gtu_logo

Arş. Gör. Erşan CİĞERİM
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Telefon
(262) 605 14 26
E-Posta
cigerim@gtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, Psikoteknik Lab.
Çalışma alanları

Journal Article

  1. Gök, M. Şahin, Mehtap Özşahin ve Erşan Ciğerim, “Rekabet Edebilirlik ve Firma Performansı İlişkisi Üzerine Bir Saha Araştırması”, 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 27–29 Mayıs 2004, Bursa

Article

  1.     Mehtap ÖZŞAHİN, Erşan CİĞERİM ve M. Şahin GÖK,”Rekabet Edebilirlik ve Firma Performansı İlişkisi Üzerine Bir Saha Araştırması”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, cilt 7, sayı 1, 2005.

National Proceedings

  1.        Erdil, .O., Gök, S. ve Ciğerim, E.  Aile İşletmelerinde Girişimcilik Yönelimi, Teknolojik Yetenek ve Network Yeteneğinin Yenilik ve Firma Performansına Etkileri, 1. Aile İşletmeleri Kongresi, 17-18 Nisan 2004, İstanbul
  2. Erdil, .O., Ciğerim, E. ve Gök, S. Aile İşletmelerinde Girişimcilik Yönelimi, Teknolojik Yetenek ve Network Yeteneğinin Yenilik ve Firma Performansına Etkileri, 1. Aile İşletmeleri Kongresi, 17-18 Nisan 2004, İstanbul

Other Publications

  1. İmalat Sanayinde Yenilik Projesi 2004-2005, TUSIAD ve Sabanci Üniversitesi Rekabet Forumu (REF), Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Gebze Yüksek Teknoloji enstitüsü, Kocaeli Bölgesi Çalışma Grubu, Araştırmacı, http://www.ref.sabanciuniv.edu.tr/
  • Doktora: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Anabilimd
  • Yüksek lisans: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Anabilimd
  • Lisans: Dumlupınar Üniversitesi Bilecik İktisadi İdari Bil