gtu_logo

Dr. Nehir TAŞTAN
Endüstriyel Tasarım

Nehir TAŞTAN
Telefon
(262) 6051809
E-Posta
nehirtastan@gtu.edu.tr
Ofis
F Blok, 109
Çalışma alanları
Kullanıcı Merkezli Tasarım, Tasarım ve Duygular, Tasarımda İnsan Faktörü, Herkes İçin Tasarım, Tasarım Kültürü ve Toplumsal Bağlam, Tasarım ve Yenilik
Detaylı özgeçmiş
NEHİR_TAŞTAN_ÖZGEÇMİŞ.pdf

ESERLER

A. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler:

Taştan, N. ve Şen, M.(2023). 9. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi dahilinde bildiri kitapçığındaki “Türkiye’de Beyaz Eşya Sanayisinde Tasarım ve Teknolojinin Gelişimi” 350-357 pp., İstanbul, Türkiye. 25-26 Kasım 2023. E-ISBN: 978-625-6471-14-6 (YÖK ID: 8677542)

Taştan,N., Özgen, C., Türkmenoğlu Berkan, S., Erciş, E., Dalyanoğlu, A., Türeyengil,B., Çınar Balcı E., Keleş, A. F. (2023). 5. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi dahilinde "Papers of iDRC 2023" bildiri kitapçığındaki "Deprem sonrası iletişim ve koordinasyon durum tespitine yönelik bir araştırma." 139-143 pp., Kocaeli,Türkiye.Gebze Teknik Üniversitesi,11-13 Ekim 2023, ISBN: 978-605-72775-2-7

Taştan, N. (2022). VIII. International European Congress On Social Sciences Konferansı dahilinde “Full Text Book” bildiri kitapçığındaki “Türkiye'de Endüstriyel Tasarım Lisans Eğitiminde 'Herkes İçin Tasarım'” 164-173 pp. Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka, Rijeka, Croatia. 4-5, Aralık 2022. ISBN: 978-625-6380-57-8

B. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
Taştan, N. (2019). E-Kitap Arayüzlerinin Okuma Deneyimiyle İlişkisi. Tasarım + Kuram Dergisi, 15 (28),s. 65-76. doi: 10.14744/tasarimkuram.2019.70893

C. Lisansüstü Tezlerden Üretilen Kitap veya Kitap Bölümü:
Taştan, N. (2023). Kullanıcı ile Empati: Endüstriyel Tasarım Sürecinde Kullanıcı Merkezli Yaklaşımlar. Ankara: Iksad Publishing House. ISBN: 978-625-367-477-9

D. Tezler:
Taştan, N. (2023). Türkiye'de Beyaz Eşya Endüstrisinde Ürün Tasarım Süreci ve Yenilik Yaklaşımları Üzerine Bir Alan Analizi: Arçelik ve Vestel. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Taştan, N. (2014). Duygusal Değer Bağlamında Kullanıcı Merkezli Yaklaşımların Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Tasarım Sürecine Etkileri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

E. Ödüller:

(2022) Bursa Uluslararası Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması, Hediyelik Eşya Kategorisi, 1.lik Ödülü (Ekip Katılımı: Ceyda Özgen, Nehir Taştan, Ayşe Dalyanoğlu, Ece Çınar, Begüm Türeyengil)

(2022) Bursa Uluslararası Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması, Hediyelik Eşya Kategorisi, 2.lik Ödülü (Ekip Katılımı: Ceyda Özgen, Nehir Taştan, Ayşe Dalyanoğlu, Ece Çınar, Begüm Türeyengil)

(2008) İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü- Bölüm 2.liği

(2008) Tekfen Holding Toros Tarım, Growtech Eurasia Tarım Fuarı Stand Tasarımı Yarışması, 1.lik Ödülü

(2005) BOSCH “İçindeki Çocuğu Uyandır” 1.Oyun ve Oyuncak Tasarım Yarışması 3.lük Ödülü

F. Projeler:

(2014-2015) Yenilikçi ve Sürdürülebilir Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme Merkezi (TR10/14/YEN/0088) Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Yürütülen Kuruluş: Okan Üniversitesi, Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (UTAS) Bütçe: 723.500 TL (Proje Başlangıç-Bitiş: 01.09.2014-01.09.2015) Görev: Uzman

(2013-2014) Okan Üniversitesi Yenilikçi Tasarım Merkezi Projesi (TR10/12/YEK/0043) Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yenilikçi Endüstrileri Destekleme (YEK) Mali Destek Programı, Bütçe: 397.950 TL (Proje Başlangıç-Bitiş: 01.10.2013-01.06.2014) Görev: Araştırmacı

G. İş Deneyimi:

2022-...: Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Öğretim Görevlisi

2019-2021: İstanbul Okan Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Öğretim Görevlisi

2012-2019: İstanbul Okan Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Araştırma Görevlisi

2009-2011: Kayatur Optik- Güneş Gözlüğü ve Optik Gözlük Tasarımı- Mağaza ve Gözlük Teşhir Standı Tasarımı

2009: Brandis Design and Manifacture- Hızlı Tüketim Ürünleri için Mağaza ve Teşhir Standı Tasarımı

H. Sanat ve Tasarım Etkinlikleri:

(2019) “Paslaşmalar VI- Yan Oda” Sergisi, Nehir Taştan ve Burcu Torum, “Sen de Tasarla!” Deneysel Çalışma ve Sergi Katılımı, 05.02.2019-05.03.2019, İstanbul Okan Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Bekir Okan Kültür, Sanat, Kongre Merkezi, Olympos Sergi Alanı.

(2017) “Paslaşmalar V” Sergisi, “Axis-Eksen”, Nehir Taştan ve Melike Mühür, 3 Boyutlu Yazıcı Teknolojisi ile Döküm Seramik Kalıbı Üretimine Yönelik Deneysel Çalışma ve Sergi Katılımı, Büyükada Anadolu Kulüp, 16.05.2017-29.05.2017

(2017) Burçak Madran ile Müze Tasarımı Üzerine Söyleşi (07.03.2017) -“Duyusal Deneyime Yönelik Yenilikçi Sergileme Tasarımı: Masumiyet Müzesi” Sunum Okan Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

(2016) “[İçinde Tasarım Var!]” Deneysel Sergi Koordinatörlüğü, Okan Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, EÜT 321 Tasarımda Yaratıcı Sunum Teknikleri Dersi, 09.02.2016

(2012) Proje: Turkish Mantı Dough, Fun and Talent Set* (İTÜ, Timetable: Snapshots of the Turkish Food Culture sergisi, World Design Capital Helsinki; Caisa Cultural Centre, Finlandiya (12 Nisan- 12 Haziran 2012). *Proje World Design Capital Helsinki 2012 kapsamındaki etkinlikler çerçevesinde İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programında gerçekleştirilen Türk yemek kültürünü yansıtan etnografik videolar ve gelecek gıda tasarımı projeleri arasında sergilenmiştir. Proje 2013 yılında Masterclass: Product Design, Guide to the World’s Leading Graduate Schools isimli kitapta yayımlanmıştır. Boer-Schultz, S., Hasegawa, K., Kokhuis, M., McNamara, C. ve van Rossum-Willems, M. (2013). Masterclass: Product Design, Guide to the World’s Leading Graduate Schools, Frame Publishers: Amsterdam; ISBN 978-90-77174-71-5

I. Eğitim ve Sertifikalar:

(2023) ISO 9001 ve ISO 10002 Eğitimi, Gebze Teknik Üniversitesi, Teknopark İstanbul

(2019) Koç Üniversitesi, Online Programlar, Safeguarding Archaeological Assets of Turkey Projesi

(SARAT Projesi), “Arkeolojik Varlıkların Korunması ve Kurtarılması” Programı, 21 Ekim 2019, Sertifika Numarası: 16c9050fe6194a1ca039fa50e0053055

(2008) Hogeschool West Vlaanderen Üniversitesi, Kortrijk, Belçika, “A Multidisciplinary Approach to Product Innovation” 2 Haftalık Yoğunlaştırılmış Erasmus Programı, Recticel Firması İçin Ürün Geliştirme

(2006) Domus Academy, Milano, İtalya, “Yet Another Chair!” 2 Haftalık Yaz Semineri, Proje Lideri: James Irvine, Thonet Firması İçin Ürün Geliştirme

  • Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı, Endüstri Ürünleri Tasarımı Doktora Programı, 2023.
    Başlık: Türkiye’de Beyaz Eşya Endüstrisinde Ürün Tasarım Süreci ve Yenilik Yaklaşımları Üzerine Bir Alan Analizi: Arçelik ve Vestel. Danışman: Prof. Dr. Meltem ŞEN
  • Yüksek lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı, Endüstri Ürünleri Tasarımı Tezli Yüksek Lisans, 2014.
    Başlık: Duygusal Değer Bağlamında Kullanıcı Merkezli Yaklaşımların Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Tasarım Sürecine Etkileri. Danışman: Prof. Dr. Şebnem TİMUR
  • Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı, 2008.
Ödüller:

(2022) Bursa Uluslararası Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması, Hediyelik Eşya Kategorisi, 1.lik Ödülü ve 2.lik Ödülü (Ekip Katılımı: Ceyda Özgen, Nehir Taştan, Ayşe Dalyanoğlu, Ece Çınar, Begüm Türeyengil)
(2008) İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü- Bölüm 2.liği
(2008) Tekfen Holding Toros Tarım, Growtech Eurasia Tarım Fuarı Stand Tasarımı Yarışması, 1.lik Ödülü
(2005) BOSCH “İçindeki Çocuğu Uyandır” 1.Oyun ve Oyuncak Tasarım Yarışması 3.lük Ödülü

Projeler:

(2014-2015) Yenilikçi ve Sürdürülebilir Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme Merkezi (TR10/14/YEN/0088) Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Yürütülen Kuruluş: Okan Üniversitesi, Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (UTAS) Bütçe: 723.500 TL (Proje Başlangıç-Bitiş: 01.09.2014-01.09.2015) Görev: Uzman

(2013-2014) Okan Üniversitesi Yenilikçi Tasarım Merkezi Projesi (TR10/12/YEK/0043) Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yenilikçi Endüstrileri Destekleme (YEK) Mali Destek Programı, Bütçe: 397.950 TL (Proje Başlangıç-Bitiş: 01.10.2013-01.06.2014) Görev: Araştırmacı

İş Deneyimi:

2022-...: Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Öğretim Görevlisi
2019-2021: İstanbul Okan Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Öğretim Görevlisi
2012-2019: İstanbul Okan Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Araştırma Görevlisi
2009-2011: Kayatur Optik- Güneş Gözlüğü ve Optik Gözlük Tasarımı- Mağaza ve Gözlük Teşhir Standı Tasarımı
2009: Brandis Design & Manifacture- Hızlı Tüketim Ürünleri için Mağaza ve Teşhir Standı Tasarımı

Sanatsal Faaliyetler:

(2019) “Paslaşmalar VI- Yan Oda” Sergisi, Nehir Taştan ve Burcu Torum, “Sen de Tasarla!” Deneysel Çalışma ve Sergi Katılımı, 05.02.2019-05.03.2019, İstanbul Okan Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Bekir Okan Kültür, Sanat, Kongre Merkezi, Olympos Sergi Alanı.

(2017) “Paslaşmalar V” Sergisi, “Axis-Eksen”, Nehir Taştan ve Melike Mühür, 3 Boyutlu Yazıcı Teknolojisi ile Döküm Seramik Kalıbı Üretimine Yönelik Deneysel Çalışma ve Sergi Katılımı, Büyükada Anadolu Kulüp, 16.05.2017-29.05.2017

(2017) Burçak Madran ile Müze Tasarımı Üzerine Söyleşi (07.03.2017) -“Duyusal Deneyime Yönelik Yenilikçi Sergileme Tasarımı: Masumiyet Müzesi” Sunum Okan Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

(2016) “[İçinde Tasarım Var!]” Deneysel Sergi Koordinatörlüğü, Okan Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, EÜT 321 Tasarımda Yaratıcı Sunum Teknikleri Dersi, 09.02.2016

(2012) Proje: Turkish Mantı Dough, Fun & Talent Set* (İTÜ, Timetable: Snapshots of the Turkish Food Culture sergisi, World Design Capital Helsinki, Caisa Cultural Centre, Finlandiya (12 Nisan- 12 Haziran 2012). *Proje World Design Capital Helsinki 2012 kapsamındaki etkinlikler çerçevesinde İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programında gerçekleştirilen Türk yemek kültürünü yansıtan etnografik videolar ve gelecek gıda tasarımı projeleri arasında sergilenmiştir. Proje 2013 yılında Masterclass: Product Design, Guide to the World’s Leading Graduate Schools isimli kitapta yayımlanmıştır. Boer-Schultz, S., Hasegawa, K., Kokhuis, M., McNamara, C. ve van Rossum-Willems, M. (2013). Masterclass: Product Design, Guide to the World’s Leading Graduate Schools, Frame Publishers: Amsterdam. ISBN 978-90-77174-71-5

Eğitim ve Sertifikalar:

(2023) ISO 9001 ve ISO 10002 Eğitimi, Gebze Teknik Üniversitesi, Teknopark İstanbul
(2019) Koç Üniversitesi, Online Programlar, Safeguarding Archaeological Assets of Turkey Projesi
(SARAT Projesi), “Arkeolojik Varlıkların Korunması ve Kurtarılması” Programı, 21 Ekim 2019.
Sertifika Numarası: 16c9050fe6194a1ca039fa50e0053055
(2008) Hogeschool West Vlaanderen Üniversitesi, Kortrijk, Belçika, “A Multidisciplinary Approach to Product Innovation” 2 Haftalık Yoğunlaştırılmış Erasmus Programı, Recticel Firması İçin Ürün Geliştirme
(2006) Domus Academy, Milano, İtalya, “Yet Another Chair!” 2 Haftalık Yaz Semineri, Proje Lideri: James Irvine, Thonet Firması İçin Ürün Geliştirme