gtu_logo

Arş. Gör. Dilek ÖZTÜRK
Kimya

Dilek ÖZTÜRK
Telefon
(262) 605 30 60
E-Posta
dilekozturk@gtu.edu.tr
Ofis
Kimya, 213/1L-13
Çalışma alanları
Analitik Kimya, Biyokütle Dönüşümü için Katı Asit Katalizörlerin Geliştirilmesi, Kromatografi Uygulamaları, Optik sensörlerin geliştilmesi

Book Chapters

D. Öztürk, İ. Ömeroğlu, M. Durmuş. ''Quantum dots in photodynamic therapy''. Prashant Kesharwani (Editor), Nanomatrials for Photodynamic Therapy, ISBN: 978-0-323-90354-7, ELSEVIER, 2023, pages 401-431.

Journal Articles

4.D. Öztürk, İ. Ömeroğlu, B. Köksoy, C. Göl, M. Durmuş, ‘’A BODIPY decorated multiple mode reusable paper-based colorimetric and fluorometric pH sensor’’ Dyes and Pigments, 205, 110510, (2022).

3.Ü. Demirbaş, D. Öztürk, H. T. Akçay, M. Durmuş, E. Menteşe, H. Kantekin, ‘’Metallo-phthalocyanines containing triazole substituents: Synthesis, spectroscopic and photophysicochemical properties’’ Journal of Coordination Chemistry, 1-8, (2022).

2.M.N. Mısır, G. Mısır, O. Bekircan, H. Kantekin, D. Öztürk, M. Durmuş, ‘’Sulfur bridged new metal-free and metallo phthalocyanines carrying 1, 2, 4-triazole rings and their photophysicochemical properties’’ Polyhedron, 207, 115361, (2021).

1.B.K. Ozsel, D. Ozturk, B. Nis, ‘’One-pot hydrothermal conversion of different residues to value-added chemicals using new acidic carbonaceous catalyst’’ Bioresource Technology, 289, 121627, (2019).

Conference Proceedings

8. Öztürk, D., Ömeroğlu, İ., Köksoy, B., Göl, C., Durmuş, M. (2022). Reusable Paper-Based Colorimetric and Fluorometric pH Sensors with Novel BODIPYs. 5th International Congress on Biosensors, Çanakkale/Türkiye (Oral Presentation).

7.Öztürk, D., Durmuş, M. (2022). Atık Maskelerden Karbon Kuantum Noktaların Elde Edilmesi ve Sensör Özelliklerinin İncelenmesi. 10. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Muğla/Türkiye (Poster Presentation).

6.Ömeroğlu, İ., Öztürk, D.(2022). Yeni BODIPY bileşiği ile modifiye edilmiş grafen kuantum nokta sentezi ve fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi. 34.Ulusal Kimya Kongresi, Yalova/TÜRKİYE (Oral Presentation).

5. Öztürk, D., Durmuş, M. (2019). Fast and Effective Detection of Hemoglobin by Fluorescence. 7th Drug Chemistry Conference, Antalya/TURKEY (Oral Presentation).

4. Kaya Özsel B., Niş B., Öztürk D. (2018). Production of Levulinic Acid From Biomass With Using Recyclable Magnetite Solid Acid Catalysts. 4th International Conferance on Recycling and Reuse, İstanbul/TURKEY (Oral Presentation).

3. Kaya Özsel B., Öztürk D., Niş B. (2018). Direct Conversion of Waste Biomass to 5-Hydroxymethylfurfural and Levulinic Acid over Carbon Based Sulfonated Solid Acid Catalyst. 7th Global Conference on Global Warming, İzmir/TURKEY (Oral Presentation).

2. Koz G., Öztürk D., Niş B., Koz Ö. (2016). Organocatalytic Synthesis of 2-Amino-4-Nitromethyl-4H-Chromene-3-Carbonitriles from 2-Iminochromenes. The Chemistry Conference for Young Scientists 2016 (ChemCYS 2016), Blankenberge/BELGIUM (Poster Presentation).

1. Niş, B., Öztürk, D., Kaya Özsel, B. (2015). Comparison of Total Phenolic Content and Antioxidant Capacities of Different Herbal Teas. 6. National Chemistry Student Congress, İzmir/TURKEY (Poster Presentation).

Projects

5. TÜBİTAK 1002-A/123Z105. ''Mide Kanserine Neden Olan Patojenlerin Teşhisi için Karbon Kuantum Nokta Temelli Biyosensörlerin Geliştirilmesi'', Arş. Gör. Dilek Öztürk (Yürütücü/Araştırmacı), 2023-Devam ediyor.

4.TÜBİTAK 2209-B. ''Radyofarmasötik Alanında Görüntüleme ve Tedavi Amacıyla Yaygın Kullanımı Olan Meso-2,3 Dimerkaptosüksinik Asit Bileşiğinin Eldesi'', Arş. Gör. Dilek Öztürk (Danışman), 2023-Devam ediyor.

3.GTÜ-BAP-2022-A-105-39."Organofosfat İçeren Pestisitlerin Tespitine Yönelik Florimetrik Sensörlerin Geliştirilmesi", Öğr. Gör. Dr. İpek Ömeroğlu (Yürütücü), Prof. Dr. Mahmut Durmuş (Araştırmacı), Arş. Gör. Dilek Öztürk (Araştırmacı), 2022-Devam ediyor.

2.TÜBİTAK-1002/121Z155. "Yeni 4,4-Difloro-4-Bora-3a, 4a-Diaza-S-Indasen (BODIPY) Bileşiklerinin Sentezi ve Kağıt Temelli pH Sensörü Uygulamalarının Araştırılması", Prof. Dr. Mahmut Durmuş (Yürütücü), Öğr. Gör. Dr. İpek Ömeroğlu (Araştırmacı), Arş. Gör. Dilek Öztürk (Araştırmacı), 2021-2022.

1.TÜBİTAK 2209-B. ''Balık (Hamsi) Kemiklerinden Doğal Hidroksiapatit Biyoseramik Üretimi'', Dilek Öztürk (Yürütücü), 2019-2020.

  • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü (2019-...)
  • Yüksek lisans: Bursa Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü (2016-2019)
  • Lisans: Bursa Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü (2011-2016)

    Bursa Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (ÇAP) (2014-2020)