gtu_logo

Doç. Dr. Ceyda ÖZGEN
Endüstriyel Tasarım

Ceyda ÖZGEN
Telefon
(262) 605 18 02
E-Posta
cozgen@gtu.edu.tr
Ofis
F Blok, 103
Çalışma alanları
Ürün tasarımı, sürdürülebilirlik, ambalaj tasarımı, yaşam döngüsü analizi, takı tasarımı

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. ÖZGEN, C.,(2021). The collection of a toy: Production history and collection value of the Matchbox regarding the consumer behaviours, Journal of European Popular Culture, March 2021, Vol.12, Number 1, pp. 43-65, DOI: 10.1386/jepc_00027_1 . (DAAI tarafından indekslenmektedir, Design and Applied Arts Index).

A2. TÜRKERİ, İ., ÖZGEN, C., (2021). Investigation of the Ottoman Period Masjids in the İzmit City Side: Structural Spatial and Liturgic Item Analysis, Online Journal of Art and Design, April 2021, Vol. 9, Issue 2,ISSN: 2301-2501. (DAAI tarafından indekslenmektedir, Design and Aplied Arts Index).

A3.ÖZGEN, C., (2021). The collection of a toy: Production history and collection value of the Matchbox regarding the consumer behaviours. Journal of European Popular Culture,12(1), 45-63.

A4. ÖZGEN, C., BAYAZIT, N., (2018). A Research on Turkish Packaging Industry in terms of Sustainability, Online Journal of Art and Design, December 2018, Special Issue, Vol.6, Issue 5, pp. 13-38, ISSN: 2301-2501. (DAAI tarafından indekslenmektedir, Design and Aplied Arts Index).
A5. ÖZGEN, C., (2017). Metalden Tasarlanan Eşek Arısı: Markasının Önüne Geçen Modelin Öyküsü, Yapı Dergisi, Nisan 2017, sayı 425, s. 146-152. (DAAI tarafından indekslenmektedir, Design and Aplied Arts Index).
A6. ÖZGEN, C., (2017). Sustainability Issues in Turkish Packaging, International Journal of Advances in Agricultural Environmental Engineering (IJAAEE) Vol. 4, Issue 1 (2017), pp. 156-165, (Cross-Ref, Google Scholar, Open J-Gate, Doi, Diğer indeksli dergiler), ISSN 2349-1523 EISSN 2349-1531, Doi: 10.15242/IJAAEE.AE0317114. (6th International Conference on Civil, Architectural and Environmental Sciences (CAES-17)’de tam metinli bildiri olarak sunulmuştur).
A7. ÖZGEN, C., BAYAZIT, N., (2016). Sürdürülebilirlik Kavramının Ambalaj Tasarımına Etkilerinin İrdelenmesi, BJSS Balkan Journal of Social Siences, International Congress of Management Economy and Policy, Aralık 2016, s. 227-249. (EBSCO, DOAJ, Diğer indeksli dergiler) ISSN: 2146-8494. (ICOMEP’16 International Congress of Management, Economy and Policy) Kongresi’nde tam metinli bildiri olarak sunulmuştur).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :
B1. VATAN, C., (2003). “Recycling of Plastic Material in Design World: Examples from Automotive Industry”, 5th European Academy of Design: Techne Design Visdom Konferansı, 28-30 April, Barcelona. http://www.ub.edu/5ead/PDF/9/Vatan.pdf
B2. VATAN, C., (2003). “Metamorphosis of Designer”, 5th European Academy of Design: Techne Design Visdom Konferansı, 28-30 April, Barcelona. http://www.ub.edu/5ead/PDF/5%20/Vatan.pdf
B3. VATAN, C., ALPPAY, C.,(2004). “Tasarımda Farklılaşma”, Design and Emotion Conference, 12-14 July 2004, ODTÜ, Ankara.
B4. VATAN, C., ÖZGEN, S.,(2004). “Designing for Tradition, Innovation and Emotion: BMW Motorrad R Boxer Series”, Design and Emotion Conference, 12-14 July 2004, ODTÜ, Ankara.
B5. ÖZGEN, C., BAYAZIT, N., (2016). Sürdürülebilirlik Kavramının Ambalaj Tasarıma Etkilerinin İrdelenmesi, ICOMEP’16 (International Congress of Management, Economy and Policy) Kongresi, 26-27 Kasım 2016 İstanbul, ISBN: 978-605-5100-85-8, Cilt 1, s. 99-125.
B6. ÖZGEN, C., (2017). “Sustainability Issues in Turkish Packaging”, 6th International Conference on Civil, Architectural and Environmental Sciences (CAES-17) 13-14th March, 2017, Dubai, ISBN: 978-93-84422-42-4, s.151-157.
B7. ÖZGEN, C., (2017). “Sustainable Design Approaches on Packaging Design”, International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), 15-17th March, 2017, Dubai, S. Fırat et al. (eds.), Proceedings of 3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2017), Lecture Notes in Civil Engineering 7, Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-64348-9, pp. 205-220, DOI 10.1007/978-3-319-64349-6_16.
B8. ÖZGEN, C., (2018). Collecting Matchbox: Real Automobiles in Children's Matchbox, 13th International Conference on Building Design, Materials, Civil and Transportation Engineering (BDMCTE-18), 21-22 th March 2018, ISBN: 978-93-86878-11-3, Istanbul.

B9. Taştan, N., Özgen, C., Türkmenoğlu Berkan, S., Erciş, E., Dalyanoğlu, A., Türeyengil, B., Çınar Balcı, E., Keleş, A.F. (2023). Deprem sonrası iletişim ve koordinasyon durum tespitine yönelik bir araştırma. 5. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, 11-13 Ekim 2023, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1.1. ER, H.A ve VATAN,C., (2005). Sustainability in the Turkish Business and Design Context, C. Vezzoli and L.S. Penini (eds.), Designing Sustainable Product-Service Systems for All, DIS–INDACO Politecnico di Milano - UNEP Milano (ISBN 88-70-90-813-5), pp. 42-48.
C1.2. ÖZGEN, C., (2018). Sustainable Design Approaches on Packaging Design ,Springer International Publishing AG, Part of Springer Nature 2018, Lecture Notes in Civil Engineering 6, ISBN: 978-3-319-64348-9, pp. 205-220, DOI 10.1007/978-3-319-64349-6_16, (Mart 2018).


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1.1. ÖZGEN, S., VATAN, C., (2005). “Mimar Gözüyle Tunus”, Yapı Dergisi, Eylül 2005, s:94-97.
D1.2. ÖZGEN, S., VATAN, C., (2005). “Geleneksel ile Modern Arasında Bir Heyecan Arayışı”, Yapı Dergisi, Nisan 2005, s: 95-100.
D1.3. VATAN, C., ÖZGEN, S.,(2005). “Kuzey Avrupa Ülkelerinde Tasarımın 50.Yılı, Mit’in Ötesinde İskandinav Tasarımı”, Yapı Dergisi, Ocak 2005, s.95-100.
D1.4. VATAN, C., ÖZGEN, S.,(2003). “Mimar Gözüyle Ege Adaları”, Yapı Dergisi, Ağustos 2003, s:60.
D1.5. VATAN, C., ÖZGEN, S.,(2003). “Rem Koolhaas Sergisi ‘Content’”, Yapı Dergisi, Haziran 2004, Sayı 274.
D1.6. BAYAZIT, N., VATAN, C., (2001). “Plastik Atıklar ve Endüstriyel Tasarım”, Istanbul, No: 37, Nisan 2001, s: 41-45.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
-------------------

F. Projeler

F1. United Nations Environment Programme (UNEP), Product Service System Exercise “Life Cycle Design: Environmental requirements of industrial products”(2002-2008). Prof.Dr. Carlo VEZZOLI, Politecnico Di Milano-Italy, Indian Institute of Technology, New Delhi: Prof. Dr Amrit Srinivasan, Prof. G.V. Soumitri, Prof. Parag Anand; USP University, Brazil: Prof. Dr Maria Cecilia Loschiavo dos Santos, André Luiz Teixeira dos Santos; Academy of Arts and Design, Tsinghua University, China: Prof. Cai Jun; Hong Kong Polytechnic University: Prof. Benny Ding Leong; Istanbul Technical University, Turkey: Prof. H. Alpay Er, Res.Ass.Ceyda Vatan; Ewha Womans University, South Korea: Prof. Cho Young‐sik and Sooyun Ahn.

F2.Gebze Teknik Üniversitesi Araştırma Projesi, Türk Ambalaj Endüstrisi Ürünlerinde Yaşam Döngüsü Analizinin Uygulanması (2017-2019).Proje yürütücüsü: Dr. Ceyda ÖZGEN.

F3. Gebze Teknik Üniversitesi Araştırma Projesi, İzmit'teki Osmanlı Dönemi Mescidlerinin Araştırılması (2018-2020). Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim TÜRKERİ, Proje Araştırmacıları: Dr.Öğr. Üyesi Ceyda ÖZGEN, Araş.Gör. Şeyda ARSLAN ERCAN.

G. Sanat ve tasarım etkinlikleri:
G1. Endüstriyel Tasarım Tescilleri

G1.1. ÖZGEN, C., (2016). TPE Endüstriyel Tasarım Tescili, 1 adet ürün (İstanbul Gümüş Peçetelik), 2016 01368 numaralı endüstriyel tasarım tesciline kaydedilmiştir, Locarno sınıfı: 07-06. Başvuru tarihi 20.02.2016, 09.03.2016 tarih ve 240 sayılı Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde yayınlanmıştır.
G1.2. ÖZGEN, C.,(2016). TPE Endüstriyel Tasarım Tescili, 9 adet ürün (Art-D Yüzük, Art-D Kolye, Art-D Bileklik , Art-D Bilezik, Art-D Kol Düğmesi, Endless Love Yüzük, Arch Yüzük , Kybele Yüzük, Charm Koldüğmesi) 2016 01368 numaralı endüstriyel tasarım tesciline kaydedilmiştir, Locarno sınıfı: 11-01. Başvuru tarihi 20.02.2016, 24.05.2016 tarih ve 245 sayılı Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde yayınlanmıştır.
G1.3. ÖZGEN, C.,(2017). TPE Endüstriyel Tasarım Tescili, 2 adet ürün (An-G Yüzük, Eye Yüzük) 2017 03664 numaralı endüstriyel tasarım tescili, Başvuru tarihi 23.05.2017, 09.08.2017 tarih ve 274 sayılı Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde yayınlanmıştır.


G2. Sergiler
G2.1. A-Design Fair 2003, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, 10-14 Eylül 2003. "proje milano+ serginin sergisi" İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İstanbul, (Şebnem Timur ve Cem Alppay ile birlikte).
G2.2. Milano Sallone Internazionale del Mobile, Pavillion 9 Sallone Satellite’de 2003, İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Project Milano sergisi, 09-16 Nisan 2003, Milano, İtalya.
G2.3. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Artı Değer: Tasarım Sergisi, Dış Ticaret Kompleksi, 22 Ocak-20 Mart 2004, Yenibosna, İstanbul: "proje milano+ sergisi" İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İstanbul.
G2.4. Interlight 2008 Aydınlatma Fuarı, İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü AGID Üyeleri Ortak Proje Çalışmasında gerçekleşen Aydınlatma Projesi sergisi, İstanbul.
G2.5. Ulusal, SERGILER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, 25.09.2016-25.11.2016, Beden-Eşya ilişkisi- Katlanabilir Tabure Tasarımı, GTÜ Mimarlık Fakültesi, Gebze- Kocaeli (İbrahim Türkeri ve Ayşegül Çakan ile birlikte).
G2.6. Ulusal, SERGILER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, 04.11.2016-04.12.2016, Merdiven Altı Sergisi- Boşluğun Tezahürü, GTÜ Mimarlık Fakültesi, Gebze- Kocaeli (İbrahim Türkeri ve Ayşegül Çakan ile birlikte).
G2.7. Ulusal, SERGILER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, 04.10.2016-20.12.2016, Işığı Hissetmek Sergisi, GTÜ Mimarlık Fakültesi, Gebze- Kocaeli (İbrahim Türkeri ve Ayşegül Çakan ile birlikte).
G2.8. Ulusal, GÖSTERILER /Multivizyon gösterileri /, 04.10.2016-04.11.2016, Merdiven altı sergisi-Işığı Hissetmek, GTÜ Mimarlık Fakültesi, Gebze- Kocaeli (İbrahim Türkeri ve Ayşegül Çakan ile birlikte).
G2.9. ÖZGEN, C., (2017). GTÜ Mimarlık Bölümü 2016-17 Bahar Dönemi Sergisi” Mimarlık Haftası etkinlikleri Kapsamında, “Issız Adam Barınağı Projesi”, 02- 30 Ekim 2017, GTÜ Mimarlık Fakültesi, Gebze- Kocaeli (İbrahim Türkeri ve Özge Esener ile birlikte).
G2.10. ÖZGEN, C., (2017). “Tasarlı Şeyler- Mimarlık Fakültesi Bütünleşik Eğitimde Birinci Yarıyıl Sergisi" 25-29 Kasım 2017. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi MİM 121 Mimari Tasarım I dersi kapsamında Yrd.Doç.Dr. Tayfun SALİHOĞLU, Öğr.Gör. İbrahim TÜRKERİ, Arş.Gör.Dr. Ceyda ÖZGEN, Arş.Gör.Dr. Özgül ACAR ÖZLER, Arş.Gör. Güliz ÖZTÜRK SALİHOĞLU, Arş.Gör. Pınar KÜÇÜKYAĞCI, Arş.Gör. Begüm TÜREYENGİL, Arş.Gör.Şeyda ARSLAN, Arş.Gör. Ezgi OĞUZ ve Arş.Gör. Nuket İpek ÇETİN yürütücülüğünde hazırlanmıştır.
G2.11. ÖZGEN, C., (2018). Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü / GTÜ Mimarlık Bölümü 2017-18 Güz Dönemi Seçki Sergisi 09 Nisan – 10 Mayıs 2018, GTÜ Mimarlık Fakültesi N Blok. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi MİM 121 Mimari Tasarım I dersi kapsamında Yrd.Doç.Dr. Tayfun SALİHOĞLU, Öğr.Gör. İbrahim TÜRKERİ, Arş.Gör.Dr. Ceyda ÖZGEN, Arş.Gör.Dr. Özgül ACAR ÖZLER, Arş.Gör. Güliz ÖZTÜRK SALİHOĞLU, Arş.Gör. Pınar KÜÇÜKYAĞCI, Arş.Gör. Begüm TÜREYENGİL, Arş.Gör.Şeyda ARSLAN, Arş.Gör. Ezgi OĞUZ ve Arş.Gör. Nuket İpek ÇETİN yürütücülüğünde hazırlanmıştır.

H. Diğer Yayınlar :

H1. Diğer Yayınlar
H1.1 VATAN, C., ÖZGEN, S.,(2003). “Yunanistan Adaları Gezi Yazısı 1”, Motorize Dergisi, Ağustos 2003, Sayı 12.
H1.2. VATAN, C., ÖZGEN, S.,(2003). Motorize Dergisi “Yunanistan Adaları Gezi Yazısı 2”, Eylül 2003, Sayı 13.
H1.3. VATAN, C., ÖZGEN, S.,(2003). İkiteker, Özel Sayı, “Yunanistan Adaları” , 2003. https://www.ikiteker.org/DOSYALAR/Dergi/yunanistan-ozelsayi.


H2. Ödüller:
H2.1. ÖZGEN, C., (2018). “Session Best Paper”, Collecting Matchbox: Real Automobiles in Children's Matchbox,;13th International Conference on Building Design, Materials, Civil and Transportation Engineering (BDMCTE-18), 21-22 th March 2018, Istanbul.
H2.2. ÖZGEN, C., (2017). “Session Best Paper”, Sustainability Issues in Turkish Packaging, 6th International Conference on Civil, Architectural and Environmental Sciences (CAES-17) 13-14th March, 2017, Dubai.
H2.3. ÖZGEN, C., (2017). Tübitak 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı kapsamında destek alınmıştır.

H3. Seminerler, Konferanslar:
H3.1. Mind the Map: 3rd International Design History&Design Studies Conference, İTÜ ve Kent Institude of Art Design, 2002, İstanbul.
H3.2. Designing Designers, Milano Salone Internazionale del Mobile, Nisan 2003, Milan İtalya.
G3.3. 5th European Academy of Design: Techne Design Visdom Konferansı 2003, Barcelona, İspanya.
H3.4. 4th International Design and Emotion Conference, Design and Emotion Society ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2004, Ankara.
H3.5. Türkiye'de Tasarımı Tartışmak: 3. Ulusal Tasarım Kongresi /Discussing Design in Turkey: 3rd National Design Congress,19-22 Haziran / June 2006.
H3.6. İTÜ Endüstriyel Tasarım Toplantıları VII, Finlandiya Büyükelçiliği'nin işbirliği, University of Design Helsinki (UIAH), ICON (Türkiye) Tasarım Dergisi ve ETMK İstanbul Şb.desteğiyle "Competitive By Design: The Case of Finland - Tasarımla Rekabet: Finlandiya Örneği", 8 Aralık 2006.
H3.7. İTÜ Endüstriyel Tasarım Toplantıları IX, icon'la buluşma kapsamında ve Siemens destegiyle 14 Mart 2008.
H3.8. ITU International Design Lectures konferansı, Nokia Grup Tasarım Direktörü Dr. Eero Miettinen "The Future of Industrial Design, 29 Haziran 2008.
H3.9. ITU International Design Lectures konferansı, DesignForum Finland, Finlandiya Büyükelçiliği ve Helsinki Sanat ve Tasarım Üniversitesi (TAIK) işbirliğiyle 1 Kasım 2008.
H3.10. EKODesign Konferansı 2009, 14 Nisan, Yapı Endüstri Merkezi, İstanbul.
H3.11. 4. Ulusal Tasarım Kongresi: Kriz veya Tasarım, Istanbul Teknik Universitesi, 8-9 Ekim 2009, Istanbul.
H3.12. ITU International Design Lectures konferansı, "Approaching Global Design Histories" Kraliyet Sanat Koleji - Royal College of Art (RCA) - işbirliğiyle 21 Nisan 2009.
H3.13. EKODesign Konferansı 2010, 14 Nisan, Yapı Endüstri Merkezi, İstanbul.
H3.14. ITU International Design Lectures konferansı, Prof. Klaus Krippendorff "Human-centered Design: Epistemology, Principles and Key Concepts" semineri, 11 Mart 2010.
H3.15. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Endüstride Tasarımda Eğitimde 40. yıl Sempozyumu, 7-9 Aralık 2011, MSGSÜ, Fındıklı, İstanbul.
H3.16. EKODesign Konferansı 2011, 15 Nisan, Yapı Endüstri Merkezi, İstanbul.
H3.17. İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Tasarım Toplantıları XII konferansı, 'Tasarımı Hayatın İçine Yerleştirmek' (Embedding Design in Life) 16 Aralık 2011.
H3.18. EKODesign Konferansı 2012, 12 Nisan, Yapı Endüstri Merkezi, İstanbul.
H3.19. ECOWEEK ISTANBUL 2013, Crossing the bridge: Between tradition and vision 18 – 22 Kasım 2013 Istanbul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.
H3.20. YEM Konferansı, “2D Bir Tasarım Toplantıları-Kimlik Değiştiren Yapılar”, İstanbul, 27 Ekim 2015.
H3.21. YEM Konferansı, “Tasarım Akışkanlığı: Katılımcı Teknoloji ile İnnovasyon Heryerde”, İstanbul, 02 Mart 2016.
H3.22. İSTANBULSMD ve Kalebodur’la Pazartesi Konuşmaları, “Mimarlık ve Sinema Konferansı”, Salt Galata, 11 Nisan 2016.
H3.23. YEM EKODesign Konferansı, “Tasarım 4.0: Yeni Nesil Yeşil”, İstanbul, 26 Nisan 2016.
H3.24. YEM Konferansı, “Camdan Yansımalar 04- Mimaride Sınırları Zorlamak”, İstanbul, 17 Mayıs 2016.
H3.25. 2. Katmanlı İmalat Teknolojileri Çalıştayı, Gebze-Kocaeli, 03 Mayıs 2018.
H4. Workshop ve Atölyeler
H4.1. Profesör Ezio Manzini (Politecnico di Milano, İtalya) yönetiminde "Local-Global Product Systems" başlıklı Workshop çalışması, İstanbul, Mayıs 2000.
H4.2. Dante Donegani (Domus Academy, İtalya) yönetiminde workshop çalışması, İstanbul, Kasım 2002.
H4.3. Prof. Steve Diskin (ABD ) yönetimindeki workshop çalışması, İstanbul, Ekim 2003.
H4.4. Berlin Technical University, Informal Settlements Seminerleri “Şam ve Enformel Yerleşmeleri” Habitat Unit Çalıştayı, Berlin, 20-25 Haziran 2003.
H4.5. Berlin Technical University- Damascus University “Informal Settlements” Konulu Workshop Çalışması Şam-Suriye, 19-26 Eylül 2003.
H4.6. İstanbul’da Galata Bölgesi’nde Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Semineri, Proje Yürütücülüğü, 2012 Bahar Dönemi Lisans Projesi, Davetli Öğretim Görevlisi, Habitat Unit, Berlin Teknik Üniversitesi - Dipl. Ing. Paola Alfaro D’Alençon ve Dr. Astrid Ley ile birlikte.
H4.7. *Dar Gelirliler için Konut Semineri, Suriye-Şam, Proje Yürütücülüğü, 2012 Güz Dönemi Lisans Projesi, Davetli Öğretim Görevlisi, Habitat Unit, Berlin Teknik Üniversitesi – Prof. Dr. Sonja Nebel ve Dr. Astrid Ley ile birlikte.
H4.8. Çağdaş Mücevher Tasarımı ve Temel Kuyumculuk teknikleri eğitimi I (2014-2015).
H4.9. Çağdaş Mücevher Tasarımı ve Temel Kuyumculuk teknikleri eğitimi II (2015-2016).

H5. Teknik Geziler
H5.1. ÖZGEN, C., (2017). 01.01.2017 Mimari Tasarım II kapsamında "İznik Teknik Gezisi" düzenlemiştir (İbrahim Türkeri ve Ayşegül Çakan ile birlikte).

H5.2. ÖZGEN, C., (2017). 31.03.2017 Mimari Tasarım II kapsamında proje alanı analizi için "Sapanca Gölü Teknik Gezisi" düzenlemiştir (İbrahim Türkeri ve Ayşegül Çakan ile birlikte).

H5.3. ÖZGEN, C., (2018). 09.03.2018 Mimari Tasarım II kapsamında proje alanı analizi için "Karamürsel- Ereğli Teknik Gezi" düzenlemiştir (Yrd.Doç.Dr. Tayfun SALİHOĞLU, Öğr.Gör. İbrahim TÜRKERİ, Arş.Gör.Dr. Özgül ACAR ÖZLER, Arş.Gör. Begüm TÜREYENGİL, Arş.Gör.Şeyda ARSLAN, Arş.Gör. Ezgi OĞUZ ve Arş.Gör. Nuket İpek ÇETİN, Araş.Gör. Canse YÜZER ile birlikte).

I. Diğer görevler :
I1. Yerel Düzey Hasar Tespit Hizmet Grubu Operasyon Planı AFAD komisyon üyeliği
I2. Mimarlık Fakültesi Bünyesinde Tehlikeli Atık Yönetimi üyeliği
I3. Stratejik Planlama üyeliği
I4. Yerel Düzey Hasar Tespit Hizmet Grubu Operasyon Planı AFAD komisyon üyeliği (devam ediyor).
I5. GTÜ Mimarlık Fakültesi Bünyesinde Tehlikeli Atık Yönetimi komisyonu üyeliği (devam ediyor).
I6. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyesi (devam ediyor).
I7. GTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Kalite Komisyonu Üyesi (devam ediyor).
I8. Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Architectural Design Studio I Değerlendirme Jüri Üyeliği, Aralık 2015.
I9. Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Architectural Design Studio II Değerlendirme Jüri Üyeliği, Haziran 2016.
I10. Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Architectural Design Studio III Değerlendirme Jüri Üyeliği, Mart 2017.
I11. Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Architectural Design Studio IV Değerlendirme Jüri Üyeliği, Mart 2017.
I12. Journal of Cleaner Production (SCI-E indeksli) dergisinde yayın hakemliği.
I13. KOSGEB Kocaeli Gebze OSB Müdürlüğü KOBİGEL proje çağrısı değerlendirme jüri üyeliği, Aralık 2017, Ocak 2018.
I14. Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Architectural Design Studio II- Değerlendirme Jüri Üyeliği, Mart 2018.
I15. Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım II- Değerlendirme Jüri Üyeliği, Mart 2018.
I16. Sustainability (SSCI, SCI-E indeksli) dergisinde yayın hakemliği.
I17. Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Architectural Design Studio II- Değerlendirme Jüri Üyeliği, Haziran 2018.
I18. Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım II- Değerlendirme Jüri Üyeliği, Haziran 2018.
I19. KOSGEB Kocaeli Gebze OSB Müdürlüğü KOBİGEL proje çağrısı değerlendirme jüri üyeliği, Eylül 2018.
I20. KOSGEB Kocaeli Gebze OSB Müdürlüğü Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin Payının Arttırılması değerlendirme jüri üyeliği, Ekim 2018.

I21. KOSGEB Kocaeli OSB Müdürlüğü KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı 2017 Çağrısı Değerlendirme ve Karar Kurulu (2) Jüri Üyeliği 30.01.2019.
I22. KOSGEB Kocaeli OSB Müdürlüğü KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı 2017 Çağrısı Değerlendirme ve Karar Kurulu (1) Jüri Üyeliği 29.01.2019.
I23. Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Arch 102 MİM 201 Mimari Proje Dersleri Değerlendirme Jüri Üyeliği 25.03.2019.
I24. Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Arch 102 MİM 201 Mimari Proje Dersleri Değerlendirme Jüri Üyeliği 09.05.2019.

I25. KOSGEB Kocaeli Batı Müdürlüğü Ar-ge İnovasyon&Endüstriyel Uygulama Kurulu Jüri Üyeliği 08.10.2020.

I26. 5. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, 11-13 Ekim 2023, Bilim Kurulu Üyeliği.</span>

J. Aldığı Sertifikalar:
J1. “Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve Karbon Ayakizi” sertifikalı eğitim programı, 25-26 Eylül 2010.
J2. “Girişimcilik Atölyesi” sertifikalı eğitim programı, Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü ve Tübitak ortaklığı, Nisan-Haziran 2017.
J3. “KOSGEB Girişimcilik Sertifika Programı” sertifikalı eğitim programı, KOSGEB Gebze Genel Müdürlüğü, Haziran 2017.
K. Atıflar:
1. ER, H.A.,VATAN,C., (2005). Sustainability in the Turkish Business and Design Context, C. Vezzoli and L.S. Penini (eds.), Designing Sustainable Product-Service Systems for All, DIS–INDACO Politecnico di Milano - UNEP Milano (ISBN 88-70-90-813-5), pp. 42-48.
Alıntılanma:
Vezzoli, C., Scamia, D., (2007). “Studying PSS Applicability and Development in Emerging Context”, International Journal Of Sustainability in Higher Education, Vol. 8, No:2, pp. 198-209, Emerald Group Publishing, DOI 10.1108/14676370710726652, Scopus, Social Science Citation Index (SSCI).
2. VATAN,C., (2002). Plastik Malzemelerin Geri Dönüşümü: Otomotiv Endüstrisinden Örnekler, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Alıntılanma:

Ülkebaş, D., (2005). Endüstri Ürünleri Tasarımının Geleceğin Mekanları Üzerine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Dolmaz, Ö., (2009). Gündelik Hayatta Plastik Malzemenin Anlamları: Mutfak Objeleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kokulu, N., (2017). Sağlıklı Yapı Tasarımında Malzeme Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Korun, S.A., (2019). Plastik Atıkların Kimyasal Bozundurma ile Faydalı Ürünlere Dönüşümü için Katalizör Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Sevi̇m, S , Tan, Ö., (2020). Plastik Atıkların Doğaya Verdiği Zararın Sanattaki Yansımaları ve Seramik Uygulamalar, Journal of Arts , 3 (3) , 159-178 . DOI: 10.31566/arts.

Kayılı, M , Çelebi̇, G., (2020). Plastik Atıkların ve Yapıda Kullanım Olanaklarının İncelenmesi . Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 3 (3) , 148-157 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ucbad/issue/54856/785090

3.VATAN ÖZGEN, C., (2013). Sürdürülebilirlik kavramının Firma Stratejisi Açısından Ambalaj tasarımına Etkilerinin İncelenmesi, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Alıntılanma:

Akkoyun, A. Y., (2016). Sürdürülebilir üretimi engelleyen faktörlerin bulanık KFY yöntemi ile analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Fettahlıoğlu, S.H., Birin, C., (2016). Sürdürülebilirlik Açısından Tersine Lojistik Faaliyetlerini ve Sürdürülebilir Pazarlamayı Etkileyen Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Belirlenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 89 - 114, 30.12.2016

İşgören, N. ve Diğerleri, (2017). Tüketicilerin Giysi Satın Alma Sürecine Ambalaj Tasarımının Etkisi, 2. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu, 11-12 Ekim 2017, 397-414.

Atmaca, M., (2018). Sürdürülebilir ambalaj tasarımına sahip ürünlerin tüketici tarafından talep edilme eğilimi: Zeytinyağı ambalajı üzerinden değerlendirme. Gazi Üniversitesi, Fenbilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans Tezi.

Erduran, D.Ü., (2018). End of Life Analysis for Brick Debris: Recovery, Strenght, Life Cycle Cost and Environmental Assessment, Doktora Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Barutçu, S., Arslan, H., (2019). İleri Dönüşümlü Ambalaj Tasarımlı Ürünlere Yönelik Tüketici Tutumu ve Satın Alma Niyeti İlişkisi, Pamukkale Journal of Eurasion Socioeconomic Studies, Cilt 6, Sayı 2, 92- 110, 31.12.2019.

Kabakcı, N., (2019). Ambalajlarda sürdürülebilirliğin önemi ve Tamek meyve suyu ambalaj tasarımı uygulamaları. Master's Thesis. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Türkmen, B.A., (2020). Cam Ambalaj Üretiminin Çevresel Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi. https://dergipark.org.tr/en/pub/bseufbd Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (DergiPark), Volume 7, Issue 2, 1026 - 1037, 30.12.2020. https://doi.org/10.35193/bseufbd.734599

Mücevher,M.H., (2021). Sürdürülebilir Lojistik İçin Üç Öncelikli Strateji: Yeşil Lojistik, Tersine Lojistik ve Yalın Lojistik, Enderun (DergiPark), Volume 5, Issue 1, 39 - 54, 30.03.2021.

Çağlar, T., (2021). Basım Endüstrisinde Sürdürülebilirlik Yaklaşımı: Karton Etiket Üretimi Üzerine Bir Çalışma, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Ergenç, M.C., (2021). Mavi Kart Uygulamasının Sürdürülebilir Deniz Turizmine Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Denzicilik Fakültesi Dergisi, Cilt:13 Sayı:2 Yıl: Sayfa:247-266 , E-ISSN: 2458-9942, DOI: 10.18613/deudfd.540251.

Gökkaya, H., (2022). Ambalaj tasarımında yenilik ve ileri dönüşümlü ambalaj tasarımına yönelik tüketici tutumu ile satın alma niyeti ilişkisi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

4. ÖZGEN, C., (2018). Sustainable Design Approaches on Packaging Design ,Springer International Publishing AG, Part of Springer Nature 2018, Lecture Notes in Civil Engineering 6, DOI: 10.1007/978-3-319-64349-6_16, ISBN: 978-3-319-64348-9, pp. 205-220, D, (Mart 2018).

Alıntılanma:

Xiong, X., Zhang, X., (2021). Sustainable design on packaging: a case study in a Chinese town. Proceedings of the Design Society, 1, 2881-2890. doi:10.1017/pds.2021.549

Tunçok-Çeşme, B., Yıldız-Geyhan, E., Altun-Çiftçioğlu, G. A. (2023). A Bibliometric Analysis on Circular Economy of Packaging. Circular Economy and Sustainability, 1-29. 

5. ÖZGEN, C., BAYAZIT, N., (2016). Sürdürülebilirlik Kavramının Ambalaj Tasarımına Etkilerinin İrdelenmesi, BJSS Balkan Journal of Social Siences, International Congress of Management Economy and Policy, Aralık 2016, s. 227-249. (EBSCO, DOAJ, Diğer indeksli dergiler) ISSN: 2146-8494. (ICOMEP’16 International Congress of Management, Economy and Policy) Kongresi’nde tam metinli bildiri olarak sunulmuştur).

Alıntılanma:

Caferoğlu, M., (2021). Ambalaj Tasarımında Sürdürülebilirlik için Doğadan İlham: Biyomimikri Yaklaşımı, The Journal of Academic Social Sciences 121(121):136-153. A kademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 121, Ekim 2021, s. 136-153 ISSN: 2148-2489 Doi Number: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.52634

Kassim, N., Rahim, S. Z. A., Ibrahim, W. A. R. A. W., Shuaib, N. A., Rahim, I. A., Karim, N. A., Nabiałek, M. (2023). Sustainable packaging design for molded expanded polystyrene cushion. Materials,16(4), 1723.

KINIK, A. (2023). Grafik Tasarım ve Geri Kazanım. Konya Sanat, (6), 136-149.

Özkan, D. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÖYLEMİ VE ÇEVRECİLİK: POLİTİK VE İDEOLOJİK İŞLEVLERİNE DAİR. SOSYAL, BEŞERİ ve İDARİ BİLİMLER ALANINDA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR CİLT ⅠⅠ, 97.

5.ÖZGEN, C. (2021). From Model Cars to Collectible Items: Matchbox. Online Journal of Art Design,(3).

Alıntılanma:

Caldera Chacón, J. H. y Rodríguez Garay, G. Ol. (2022). Narrativa transmedia en una marca de diecast: Expansión del discurso publicitario de Hot Wheels. IROCAMM - International Review Of Communication And Marketing Mix,5(2), 71-94. https://dx.doi.org/10.12795/IROCAMM.2022.v05.i02.05

  • Doktora: Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Doktora Programı (2013)
    Tez:Sürdürülebilirlik Kavramının Firma Stratejisi Acısından Ambalaj Tasarımına Etkilerinin İrdelenmesi, Danışman: Prof.Dr. Nigan BAYAZIT
  • Yüksek lisans: Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek Lisans Programı (2002)
    Tez:Plastik malzemelerin geri dönüşümü: Otomotiv endüstrisinden örnekler, Danışman: Prof.Dr. Nigan BAYAZIT
  • Lisans: Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü (1997)
Özgen, C. (1996). Mesa İnşaat A.Ş. Sarıkonaklar Projesi, İstanbul.
Özgen, C. (1997). MiAr Mimarlık Ltd., İstanbul.
Özgen, C. (2003). Konut Yenileme Projesi, İstanbul.
Özgen, C. (2007). Mobilya Tasarımı, Çizgi Mobilya.
Özgen, C. (2012). Mağaza Tasarım Projeleri ve Teşhir Ürünleri Tasarımı, Deriden Mağazaları.
Özgen, C. (2012). Mağaza Tasarım Projeleri ve İç Mekan Organizasyonu, Timberland Mağazaları.
Özgen, C. (2014). Mağaza Tasarım Projeleri ve Teşhir Ürünleri Tasarımı, MarkaPark Mağazaları.
Özgen, C. (2017-Devam ediyor). Expert in KOSGEB Değerlendirme Kurulu Üyeliği, Kocaeli.