gtu_logo

Dr. Hüsniye ARDIÇ ALİDAĞI
Kimya

Hüsniye ARDIÇ ALİDAĞI
Telefon
(262) 605 30 57
E-Posta
hardic@gtu.edu.tr
Ofis
Kimya, 205
Çalışma alanları
Inorganic chemistry, Phosphazenes, Stereochemistry, Dendrimers, Coupling Reactions, Organic Semiconductors, Organic Thin Film Transistors (OTFTs)

Journal Article

10. H. Ardic Alidagi, S. O. Tümay, A. Şenocak, Ö. F. Çiftbudak, B. Çosut, S. Yeşilot “Constitutional Isomers of Dendrimer-like Pyrene Substituted Cyclotriphosphazenes: Synthesis, theoretical calculation, and fluorescence receptor for the detection of explosive nitroaromatics” New J. Chem., 2019, 43, 16738-16747.

9. R. Ozdemir, S. Park, İ. Deneme, Y. Park, Y. Zorlu, H. A. Alidagi, K. Harmadar, C. Kim, H. Usta "Triisopropylsilylethynyl-Substituted Indenofluorenes: Carbonyl versus Dicyanovinylene Functionalization in One-Dimensional Molecular Crystals and Solution-Processed N-Channel OFETs" Organic Chemistry Frontiers (RSC), 2018, 5, 2912-2924. (Selected as the Cover Image)

8. S. O. Tümay, A. Uslu, H. Ardıç Alidağı, H. H. Kazan, C. Bayraktar, T. Yolaçan, M. Durmuş, S. Yeşilot " A systematic series of flurescence chemosensors with multiple binding sites for Hg(II) based on prenyl-functionalized cyclotriphosphazenes and their application in live cell imaging" New J. Chem., 2018,42, 14219-14228.

7. G. Demirel, H. Usta, M. Yilmaz, M. Celik, H. A. Alidagi, F. Buyukserin "Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS): An adventure from plasmonic metals to organic semiconductors as SERS Platform"Journal of Materials Chemistry C, 2018, 6, 5314-5335.

6. H. A. Alidağı, S. O. Tümay, A. Şenocak, S. Yeşilot " Pyrene functionalized cyclotriphosphazene-based dyes: Synthesis, intramolecular excimer formation, and fluorescence receptor for the detection of nitro-aromatic compounds",Dyes and Pigments, 2018, 153, 172-181.

5. H. A. Alidağı, F. Hacıvelioğlu, S. O. Tümay, B. Çoşut, S. Yeşilot "Synthesis and spectral properties of fluorene substituted cyclic and polymeric phosphazenes", Inorganica Chimica Acta, 2017, 457, 95-102.

4. E. Özcan, S. O. Tümay, H. A. Alidağı, B. Çoşut, S. Yeşilot "A new cyclotriphosphazene appended phenanthroline derivative as highly selective and sensitive OFF-ON fluorescent chemosensor for Al3+ ions", Dyes and Pigments, 2016, 132, 230-236.

3. H. A. Alidağı, B. Çoşut, A. Kılıç, S. Yeşilot "Synthesis and spectral properties of a hexameric pyrene-fluorene chromophore based on cyclotriphosphazene", Polyhedron, 2014, 81, 436-441.

2. S. Yeşilot, B. Çoşut, H. A. Alidağı, F. Hacıvelioğlu, G. A. Özpınar, A. Kılıç "Intramolecular excimer formation in hexakis(pyrenyloxy)cyclotriphosphazene: photophysical properties, crystal structure, and theoretical investigation", Dalton Transaction, 2014, 43 (9), 3428-3433.

1. H. A. Alidağı, Ö. M. Gırgıç, Y. Zorlu, F. Hacıvelioğlu, S. Ü. Çelik, A. Bozkurt, A. Kılıç, S. Yeşilot "Synthesis and proton conductivity of azole substituted cyclic and polymeric phosphazenes", Polymer, 2013, 54, 2250-2256.

Conference Proceedings

6. R. Ozdemir, H. A. Alidağı, H. Usta "Dicynovinylene functionalized air stable n-type organic field effect transistors", 3.International Conference on Materials Science and Technology, (IMSTEC-2018), Nevşehir- Türkiye, 2018.

5. S. Yeşilot, S. O. Tümay, T. Yolaçan, H. A. Alidağı, M. durmuş "A series of "turn-on" fluorescent probe for the selective detection of mercury(II) ions based on pyrene-modified phosphazenes", 25th Croatian Meeting of Chemists and Chemical Engineers, Porec-CROATIA, 2017.

4. H. A. Alidağı, S. O. Tümay, A. Şenocak, Ö .F. Çiftbudak. S. Yeşilot "Synthesis and photophysical properties of pyrene substituted cyclotriphosphazenes", International Congress on Chemistry and Materials sciences, ANCON, Ankara-TURKEY, 2017.

3. S. Yeşilot, S. O. Tümay, T. Yolaçan, H. A. Alidağı, M. Durmuş " The synthesis of mercury(II) ion fluorescence sensors based on phosphazene core", 11. Inorganic Chemistry Congress, Sintra-PORTEKİZ, 2016.

2. F. Hacıvelioğlu, H. A. Alidağı, Ö. M. Gırgıç, Y. Zorlu, S. Ü. Çelik, A. Bozkurt, A. Kılıç, S. Yeşilot " Azole Substituted cyclic and Polymeric Phosphazenes for PEM Fuel Cells", 44.World Chemistry Congress (IUPAC), Istanbul-TURKEY, 2013.

1. H. Ardıç, S. Yeşilot, M. Durmuş, A. Kılıç "synthesis and structures of phenoxycyclotriphosphazenyl substituted new vic-dioxime ligand and its Ni(II), Pd(II) complexes", 12th JCFFrühjahrssymposium, Göttingen-GERMANY, 2010.

National Proceedings

8. H. A. Alidağı, S. O. Tümay, B. Çoşut, S. Yeşilot "Piren sübstitüe halkalı fosfazen bileşiklerinin sentezi ve molekül içi ekzimer oluşumlarının incelenmesi", VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Burdur-TÜRKİYE, 2017.

7. S. O. Tümay, T. Yolaçan, H. A. Alidağı, M. Durmuş, S. Yeşilot " The synthesis of selective mercury(II) ion fluorescenece sensors based on phosphazene core", 28.Ulusal Kimya Kongresi, Mersin-TÜRKİYE, 2016.

6. H. A. Alidağı, S. Yeşilot, B. Çoşut, F. Hacıvelioğlu, G. A. Özpınar, A. Kılıç "Piren sübstitüe fosfazen bileşiğinin sentezi, kristal yapısı ve fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi", 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale-TÜRKİYE, 2015.

5. H. A. Alidağı, B. Çoşut, S. Yeşilot, A. Kılıç "Piren-Fluoren sübstitüe hekzamerik halkalı fosfazen bileşiğinin sentezi ve spektral özelliklerinin incelenmesi", V.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Mersin-TÜRKİYE, 2015.

4. F. Hacıvelioğlu, Ö. M. Gırgıç, H. A. Alidağı, E. B. Çelebi, S. Ü. Çelik, A. Bozkurt, A. Kılıç, S. Yeşilot "PEM Yakıt hücreleri için polifosfazen membranlar", I.Ulusal Organik Kimya Kongresi, Sakarya-TÜRKİYE, 2013.

3. H. A. Alidağı, Ö .M. Gırgıç, Y. Zorlu, F. Hacıvelioğllu, S. Ü. Çelik, A. Bozkurt, A. Kılıç, S. Yeşilot " Azol sübstitüe halkalı ve polimerik fosfazenlerin sentezi, karakterizasyonu ve proton iletkenlik incelemeleri", IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Tokat-TÜRKİYE, 2013.

2. Y. Zorlu, F. Hacıvelioğlu, H. Ardıç, S. Yeşilot, A. Kılıç " Triazol grupları içeren siklotrifosfazatrienden Ag(I) Koordinasyon Polimerlerinin sentezi ve yapılarının Tek Kristal X-Işınları Kırınımı Yöntemi ile aydınlatılması", 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla-TÜRKİYE, 2012.

1. H. Ardıç, A. Kılıç, D.B.Davies, S. Yeşilot "Bir kiral merkezli siklotrifosfazen bileşiklerinin stereojenik özelliklerinin HPLC ve NMR ile belirlenmesi", XXII.Ulusal Kimya Kongresi, Gazi Mağusa-TÜRKİYE, 2008.

Projects

4. Fosfazen Çekirdekli Alüminyum(III) İyon Seçici Floresans Sensörlerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi, GTU Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2015-A-05, (2015-2016), Araştırmacı.

3. Dendrimerik Konjuge Piren Türevi Fosfazenlerin Sentezi ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi, GYTE Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2013-A-015, (2013-2014), Araştırmacı.

2. Naftoksi Sübstitüe Dendrimerik Fosfazenlerin Sentezi, Termal ve fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi, GYTE Bilimsel araştırma Projesi, Proje No: 2010-06, (2010-2011), Araştırmacı.

1. Kiral Siklofosfazen Bileşiklerin sentezi, Enantiyomerlerin Ayrılması ve Mutlak Konfigürasyonlarının Belirlenmesi, TÜBİTAK Araştırma Projesi, Proje No: 106M539, (2007-2009), Bursiyer.

  • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü (2016)
  • Yüksek lisans: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi Kimya Bölümü (2009)
  • Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü (2006)
PostDoc Araştırmacı, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Danışman: Prof. Dr. Hakan USTA,
"Organik Yarı-İletkenlerin Dizaynı, Sentezi, Karakterizasyonu ve Organik İnce Film Transistor (OTFT) Uygulamaları", 2017 Eylül-2019 Mart.