIK SEVIM, BOZKURT AYHAN,KILIÇ ADEM,YESILOT SERKAN (2013). Azol Su?bstitu?e Halkalı ve Polimerik Fosfazenlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Proton Iletkenlik Incelemeleri. 4.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 229.

7. USLU AYLIN,SAHIN ÜN SULE,KILIÇ ADEM,Yılmaz Sükriye,YÜKSEL FATMA,HACIVELIOGLU FERDA (2013). Bazı siklofosfazen Türevlerinin 4-izopropilanilin ile Reaksiyonlarının Incelenmesi. 4.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 214-214.

8. Çelebi Elif Büsra,Ömer Faruk Çiftbudak,YESILOT SERKAN,ÇOSUT BÜNYEMIN,HACIVELIOGLU FERDA,KILIÇ ADEM (2013). Konjuge Piren Türevi Dendrimerik Fosfazenlerin Sentezi, Termal ve Fotofiziksel Özelliklerinin Incelenmesi. 4.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 239.

9. HACIVELIOGLU FERDA,Meydan Gırgıç Özlem,KILIÇ ADEM,ÜNÜGÜR ÇELIK SEVIM,BOZKURT AYHAN,YESILOT SERKAN (2013). Içsel Proton Iletken Fosfazen Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu. 4.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 322.

10. Dogan Deniz,ÇOLAK ALPER TOLGA,SAHIN ONUR,HACIVELIOGLU FERDA (2013). Yeni Bir Ni(II)-Piridin- 2,5-dikarboksilat Kompleksinin Hidrotermal Yöntem ile Sentezi ve Karakterizasyonu. 4.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 119.

11. Çelebi Elif Büsra,YESILOT SERKAN,ÇOSUT BÜNYEMIN,HACIVELIOGLU FERDA,KILIÇ ADEM (2012). Naftoksi Dipiren Sübstitüe Dendrimerik Fosfazen Bilesiginin Sentezi, Termal Ve Fotofiziksel Özelliklerin Incelenmesi. 26.Ulusal Kimya Kongresi, 289.

12. ZORLU YUNUS, HACIVELIOGLU FERDA,ARDIÇ ALIDAGI HÜSNIYE,YESILOT SERKAN,KILIÇ ADEM (2012). Triazol Grupları Içeren Siklotrifosfazatrienden Ag(I) Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi ve Yapılarının Tek Kristal X-ısınları Kırınım Yöntemi ile Aydınlatılması. 26.Ulusal Kimya Kongresi, 272-273.


13. Çiftbudak Ömer Faruk,YESILOT SERKAN,ÇOSUT BÜNYEMIN,HACIVELIOGLU FERDA,KILIÇ ADEM (2012). Termal Kararlı Piren Türevi Dendrimerik Fosfazen Bilesiginin Sentezi Ve Oled Uygulamalarında Kullanılabilirliginin Arastırılması. 26.Ulusal Kimya Kongresi, 214-215.

14. OKUTAN ELIF,OZAN AYDIN GÜLSAH,HACIVELIOGLU FERDA,Kayıran Beyaz Saadet,YESILOT SERKAN,KILIÇ ADEM (2011). Çözünür Çok Katmanlı Karbon Nanotüp Poli(Organofosfazen) Nanokompozitler. 25.Ulusal Kimya Kongresi, 80.

15. Meydan Gırgıç Özlem,BESLI SERAP,HACIVELIOGLU FERDA,KILIÇ ADEM (2011). Ariloksivinil Sübstitüe Siklofosfazatrien Monomerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu. 3.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 262-262.

16. OKUTAN ELIF,OZAN AYDIN GÜLSAH,HACIVELIOGLU FERDA,Kayıran Beyaz Saadet,YESILOT SERKAN,KILIÇ ADEM (2010). Synthesis of Multiwalled CarbonNanotube/Polyphosphazene Nanocomposites. NanoTR-VI, 363.

17. BESLI SERAP,HACIVELIOGLU FERDA,KILIÇ ADEM (2009). P-N Köprülü Siklofosfazen Bilesiklerinin Termal Özellikleri. 2.Anorganik Kimya Kongresi, 260.

18. YESILOT SERKAN,ÇOSUT BÜNYEMIN,HACIVELIOGLU FERDA,DURMUS MAHMUT,KILIÇ ADEM (2009). Dendrimerik ve Polimerik Fosfazenlerin Sentezi, Termal ve Fotofiziksel Özelliklerin Incelenmesi. 2.Ulusal Anorganik KImya Kongresi, 264.

19. IBISOGLU HANIFE,HACIVELIOGLU FERDA,KILIÇ ADEM (2008). 2,2-bis-(Bromometil)-1,3-propandiol ile Hekzaklorosiklofosfazatrienin Reaksiyonlarının Incelenmesi. 22.Ulusal Kimya Kongresi, 71.

20. HACIVELIOGLU FERDA,IBISOGLU HANIFE,Coles Simon J,Hursthouse Michael B,Eaton Rob,Davies David B,KILIÇ ADEM,Shaw Robert A (2006). 2,2-ditiyofenoksi-4,4-R2-6,6-diklorosiklofosfazenin baziklik sabiti ve Kimyasal Kayma Arasındaki iliski. 20.Ulusal Kimya Kongresi, 171.

21. HACIVELIOGLU FERDA,Coles Simon J,Davies David B,KILIÇ ADEM,Shaw Robert A (2005). Dendrimerik Fosfazenlerin Sentezi. 19.Ulusal Kimya Kongresi, 225.

22. HACIVELIOGLU FERDA,IBISOGLU HANIFE,Temur Basak,Coles Simon J,Eaton Rob,Davies David B,KILIÇ ADEM,Shaw Robert A (2005). Trisiklik Spiro-cis-Ansa Köprülü Spermidin Türevi Siklofosfazenin Halojen Sübstitüsyon Reaksiyonu. 19.Ulusal Kimya Kongresi, 277.

23. HACIVELIOGLU FERDA,IBISOGLU HANIFE,Coles Simon J,Davies David B,KILIÇ ADEM,Shaw Robert A (2004). Siklofosfazenlerin Polimorfizm Özelliklerinin DSC ile Incelenmesi. 18.Ulusal Kimya Kongresi,264.

24. HACIVELIOGLU FERDA,Coles Simon J,Davies David B,Hursthouse Michael B,KILIÇ ADEM,Shaw Robert A (2003). Tetrafenil Türevi Siklotrifosfazatrien Ile 2-Etil-2(Hidroksi Metil)-1,3-Propandiol’ün Reaksiyonu. 17.Ulusal Kimya Kongresi, 134.

25. HACIVELIOGLU FERDA,Coles Simon J,Davies David B,Hursthouse Michael B,KILIÇ ADEM,Shaw Robert A (2002). Pentaeritritolün Tetrasiloksi Türevinin Sentezi ve Siklotrifosfazatrien Ile Reaksiyonlarının Incelenmesi. 16.Ulusal Kimya Kongresi, 284.

Yüksek Lisans

1. SAYAN İLKE, (2019), FOSFAZEN ESASLI POLİMER PLASTİKLEŞTİRİCİLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU, Gebze Teknik Üniversitesi;Fen Bilimleri Enstitüsü;Kimya Anabilim Dalı
2. ALTINBARIN ZEYNEP, (2018), POLİANİLİN-ASİT SÜBSTİTÜE FOSFAZEN İLETKEN KOMPOZİTLERİNİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU, Gebze Teknik Üniversitesi;Fen Bilimleri Enstitüsü;Kimya Anabilim Dalı
3. KILIÇ CIHAN EFE, (2018), FLEXIBLE POLYURETHANE REBOND FOAM PREPOLYMER SYTHESIS WITH LOW POLYMERIC DIISOCYONATE CONTENT,Gebze Teknik Üniversitesi;Fen Bilimleri Enstitüsü;Kimya Anabilim Dalı
4. SAYAN GÜRKAN, (2016). KARARLI AZOT- OKSİT RADİKAL İÇEREN POLİFOSFAZENLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU, Gebze Teknik Üniversitesi;Fen Bilimleri Enstitüsü;Kimya Anabilim Dalı

Doktora

1. ÇELEBI ELIF BÜSRA, (2018), ILETKEN POLİMER AŞILANMIS POLİFOSFAZENLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU, Yıldız Teknik Üniversitesi;Fen Bilimleri Enstitüsü;Kimya Anabilim Dalı

  • Doktora: GYTE Fen Fakültesi(Kimya)2007
  • Yüksek lisans: GYTE Fen Fakültesi(Kimya)2002
  • Lisans: 19 May Üniv.(Kimya Öğretmenliği)1999
-Visiting Scientist (Postdoc), University of Southampton,Department of Chemistry,National Crystallography Center, Southampton, UK, 2010-2011.
-Newton Advanced Fellow, University of Glasgow, Affliated to School of Chemistry. 2018- ( https://www.gla.ac.uk/schools/chemistry/staff/?webapp=staffcontact&action=person&id=4edfece08697 )