gtu_logo

Doç. Dr. Savaş KARABULUT
İnşaat Mühendisliği

Savaş KARABULUT
Telefon
(262) 902626053358
E-Posta
savaskarabulut@gtu.edu.tr
Web sayfası
+905363378909
Ofis
Z Blok, 145
Çalışma alanları
Jeofizik Müh./Uygulamalı Sismolojisi, Deprem Risk Analizi, Zemin Davranışı Problemlerinin Çözümü, Kuvvetli/Zayıf Hareket Analizi, Mikrotremor, Yeraltısuyu/Maden Aramaları, Hasarsız Yapı İncelemeleri
Detaylı özgeçmiş
UAK formatında CV.pdf

Projelerde Yaptığı Görevler:
Adalar Istanbul Bölgesi için Zemin Deprem Etkileşiminin Jeofizik ve Geoteknik Verilerle Analizi,
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:TEZEL
OKAN,Araştırmacı:ÇAĞLAK FARUK,Araştırmacı:ÖZEL ASIM OĞUZ,Yürütücü:ÖZÇEP
FERHAT,Araştırmacı:KARABULUT SAVAŞ, , 12/05/2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
1.
Büyükçekmece Küçükçekmece Gölleri arasından geçtiği düşünülen Batı Karadeniz Fayının
araştırılması ve yerel zemin etkisinin belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, , 13/09/2013
(Devam Ediyor) (ULUSAL)
2.
Tekirdağ ve Çevresinde Deprem Zararlarının Azaltılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından
destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:ÖZEL ASIM OĞUZ,Araştırmacı:KARABULUT SAVAŞ, ,
14/07/2014 - 15/08/2017 (ULUSAL)
3.
700748 - LIQUEFACT - Assessment and mitigation of liquefaction potential across Europe: a holistic
approach to protect structures / infrastructures for improved resilience to earthquake-induced
liquefaction disasters”, AB Çerçeve Programı Projesi, 700748, Avrupa Birliği, Araştırmacı:ÖZTOPRAK
SADIK,Araştırmacı:CENGİZ ÇİNKU MUALLA,Araştırmacı:TEZEL OKAN,Araştırmacı:KARABULUT
SAVAŞ,Yönetici:ÖZÇEP FERHAT,Bursiyer:BEKİN EKREM,Araştırmacı:ÖSER
CİHAN,Araştırmacı:KELEŞOĞLU MUSTAFA KUBİLAY,Araştırmacı:AYSAL NAMIK,Araştırmacı:ÖZDEMİR
KAĞAN,Araştırmacı:BOZBEY İLKNUR,Araştırmacı:SARĞIN SİNAN, , 15/05/2016 (Devam Ediyor)
(ULUSLARARASI)
4.
DIKILI VE YAKIN CEVRESININ MİYOSEN DÖNEMİ TEKTONIZMASININ PALEOMAĞNETİK VERİLERLE
YORUMLANMASI, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,
Yürütücü:SAVAŞ KARABULUT, Araştırmacı:ZİHNİ MÜMTAZ HİSARLI, Araştırmacı:MUALLA CENGİZ,
Araştırmacı:FERHAT ÖZÇEP, , 15/06/2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
5.
New Directions in Seismic Hazard assessment through Focused Earth Observation in the Marmara
Supersite, Avrupa Birliği, Araştırmacı:KARABULUT SAVAŞ,Araştırmacı:ALP
HAKAN,Araştırmacı:YALÇINKAYA EŞREF,Araştırmacı:GÖRGÜN ETHEM,Yönetici:ÖZEL ASIM OĞUZ, ,
01/11/2012 - 30/04/2016 (ULUSLARARASI)
6.
JEOFIZIK JEOLOJIK GEOTEKNIK BILGILER ISIGINDA DIKILI ILCESININ SISMIK MIKROBOLEMESI,
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 15/05/2014
(Devam Ediyor) (ULUSAL)
7.
Mikrotremor ve Düşey Elektrik Sondajı Verilerinin Ortak Analizi İstanbul Büyükçekmece Örneği,
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:OKAN TEZEL,
Araştırmacı:SAVAŞ KARABULUT, Araştırmacı:FERHAT ÖZÇEP, Araştırmacı:NAZİRE İMRE, ,
10/04/2012 - 11/08/2014 (ULUSAL)
8.
Büyükçekmece Küçükçekmece Gölleri Arasında Kalan Alanda Ek Mikrotremor Ölçümlerinin
Toplanması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, ,
10/04/2014 - 17/02/2015 (ULUSAL)
9.
Küçükçekmece Lagünü Marmara Denizi Kuzeyi Üzerinde Manyetik Ölçümler Jeolojik Sonuçlar
Jeolojik Sonuçlar, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,
Yürütücü:ALP HAKAN,Araştırmacı:KARABULUT SAVAŞ,Araştırmacı:ÖZÇEP
FERHAT,Araştırmacı:HİSARLI ZİHNİ MÜMTAZ,Araştırmacı:USTAÖMER TİMUR,Araştırmacı:ÖKSÜM
ERDİNÇ, , 11/09/2012 - 10/12/2014 (ULUSAL)
10.
Deprem Etkilerine Karşı Kentsel Planlama İçin Jeofizik ve Geoteknik Verilerin Bütüncül Kullanımı:
Bursa (Osmangazi Ve Yıldırım) Kenti Örneği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel
araştırma projesi, Yürütücü:ÖZÇEP FERHAT,Araştırmacı:KARABULUT SAVAŞ,Araştırmacı:ÖZEL ASIM
OĞUZ, , 02/05/2011 - 13/07/2011 (ULUSAL)
11.
Açık Ocaklarda Patlatma Enerji Bileşenlerinin Dağılımın Belirlenmesi ve Bu Dağılımdan Hareketle
Patlatma Tasarım Optimizasyon Yapılabilirliliğinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, ,
07/03/2012 - 18/07/2014 (ULUSAL)
12.
The Definition of Relationship Between The Radius of Microtremor Array Measurement and
Penetration Depth, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,
Yürütücü:KARABULUT SAVAŞ, , 15/02/2012 - 17/04/2012 (ULUSAL)
13.
OVA ÜZERİNE KURULMUŞ ŞEHİRLERDE SEDİMAN KALINLIĞININ ÖNEMİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI
ÖRNEĞİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,
Yürütücü:KARABULUT SAVAŞ, , 05/09/2012 - 08/11/2012 (ULUSAL)
14.
Mikrotremor Ölçümlerinde Hız Ve İvme Ölçer Sismometrelerin Kullanımı Üzerine Bir Tartışma
İstanbul Büyükçekmece Örneği , ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, , 14/09/2011 - 15/05/2012
(ULUSAL)
15.
İstanbul da Avrupa Yakası altında Anakaya Derinlik Dağılımını ve S dalga Hız Yapısını belirleyerek
Deprem Yer Tepkisini Incelemek , ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, , 15/08/2007 - 03/01/2012
(ULUSAL)
16.
2
İSTANBUL KENTİ İÇİN YER TEPKİSİ VE 3 BOYUTLU 3 B KAYMA DALGA HIZ Vs YAPISININ
BELİRLENMESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,
Yürütücü:KARABULUT SAVAŞ, , 08/08/2006 - 17/07/2012 (ULUSAL)
17.
Zemin Büyütmesi Zemin Sıvılaşmasının Tetiklediği Oturmalar ve Deprem Hasarı üzerine
Karşılaştırmalar Yalova Kenti Örneği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma
projesi, Yürütücü:ÖZÇEP FERHAT,Araştırmacı:KARABULUT SAVAŞ, , 15/01/2013 - 10/07/2014
(ULUSAL)
18.
Fethiye Yerleşim alanı ve Civarının Jeoloji Jeoteknik Ve Depremselliğinin Coğrafi Bilgi Sistemleri
Kullanılarak Değerlendirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı:KARABULUT
SAVAŞ,Araştırmacı:DESTİCİ CEM,Araştırmacı:KARACA ÖZNUR,Yürütücü:ERTUNÇ AZİZ, ,
01/08/2003 - 01/02/2006 (ULUSAL)
19.
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1. EUROPEAN GEOPHYSICAL UNION, Üye , 2016-2017
2. EUROPEAN GEOPHYSICAL UNION, Üye , 2015-2016
3. EUROPEAN GEOPHYSICAL UNION, Üye , 2014-2015
4. EUROPEAN GEOPHYSICAL UNION, Üye , 2013-2014
5. EUROPEAN GEOPHYSICAL UNION, Üye , 2012-2013
6. Deprem Mühendisliği Derneği, Üye , 2011
7. Earthquake Engineering Research Institute, Üye , 2005-2008
8. American Geophyical Union, Üye , 2002
9. TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBE, Yönetim Kurulu Üyesi , 2016-2018
Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. CENGİZ MUALLA, KARABULUT SAVAŞ, ÖZÇEP FERHAT, ÇABUK BURAK SEMİH, Heller Friedrich
(2021). Paleomagnetic Results from Western Anatolia: Evidence of Microblock Rotations after
Emplacement of the Lower Miocene Yuntdağ Volcanic Rocks. Annals of Geophysics, 64(6), 1-20.,
Doi: 10.4401/ag-8699 (Yayın No: 7342360)
2. KARABULUT SAVAŞ, CENGİZ MUALLA, BALKAYA ÇAĞLAYAN, AYSAL NAMIK (2021). SpatioTemporal Variation of Seawater Intrusion (SWI) inferred from geophysical methods as an
ecological indicator; A case study from Dikili, NW İzmir, Turkey. Journal of Applied Geophysics,
189(189), 1-16., Doi: 10.1016/j.jappgeo.2021.104318 (Yayın No: 7002905)
3. KARABULUT SAVAŞ,ÖZEL ASIM OĞUZ (2018). 3-D shear wave velocity structure beneath the
European Side of Istanbul from seismic noise arrays analysis. Geophysical Journal International,
215(3), 1803-1823., Doi: 10.1093/gji/ggy370 (Yayın No: 4447520)
4. KARABULUT SAVAŞ (2018). A Novel urban transformation criteria from a Geosciences
perspective: As case study in Bursa, NW Turkey. Journal of Cleaner Production, Doi:
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.01.200 (Yayın No: 4238155)
5. KARABULUT SAVAŞ (2018). Soil classification for seismic site effect using MASWand ReMi
methods: A case study from western Anatolia (Dikili -İzmir). Journal of Applied Geophysics, 150,
254-266., Doi: https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2018.01.011 (Yayın No: 4238143)
6. ÖZÇEP FERHAT,KARABULUT SAVAŞ,TEZEL OKAN,ÇAĞLAK FARUK,ÖZEL ASIM OĞUZ (2016).
Preliminary Remarks on the Soil-Related Earthquake Hazard in Buyukada/ Prinkipo (Istanbul).
Journal of Scientific and Engineering Research, 3(2), 148-162. (Yayın No: 4238312)
7. ÖZÇEP FERHAT,KARABULUT SAVAŞ,ÖZEL ASIM OĞUZ,TAZEGÜL ÖZÇEP,İMRE NAZİRE,ZARİF HALİL
(2014). Liquefaction Induced Settlement Site Effects And Damage In The Vicinity Of Yalova City
During The 1999 Izmit Earthquake Turkey. JOURNAL OF EARTH SYSTEM SCIENCE, 123(1), 73-
89. (Yayın No: 1826569)
8. KARABULUT SAVAŞ,TEZEL OKAN,ÖZÇEP FERHAT,İMRE NAZİRE (2012). A Geophysical Study On
Soil Conditions After Flooding Hazard In Selimpasa, Istanbul (Turkey). CURRENT SCIENCE,
102(2), 320-326. (Yayın No: 1741164)
9. KARABULUT SAVAŞ,ÖZÇEP FERHAT,KORKMAZ BURCU,ZARİF HALİL (2011). Urban Seismic
Microzonation Studies at Small Scales: Sisli / Istanbul (Turkey). ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE
AND ENGINEERING, 36(Issue 1), 75-87., Doi: 10.1007/s13369-010-0012-x (Yayın No: 1741165)
10. ÖZÇEP FERHAT,KARABULUT SAVAŞ,KORKMAZ BURCU,ZARİF HALİL (2010). Seismic Microzonation
Studies in Sisli/Istanbul (Turkey). SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, 5(13), 1595-1614. (Yayın
No: 1741162)
3
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
ÖZÇEP FERHAT,KARABULUT SAVAŞ,KORKMAZ BURCU,ZARİF HALİL (2010). Seismic Microzonation
Studies in Sisli/Istanbul (Turkey). SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, 5(13), 1595-1614. (Yayın
No: 1741162)
11. ÖZÇEP FERHAT,YILDIRIM ERAY,TEZEL OKAN,ASCI METİN,KARABULUT SAVAŞ (2010). Correlation
between Electrical Resistivity and Soil-Water Content based Artificial Intelligent Techniques.
International Journal of Physical Sciences, 5(1), 47-56. (Yayın No: 1741161)
12. KARABULUT SAVAŞ,OSMANŞAHİN İLHAN (2009). On the use of Microtremor data for
Microzonation in Büyükçekmece (Istanbul), Turkey. E-Journal of New World Sciences Academy,
Engineering Series, 4(4), 571-578. (Yayın No: 4232982)
13. MATTEO PICOZZI,PICOZZI STROLLO,STEFANO PAROLAI,PAROLAI STEFANO,ÖZEL ASIM
OĞUZ,KARABULUT SAVAŞ,JOCHEN ZSCHAU,Mustafa Erdik (2008). Site characterization by
seismic noise in Istanbul, Turkey. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 29(3), 469-482.,
Doi: 10.1016/j.soildyn.2008.05.007 (Yayın No: 1741163)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler :
CENGİZ ÇİNKU MUALLA,USTAÖMER TİMUR,PARLAK OSMAN,KARABULUT SAVAŞ,Çabuk Burak
(2018). GD-Anadolu Orojenik Kuşakta Yer Alan Üst Kretase Ofiyolitlerin Paleomanyetik Sonuçları.
Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4586367)
1.
KARABULUT SAVAŞ,CENGİZ ÇİNKU MUALLA (2018). Development of an Urban Tranformation
Criteria from a Gephysical Perspective: A Case study from Bursa, (Turkey). International
Symposium Ecology 2018, 119-119. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5175560)
2.
KARABULUT SAVAŞ,CENGİZ ÇİNKU MUALLA,THOMAS MICHAEL (2018). STRUCTURAL AND
TECTONIC EVOLUATION OF DIKILI (IZMIR) BY USING MICROGRAVITY MEASUREMENTS. 9th
International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:4273049)
3.
KARABULUT SAVAŞ,CENGİZ ÇİNKU MUALLA,TEZEL OKAN (2018). Development Of A Prospecting
Standart For Detecting Voids Using Geophysical Methods: In Yarımburgaz Cave Istanbul. VIII.
Quaternary Symposium of Turkey (Turqua-2018) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4273029)
4.
KARABULUT SAVAŞ,CENGİZ ÇİNKU MUALLA,TEZEL OKAN (2017). Geophysical Application On
Cave Detection A CaseStudy In Yarimburgaz, Küçükçekmece Lake, NwIstanbul, Turkey. Balkan
Jeofizik Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3949837)
5.
KARABULUT SAVAŞ,Çabuk Burak Semih,CENGİZ ÇİNKU MUALLA (2017). Paleomagnetic Results
from NW Aegean Region Evidence of NeogeneBlock Rotations. Avrupa Yerbilimleri Kongresi (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3950396)
6.
KARABULUT SAVAŞ,ÖZTURKAN HASAN,CENGİZ ÇİNKU MUALLA,AVCI KERİM (2016). The Effects
of Landslides on Gravity Measurements. European Geosciences Union General Assembly 2016,
18(EGU2016-1108-2, 2016) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4238776)
7.
KARABULUT SAVAŞ,CENGİZ ÇİNKU MUALLA,TEZEL OKAN,DEDECAN HASAN,OYGO AZAT (2016).
Determination of Sinkholes with Different Geophysical Techniques A Case Study in Yarımburgaz,
Küçükçekmece Lake NW Istanbul, Turkey. European Geosciences UnionGeneral Assembly 2016,
18(EGU2016-602, 2016) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4238771)
8.
KARABULUT SAVAŞ,CENGİZ ÇİNKU MUALLA,THOMAS MICHAEL,LAMONTAGNE MAURICE (2016).
Determination of the Basin Structure Beneath European Side of Istanbul. European Geosciences
Union General Assembly 2016, 18(EGU2016-17774) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4238763)
9.
KARABULUT SAVAŞ,THOMAS MICHAEL,LAMONTAGNE MAURICE,HİSARLI ZİHNİ MÜMTAZ (2015).
Gravity Modelling Directed At Structural-Tectonic Evaluation Of The Dikili Depression (IzmirTurkey). THE GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA, 47(7), 741 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:1821532)
10.
KARABULUT SAVAŞ (2015). INVESTIGATIONS WITH GEOPHYSICAL METHODS OF SOIL
ENGINEERING PROBLEMS. THE GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA 2015, 47(7), 743 (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:1821501)
11.
ÖZÇEP FERHAT,KARABULUT SAVAŞ,ÖZEL ASIM OĞUZ,ÇAĞLAK FARUK,AYDIN SELDA (2015).
Geophysical Properties of Soils and Earthquake Site Response Analyses In Buyukada Princes
Islands Istanbul By using EERA Software. THE GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA, 47(7), 183
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1821384)
12.
KARABULUT SAVAŞ (2015). MODELLING OF BASIN STRUCTURES AND DETERMINATION OF WEST
BLACK SEA FAULT IN THE AREA BETWEEN BUYUKCEKMECE AND KUCUKCEKMECE LAKES WITH
USING DIFFERENT GEOPHYSICAL METHODS. THE GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA, 47(7),
824 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1826088)
13.
4
ALP HAKAN,BOYCE JOE,SUTTAK PHIL,ÖKSÜM ERDİNÇ,KARABULUT SAVAŞ,ÖZÇEP FERHAT,İŞCAN
YELİZ (2015). High resolution seismic and magnetic mapping of Kucukcekmece Lagoon Istanbul
Turkey. Japan Geoscience Union Meeting 2015(SSS31-P14 ) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:1826451)
14.
TÜN MUAMMER,KARABULUT SAVAŞ,ÖZEL ASIM OĞUZ (2015). Comparison of the bedrock depth
from array measurements of Rayleigh waves associated with microtremor and seismic profile
obtained the Seismic Reflection Data, Eskisehir Basin, Turkey. EUROPEAN GEOSCIENCES UNIONGENERAL ASSEMBLY 2015, 17(EGU2015-2256) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:1826268)
15.
KARABULUT SAVAŞ,CENGİZ ÇİNKU MUALLA,TEZEL OKAN,HİSARLI ZİHNİ MÜMTAZ,ÖZÇEP
FERHAT,TÜN MUAMMER,AVDAN UĞUR,ÖZEL ASIM OĞUZ,AÇIKÇA AHMET,AYGÖRDÜ OZAN
BARIŞ,BENLİ ARAL,KEŞİŞYAN ARDA,YILMAZ HAKAN,VARICI ÇAĞRI,ÖZTURKAN HASAN,CÜNEYT
ÖZCAN,KIVRAK ALİ (2015). Microzonation Studies In District of Dikili Izmir Turkey In The
Context of Social Responsibility by Using GIS Tecniques. EUROPEAN GEOSCIENCES UNIONGENERAL ASSEMBLY 2015, 17(EGU2015-181-1) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1826146)
16.
KARABULUT SAVAŞ,AYGÖRDÜ OZAN BARIŞ,ARAL BENLİ (2015). Present Status of Geophysics
Departments at Universities in Turkey from Perspectives of their Students. EUROPEAN
GEOSCIENCES UNION-GENERAL ASSEMBLY 2015, 17(EGU2015-1122, 2015) (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:1826182)
17.
TÜN MUAMMER,KARABULUT SAVAŞ,AVDAN UĞUR,ÖZEL ASIM OĞUZ,GÜNEY YÜCEL (2014).
Assessment of the Fundamental Resonance Frequency of the Sedimentary Cover in the Eskisehir
Basin (Turkey) Using Noise Measuremeets. European Geosciences UnionGeneral Assembly 2014,
16(EGU2014-9284-2, 2014) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4238793)
18.
ÖZÇEP FERHAT,KARABULUT SAVAŞ,ÇAĞLAK FARUK,ÖZEL ASIM OĞUZ (2014). Soil-Earthquake
Interactions in Buyukada/ Prinkipo (Istanbul). Soil-Earthquake Interactions in Buyukada/ Prinkipo
(Istanbul) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4238790)
19.
KARABULUT SAVAŞ,ÇAĞLAK FARUK,TÜN MUAMMER,CENGİZ ÇİNKU MUALLA,ÖZEL ASIM
OĞUZ,PAROLAI STEFANO,TEZEL OKAN,ÖZÇEP FERHAT (2014). Resolving the Western Black Sea
Fault Using Microtremor Measurements? -Preliminary Results-. European Geosciences
UnionGeneral Assembly 2014, 16(EGU2014-12218-4, 2014) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
20.
KARABULUT SAVAŞ,BURAK DÜNDAR,ÖZEL ASIM OĞUZ,DURMUŞ UFUK,YILMAZ HAKAN (2013).
Effects of Change of Soil Fundamental Frequency to Topographic Differences and Slope by using
Microtremors and MASW Measurements. Integrated Use of Geophysical Studies to Estimate
Earthquake-Soil Interaction in Gulf of Büyükçekmece, 440-443. (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:4240256)
21.
ÖZÇEP FERHAT,KARABULUT SAVAŞ,ÇAĞLAK FARUK,TEZEL OKAN,YILMAZ HAKAN,DURMUŞ
UFUK,ÖZEL ASIM OĞUZ (2013). Geophysical Properties of the Soils on Buyukada/Prinkipo
(Istanbul). 20th The International Geophysical Congress Exhibition of Turkey, 25-27 November,
Antalya, 424-427. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1741122)
22.
KARABULUT SAVAŞ,TEZEL OKAN,ŞEREF ERKMEN,İMRE NAZİRE,ÖZÇEP FERHAT,ÇAĞLAK FARUK
(2013). Some Important Points to Ground Water Investigations: As a Case Study in Kıraç. 20th
The International Geophysical Congress Exhibition of Turkey, 25-27 November, Antalya, 497-500.
(Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4240266)
23.
KARABULUT SAVAŞ,ÖZÇEP FERHAT,TEZEL OKAN,İMRE NAZİRE,ÖZEL ASIM OĞUZ,TÜN
MUAMMER,ÇAĞLAK FARUK (2013). Integrated Use of Geophysical Studies to Estimate
Earthquake-Soil Interaction in Gulf of Büyükçekmece. 20th The International Geophysical
Congress Exhibition of Turkey, 25-27 November, Antalya, 433-435. (Tam Metin Bildiri/Sözlü
24.
KARABULUT SAVAŞ,İMRE NAZİRE,TÜN MUAMMER,ÇAĞLAK FARUK (2013). The Primary Results of
Urban Transformation in District of Yildirim in Bursa. 20th The International Geophysical Congress
Exhibition of Turkey, 25-27 November, Antalya, 108-111. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:4240260)
25.
PAMUK EREN,KARABULUT SAVAŞ,ÖNSEN FUNDA,TURAN SEÇİL (2013). Determination of
Soil–structure Response by Using Microtremor Measurements in Bornova, İzmir (Turkey). 7 th
Balkan Geophysical Congress, Doi: 10.3997/2214-4609.20131749 (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:1741074)
26.
TURAN SEÇİL,KARABULUT SAVAŞ,ÖZEL ASIM OĞUZ (2013). Determination of Earthquake Early
Warning Parameters c and Pd for City of Istanbul. 7 th Balkan Geophysical Congress (Tam Metin
Bildiri/Poster)(Yayın No:1741075)
27.
KARABULUT SAVAŞ,İMRE NAZİRE,YEZİZ HATİCE,ÇAĞLAK FARUK,TEZEL OKAN,ÖZÇEP FERHAT
(2013). Geophysical/Geotechnical Applications to Urban Transformation: Example of District of
Yildirim of Bursa City. European Geosciences Union, General Assembly 2013, 15(EGU2013-2103-
3) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1741121)
28.
TEZEL OKAN,KARABULUT SAVAŞ,İMRE NAZİRE,ÇAĞLAK FARUK,YEZİZ HATİCE,ÖZÇEP FERHAT
(2013). The Preparation of Microzonation Map of the Gulf of Buyukcekmece using results obtain
by Vertical Electrical Sounding Measurements with Multi-Channel Analysis of Surface Wave and
Microtremor Array Method. European Geosciences Union, General Assembly 2013, 15(EGU2013-
29.
5
3303-1) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:1741067)
ÖZÇEP FERHAT,KARABULUT SAVAŞ,İMRE NAZİRE,TEZEL OKAN,YEZİZ HATİCE,ÇAĞLAK
FARUK,ÖZÇEP TAZEGÜL,ALPASLAN NURAY,TÜN MUAMMER,ÖZEL ASIM OĞUZ (2013).
Comparisons on Site Transfer Functions Obtained by Velocity and Accelometer Seismometers:
Büyükçekmece (Istanbul) Case. European Geosciences Union, General Assembly 2013,
15(EGU2013-3443) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:1741094)
30.
ÖZÇEP FERHAT,KARABULUT SAVAŞ,ÖZÇEP TAZEGÜL,İMRE NAZİRE,YEZİZ HATİCE,ALPASLAN
NURAY,ÇAĞLAK FARUK,TEZEL OKAN (2013). Geophysical and Geotechnical Analysis of Soils
Some Case Histories from Turkey. SAGEEP-2013 (The Symposium on the Application of
Geophysics to Engineering and Enviromental Problems), 821-821. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:1741069)
31.
ÖZÇEP FERHAT,KARABULUT SAVAŞ,ÖZÇEP TAZEGÜL (2013). A Discussion on Relation between
Shear Wave Velocities and Soil Water Content. SAGEEP-2013 (The Symposium on the Application
of Geophysics to Engineering and Enviromental Problems), 821 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:1741097)
32.
KARABULUT SAVAŞ,ÖZÇEP FERHAT,İMRE NAZİRE,TEZEL OKAN,YEZİZ HATİCE,ÇAĞLAK
FARUK,ALPASLAN NURAY,BOYRAZ GÜLDANE (2013). Vs30 Map of Soils in Bursa City Center.
SAGEEP-2013 (The Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and Enviromental
Problems), 821-821. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:1741096)
33.
TEZEL OKAN,KARABULUT SAVAŞ,ÖZÇEP FERHAT,İMRE NAZİRE,YEZİZ HATİCE,ÇAĞLAK FARUK
(2013). Determination of Bedrock Depth by using vertical electrical sounding data in Gulf of
Büyükçekmece. SAGEEP-2013 (The Symposium on the Application of Geophysics to Engineering
and Enviromental Problems)-DENVER-A.B.D., 821-821. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:1741070)
34.
KARABULUT SAVAŞ,ÖZEL ASIM OĞUZ,PAROLAI STEFANO,PİCOZZİ MATTEO (2013). The
Definition of Relationship Between The Radius of Microtremor Array Measurement and Penetration
Depth. SAGEEP-2013 (The Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and
Enviromental Problems), 821 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:1741076)
35.
ÖZÇEP FERHAT,KARABULUT SAVAŞ,ÖZÇEP TAZEGÜL (2012). On comparisons between Shear
Wave Velocities and Soil-Water Content. EGU General Assembly 2012, 14(EGU2012-1062) (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:1741120)
36.
KARABULUT SAVAŞ,İMRE NAZİRE,DALĞIÇ SÜLEYMAN,ÖZÇEP FERHAT (2012). Geotechical
Investigation of Landslides in Gurpinar Region. EGU General Assembly 2012, 14(EGU2012-1067-
1) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:1741088)
37.
ÖZEL ASIM OĞUZ,KARABULUT SAVAŞ (2011). Determination of S Wave structure beneath
Istanbul by using Love wave and by Joint Inversion of Rayleigh Wave and H/V. JAPAN
GEOSCIENCE UNION MEETING-2011 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4242427)
38.
KARABULUT SAVAŞ,ÖZEL ASIM OĞUZ (2011). Estimation of Shear Wave Velocity structure by
using Love Waves: Possible Engineering (Near Surface) Implications. EUROPEAN GEOSCIENCE
UNION, EGU 2011, 13(EGU2011-583,) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4240109)
39.
KARABULUT SAVAŞ,ÖZEL ASIM OĞUZ (2011). Determination of Local Site Effect and 3-D Shear
Wave Velocity Structure for City of Istanbul. European Geosciences UnionGeneral Assembly 2011,
1(EGU2011-185) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4240130)
40.
KARABULUT SAVAŞ,TEZEL OKAN,ÖZÇEP FERHAT,İMRE NAZİRE (2011). Seismic Microzoning
Studies After Flooding Hazard in Selimpasa Istanbul. European Geosciences Union General
Assembly, EGU 2013, 13(EGU2011-184) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:1741118)
41.
ÖZÇEP FERHAT,KARABULUT SAVAŞ,BOYRAZ GÜLDANE (2011). Integrated Use of Geophysical and
Geotechnical Data for Seismic Urban Planning Studies: Bursa (Nilufer, Osmangazi and Yildirim)
City Case. European Geosciences Union General Assembly, 13(EGU2011-588) (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:1741090)
42.
KARABULUT SAVAŞ,TEZEL OKAN,ÖZÇEP FERHAT,İMRE NAZİRE (2010). Seismic Microzoning
Studies After Flooding Hazard In Selimpaşa (Istanbul). The 19. International Geophysical
Congress and Exhibition of Turkey (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1741115)
43.
ÖZÇEP FERHAT,KARABULUT SAVAŞ,BOYRAZ GÜLDANE (2010). Deprem Etkilerine Karşı Kentsel
Planlama İçinjeofizik Ve Geoteknik Faktörlerin Bütüncül Kullanımı: Bursa (Nilüfer Osmangazi And
Yıldırım) Örneği. The 19. International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey (Tam Metin
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1741106)
44.
ÖZÇEP FERHAT,KARABULUT SAVAŞ,ÖZEL ASIM OĞUZ (2010). Yalova Kenti Jeofizik (Masw/Mam,
Mikrotremor Ve Deprem) Verilerine Bütüncül Yaklaşım. The 19. International Geophysical
Congress and Exhibition of Turkey (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1741119)
45.
ÖZÇEP FERHAT,YILDIRIM ERAY,TEZEL OKAN,ASCI METİN,KARABULUT SAVAŞ (2010). Correlation
between Electrical Resistivity and Soil-Water Content based Artificial Intelligent Techniques.
European Geosciences Union General Assembly 2010 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:1741116)
46.
6
ÖZÇEP FERHAT,KARABULUT SAVAŞ,ÖZEL ASIM OĞUZ,CİCEN CEREN (2009). Geotechnical and
Seismological Considerations on Earthquake Damage in Yalova Turkey City. International
Earthquake Symposium, 207-207. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:1741117)
47.
KARABULUT SAVAŞ,ÖZÇEP FERHAT,ALP HAKAN,ÖZEL ASIM OĞUZ (2009). A Study on Soil Effect
in Avcilar Campus by using H/V technique, seismic refraction, SPAC and MASW Measurements. A
Study on Soil Effect in Avcilar Campus by using H/V technique, seismic refraction, SPAC and
MASW Measurements (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:1741084)
48.
ALP HAKAN,KARABULUT SAVAŞ,ÖZÇEP FERHAT,ÖZEL ASIM OĞUZ (2009). A Comparison on
Wavelet and Classical Wave Transforms for Microtremors and Earthquake Data Analysis: Some
Examples form Istanbul. European Geosciences Union General Assembly 2009 (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:1741086)
49.
ÖZÇEP FERHAT,KEPEKÇİ DİLEK,KARABULUT SAVAŞ,ALP HAKAN (2009). Estimation of the
Liquefaction-Induced Ground Settlements and its Relation to the Earthquake Damages: Yalova
(Turkey) Case. European Geosciences Union General Assembly 2009 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:1741089)
50.
PAROLAI STEFANO,PİCOZZİ MATTEO,STROLLO ANGELO,DURUKAL ESER,ÖZEL ASIM
OĞUZ,KARABULUT SAVAŞ,ERDİK MUSTAFA,ZSCHAU JAON (2008). Site Characterization by
Seismic Noise in Istanbul, Turkey. Megacity Istanbul Project Reports (Tam Metin Bildiri/Davetli
Konuşmacı)(Yayın No:4242444)
51.
KARABULUT SAVAŞ,ÖZEL ASIM OĞUZ,ÖZÇEP FERHAT (2007). MÜHENDİSLİK YAPILARININ
HAKİM TİTREŞİM PERİYOTLARININ MİKROTREMOR ÖLÇÜMLERİ İLE BELİRLENMESİ: İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİNASINDA UYGULAMALAR. International Earthquake
Symposium Kocaeli 2007, 46-49. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1741083)
52.
ÖZÇEP FERHAT,KORKMAZ BURCU,KARABULUT SAVAŞ,ZARİF HALİL (2007). FAST AND EFFICIENT
USE OF GEOPHYSICAL AND GEOTECHNICAL DATA IN URBAN MICROZONATION STUDIES AT
SMALL SCALES: SISLI (İSTANBUL) EXAMPLE. International Earthquake Symposium, 511-512.
(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1741109)
53.
KARABULUT SAVAŞ,ÖZÇEP FERHAT,ÖZEL ASIM OĞUZ (2007). Determination of Fundamental
Frequency of Structures based on observations of horizontal to vertical spectral ratios of
microtremors An Application to Building of Istanbul University Faculty of Engineering. Hazturk2007 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1741112)
54.
(2007). Fast And Efficient Use of Geophysical And Geotechnical Data in Urban Microzonation
Studies at Small Scales Sisli Istanbul Example. Hazturk-2007-0. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın
No:1741087)
55.
İMRE NAZİRE,KARABULUT SAVAŞ,ALP HAKAN,ÖZÇEP FERHAT (2006). Importance of Micro-Scale
Seismic-Zonation for the New Urban Areas: Silivri İistanbul) Case. 17th International Geophysical
Congress and Exhibition (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1741080)
56.
ÖZÇEP FERHAT,KORKMAZ BURCU,KARABULUT SAVAŞ,ZARİF HALİL (2006). Mikrobölgeleme
Çalışmalarında Jeofizik ve Geoteknik Verilerin Birlikte Kullanımı Şişli Istanbul Örneği. Türkiye
17. Uluslararası Jeofizik Kongresi Ve Sergisi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1741079)
57.
KARABULUT SAVAŞ,CEYHAN UMUT,OSMANŞAHİN İLHAN,GÜNDOĞDU OĞUZ,ÖZÇEP FERHAT
(2006). Zemin Tepkisinin Belirlenmesinde Jeofizik Mikrotremor Ve Sismik Verilerin
Karşılaştırılması Büyükçekmece İstanbul Mikrobölgeleme Örneği. 17. Uluslararası Jeofizik
Kongresi Ve Sergisi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1741108)
58.
KARABULUT SAVAŞ,CEYHAN UMUT,OSMANŞAHİN İLHAN,ÖZÇEP FERHAT,ALP HAKAN,GÜNDOĞDU
OĞUZ (2006). Microzonation Studies Based On Geophysical Data In Buyukcekmece (İstanbul)
Region. First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:4242455)
59.
GÜNDOĞDU OĞUZ,ALP HAKAN,KARABULUT SAVAŞ,ÖZÇELİK SERKAN (2006). Gökova (Turkey)
Earthquakes and Some Consequences-ID 1572. First European Conference on Earthquake
Engineering and Seismology (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4242463)
60.
KARABULUT SAVAŞ,OSMANŞAHİN İLHAN (2005). On the use of microtremor data for
microzonation in Buyucekmece (Istanbul), Turkey. 4th Congress of the Balkan Geophysical (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:5176656)
61.
GÜNDOĞDU OĞUZ,YALÇINKAYA EŞREF,KARABULUT SAVAŞ,ALP HAKAN,CEYHAN UMUT,BEYAZ
HAKAN,PINAR ALİ,ÖZÇELİK SERKAN,ÖZÇEP FERHAT (2004). 3-4 Ağustos 2004 Gökova Körfezi
Depremleri. The 16th International Geophysical Congress and Exhibition Proceedings, 53-56.
(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1741104)
62.
ALP HAKAN,ÖZÇELİK SERKAN,KARABULUT SAVAŞ,CEYHAN UMUT,PINAR ALİ (2003). The
Interaction Between Three Earthquakes in Sultandag Region. The 3rd International Conference on
Earth Sciences and Electronics, ICESE-2003, 289-299. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:1741105)
63.
ASCI METİN,ÖZÇEP FERHAT,ALPASLAN NURAY,KARABULUT SAVAŞ,TÜRKER YAS (2003).
Evaluation of Liquefaction Potantial by different approaches in some points of Northern part of
64.

Golcuk Turkey. The 3rd International Conference on Earth Sciences and Electronics, ICESE-2003
(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1741110)
KARABULUT SAVAŞ,OSMANŞAHİN İLHAN (2002). Determination of Interstation Response
Function for Structural Analysis with Seismic Wave. The 2th International Conference on Earth
Sciences and Electronics, Proceedings, ed. By O.N.Uçan and A. M. Albora and Sabri Arık, 297-310.
(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1741101)
65.

Karabulut S., 2022, Neden İşçi Sınıfının Sağlığı Kapitalist Patronlara Teslim Edilemez?, DİSK Sosyal-İş Sendikası Sınıfın Sesi Dergisi, 1. Sayısı, 52-55.


C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
Mikrotremor ve Analiz Yöntemleri (2007)., KARABULUT SAVAŞ, TMMOB.Jeofizik Mühendisleri
Odası, Ankara No:4, Editör:TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 319,
ISBN:978-944-300-8ı, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 65409)
1.
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
Ohal'de Hayat: KHK'liler Konuşuyor, Bölüm adı:(“Dayanışmak Bir Eylem Biçimidir” “Bir
Mühendisin Eylem Biçimi: Dayanışma”) (2018)., KARABULUT SAVAŞ, Belge Yayınlar,
Editör:Kemal İnal, Efe Besler ve Batur Talu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 504,
ISBN:9753447663, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 7275617)
1.
AFETLERDE HABERLEŞME VE ELEKTRİK, Bölüm adı:(Depremlerde Haberleşme Sorunları Üzerine
Çözüm Önerileri) (2018)., KARABULUT SAVAŞ, EMO Yayın No: TY/2016/568, Basım sayısı:1,
Sayfa Sayısı 16, ISBN:978-605-01-0920-7, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No:
4604531)
2.
Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition, Bölüm adı:(A Review on Artificial
Intelligence Based Parameter Forecasting for Soil-Water Content) (2016)., ÖZÇEP
FERHAT,KARABULUT SAVAŞ,TEZEL OKAN,ÇAĞLAK FARUK,ÖZEL ASIM OĞUZ, Springer
International Publishing Switzerland, Editör:P. Perner, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 15,
ISBN:978-3-319-41920-6, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4232766)
3.
Wind Farm – Technical Regulations, Potential Estimation and Siting Assessment, Bölüm
adı:(Geotechnical and Geophysical Studies for Wind Farms in Earthquake Prone Areas) (2011).,
ÖZÇEP FERHAT,GÜZEL MEHMET,KARABULUT SAVAŞ, Intech Publisher, Editör:Suvire, Gastón
Orlando, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 22, ISBN:978-953-307-483-2, İngilizce(Bilimsel Kitap),
(Yayın No: 65410)
4.
Zeminlerin Geoteknik ve Jeofizik Analizi (İnşaatların Tasarımı Sürecinde), Bölüm
adı:(Mikrotremor Ölçümleri ile Zemin-Yapı-Deprem Etkileşimi: İstanbul’xxda bir örnek çalışma)
(2009)., KARABULUT SAVAŞ, Nobel Yayın, Editör:Özçep, Ferhat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı
609, ISBN:978-605-395-177-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3583161)
5.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. KARABULUT SAVAŞ (2019). Non-destructive methods for determining weathering in historical
monuments: a case study from Merv City, Turkmenistan. Yerbilimleri, 40(2), 210-233. (Kontrol
No: 5175508)
2. KARABULUT SAVAŞ,ÖZEL ASIM OĞUZ,ÖZÇEP FERHAT (2009). New Method To Determination Of
Fundamental Frequency Of Engineering Structures Against Earthquake Hazard Microtremor
Methods And Case Study. E-Journal of New World Sciences Academy,, 4(3), 428-441. (Kontrol
No: 1741158)
3. ÖZÇEP FERHAT,ASCI METİN,KARABULUT SAVAŞ,ALPASLAN NURAY,TÜRKER YAS (2003).
Zeminlerin Sıvılaşma Potansiyelinin Farklı Yöntemlerle Değerlendirilmesi. Uygulamalı Yerbilimleri,
3(2), 11-22. (Kontrol No: 1741159)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. CENGİZ ÇİNKU MUALLA,PARLAK OSMAN,USTAÖMER TİMUR,KARABULUT SAVAŞ,HİSARLI ZİHNİ
MÜMTAZ (2017). Güneydoğu Anadolu Ofiyolitlerinin Geç Kretasedeki TektonikOluşumuna ait
Paleomanyetik Çalışmalar. 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4248212)
2. KARABULUT SAVAŞ,CENGİZ ÇİNKU MUALLA,TEZEL OKAN (2017). Farklı Jeofizik Yöntemler
Kullanılarak Mağaraların Araştırılması : Yarımburgaz Mağarası (Küçükçekmece, İstanbul ) Örnei. 70.
Türkiye Jeoloji Kurultayı (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4789141)
3. TEZEL OKAN,KARABULUT SAVAŞ,ÖZÇEP FERHAT,CENGİZ ÇİNKU MUALLA (2016). Yerelektrik
Yöntemleriyle Antimuan Aramaları, Türkiye’xxden Bir Örnek Gümüşhane (Torul). 6. Yer Elektrik
Çalıştayı, 125-128. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4238712)
4. TEZEL OKAN,ÖZÇEP FERHAT,KARABULUT SAVAŞ,CENGİZ ÇİNKU MUALLA (2016). Zaman Ortamı IP
Yöntemiyle Jeotermal Arama Örneği: Balıkesir (Güre. 6. Yer Elektrik Çalıştayı, 133-138. (Tam Metin
Bildiri/Poster)(Yayın No:4238731)
8
5. KARABULUT SAVAŞ (2015). İSTANBUL AVRUPA YAKASI ALTINDAKİ ANAKAYA TOPOĞRAFYAS VE
BÜYÜKÇEKMECE KÜÇÜKÇEKMECE GÖLLERİ ARASINDAKİ BÖLGENİN TEHLİKE DURUMU. İSTANBUL
DEPREME HAZIR MI?SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:1826818)
6. KARABULUT SAVAŞ,ÖZCAN CÜNEYT (2015). İzmir İli Dikili İlçesinin Zemin Mühendislik Problemleri.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDE JEOLOJİ’NİN 100. YILI SEMPOZYUMUMEZUNLAR GÜNÜ (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1821477)
7. KARABULUT SAVAŞ,YILMAZ HAKAN (2015). CBS Teknikleri Kullanılarak Dikili İlçesinin Sismik
Mikrobölgelemesi. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDE JEOLOJİ’NİN 100. YILI SEMPOZYUMUMEZUNLAR
GÜNÜ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1821484)
8. KARABULUT SAVAŞ,ARDA KEŞİŞYAN (2015). Büyükçekmece ve Küçükçekmece Gölleri Arasında Kalan
Alanın Basen Yapısının Belirlenmesi. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDE JEOLOJİ’NİN 100. YILI
SEMPOZYUMUMEZUNLAR GÜNÜ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1821480)
9. ARSLAN MEHMET SAFA,GENÇ TUĞRUL,İŞSEVEN TURGAY,AKŞAHİN BENGİ BEHİYE,ÖZEL ASIM
OĞUZ,KARABULUT SAVAŞ,TUNÇER MUSTAFA KEMAL (2015). TEKİRDAĞ BÖLGESİNDE ÇOKLU
JEOFİZİK YÖNTEMİ KULLANILARAK YERALTI YAPISININ BELİRLENMESİ ve DEPREM ZARARLARININ
AZALTILMASI ÇALIŞMASI. 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (Tam Metin
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4248457)
10. KARABULUT SAVAŞ (2015). Dikili nin Jeotermal Potansiyeline Yeni Bir Bakış. TMMOB III. JEOTERMAL
KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1826312)
11. AYGÖRDÜ OZAN BARIŞ,BENLİ ARAL,KARABULUT SAVAŞ (2015). Jeofizik Mühendisliği Eğitim Sistemi
ve Geleceğinin Öğrenci Perspektifi ile Değerlendirilmesi. GENÇ YERBİLİMCİLER KONGRESİ (GYK
2015), 1(1), 88-89. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1826517)
12. KARABULUT SAVAŞ,ÖZÇEP FERHAT,ÇAĞLAK FARUK (2014). Importance Of Geophysical Studies In
Conservation and Restoration Of Historical Structures/Buildings: As A Case Study From Turkmenistan.
Workshop on Seismic Risk of Historical Structures, 71-71. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:4242268)
13. ÖZÇEP FERHAT,KARABULUT SAVAŞ,TEZEL OKAN,ÖZÇEP TAZEGÜL (2014). Afet Risk Yönetimi ve
Sismik Mikrobölgeleme Çalişmalarinda Bütünleşik Bir Bileşen Olarak Zeminlerle İlişkili Problemler
Üzerine Bir Çalişma Tartişma. TÜRKİYE’NİN AFET RİSK YÖNETİMİ ONALTINCI YUVARLAK MASA
TOPLANTISI (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:1741072)
14. KARABULUT SAVAŞ,ÖZEL ASIM OĞUZ (2013). Ova Üzerine Kurulmuş Şehirlerde Sediman Kalınlığının
Önemi: Istanbul Avrupa Yakası Örneği. 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 1
(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4238351)
15. ÖZÇEP FERHAT,KARABULUT SAVAŞ,ÖZGÜVEN BELGİN,ŞANLI ONUR (2012). Tahribatsız hasarsız bir
test yöntemi olarak ultrasonik hız ölçmeler. 1. Yer Bilimleri Sempozyumu-SDU Müh. Fak., Isparta.
(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1741125)
16. KARABULUT SAVAŞ,ÖZÇEP FERHAT (2011). AFETE HAZIRLIK SÜRECİNDE DEPREM, KONUT VE YAPI
İLİŞKİSİ. TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU 3. KENT SEMPOZYUMU, 62-64. (Tam Metin
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4240310)
17. ÖZÇEP FERHAT,KARABULUT SAVAŞ,BOYRAZ GÜLDANE (2011). Deprem Zemin Ve Kentsel Planlama
Etkileşimi Jeofizik Ve Geoteknik Faktörlerin Bütüncül Kullanımı İçin Bursa (Nilüfer Osmangazi ve
Yıldırım) Örneği. TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU 3. KENT SEMPOZYUMU, 44-55. (Tam
Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1741124)
18. ÖZÇEP FERHAT,YILDIRIM ERAY,TEZEL OKAN,ASCI METİN,KARABULUT SAVAŞ (2010). Geoteknik
Zeminler için Su İçeriği ve Elektriksel Özdirenç İlişkisi Üzerine. 3. Yer Elektrik Çalıştayı, 197-201. (Tam
Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1741114)
19. KARABULUT SAVAŞ,ÖZEL ASIM OĞUZ (2009). İstanbul’un Avrupa Yakası Altındaki Sediman
Kalınlığının Mikrotremor Ölçümleriyle Değerlendirilmesi. ATAG 13. ÇALIŞTAYI, 30-30. (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4240335)
20. ÖZÇEP FERHAT,KARABULUT SAVAŞ,ÖZEL ASIM OĞUZ,CİCEN CEREN,KEPEKÇİ DİLEK,ÖZÇEP
TAZEGÜL,ZARİF HALİL (2009). Yalova Kenti’ndeki Deprem Hasarı Üzerine Geoteknik ve Sismolojik
Düşünceler. ATAG-13 Çalıştayı, 42 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1741113)
21. CEYHAN UMUT,KARABULUT SAVAŞ,ÖZÇEP FERHAT,GÜNDOĞDU OĞUZ (2004). Kayma Dalgası Hızı
Kullanılarak Mikrobölgeleme Çalişmalari Büyükçekmece: (İstanbul) Bölgesi. The 16th International
Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, 245-248. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:1741081)
22. KARABULUT SAVAŞ,BAKIRCI TACİSER,ALPASLAN NURAY,DEVRİM GÜNDOĞDU,ÖZÇEP
FERHAT,OSMANŞAHİN İLHAN (2003). Bir Jeofizik Yöntem Olarak Mikrotremorlar: Genel bir Tartışma.
SDU Jeofizik Sempozyumu, 34-34. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1741077)
23. ÖZÇEP FERHAT,KARABULUT SAVAŞ,ALPASLAN NURAY,CEYHAN UMUT,GÜNDOĞDU OĞUZ (2003).
Deprem Zararlarının Azaltılması için Kent /Bölge Planlama Sürecinde Mikrobölgeleme Çalışmaları
İlkeleri. Kocaeli 2003 Deprem Sempozyumu, 1, 477-484. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:1741103)
9
24. KARABULUT SAVAŞ,ÖZÇEP FERHAT,ALPASLAN NURAY,ÇAĞLAK FARUK,MAKAROĞLU ÖZLEM,ÖZÇEP
TAZEGÜL (2003). Mitolojiden Modern Bilime Depremler. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I.
Kongresi, 659-666. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4242495)
25. ÇAĞLAK FARUK,KARABULUT SAVAŞ,ÖZÇEP FERHAT,ALPASLAN NURAY,MAKAROĞLU ÖZLEM,ÖZÇEP
TAZEGÜL (2003). Türkiye’de Sismoloji (Deprem-Bilim) Çalışmaları. Mühendislik Bilimleri Genç
Araştırmacılar I. Kongresi, 667-673. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1741111)
26. ÖZÇEP FERHAT,KARABULUT SAVAŞ,ALPASLAN NURAY,MAKAROĞLU ÖZLEM,ÖZÇEP TAZEGÜL,ÇAĞLAK
FARUK,CEYHAN UMUT (2003). Mühendislik Felsefesi ve Tarihsel Gelişim. Mühendislik Bilimleri Genç
Araştırmacılar I. Kongresi, 649-657. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1741078)
Editörlük
Earth's Crust and its Evolution - From Pangea to the Present Continents, Kitap, Yrd.
Editör, Intechopen, 23.06.2021
1.
2. Salt in the Earth, Kitap, Yrd. Editör, IntechOpen, 25.03.2019-25.03.2020
3. Cave Investigation, Kitap, Editör, Intechopen, 01.05.2016-12.07.2017
Üniversite Dışı Deneyim
Araştırma Projesi GeoForschungsZentrum GFZ, istanbul Projesi kapsamında verilerin
değerlendirilmesi, (Yurtdışı Üniversite) 2009-2009
Araştırma
YARIMBURGAZ MAGALARININ JEOFİZİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ, JEOFİZİK YÖNTEMLER İLE
YARIMBURGAZ MAGARASININ YAPISININ ARAŞTIRILMASI, İSTANBUL, Araştırma, 02.09.2015 -
08.12.2015 (Ulusal)
35479
İSTANBUL DEPREME HAZIR MI?SEMPOZYUMU?, MARMARA DENİZİNDE MEYDANA GELECEK OLASI BİR
DEPREMİN TEHLİKE, ZEMİN VE YAPI STOĞU AÇISINDAN İRDELENMESİ, İSTANBUL KADIKÖY, Araştırma,
29.04.2015 -18.11.2015 (Ulusal)
35052
MİKROBÖLGELEME, DİKİLİ İLİ İÇİNDE MİKROBÖLGELEME AMAÇLI JEOFİZİK ÇALIŞMALAR, IZMIR,
Araştırma, 07.07.2015 -10.11.2015 (Ulusal) 35477
TEKİRDAĞ İLİNDE GRAVİTE ÇALIŞMALARI, GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ İLE TEKİRDAĞ İLÇESİNİN YERALTI
YAPISI AYDINLATILMAYA ÇALIŞILMIŞTIR, TEKİRDAĞ, Araştırma, 14.04.2015 -30.06.2015 (Ulusal) 35473
İzmit Aytepe Yaylası, İzmir Aytepe Yaylası'na Doğal Özelliklerinin Tanıtılması amaçlı Yürüyüş, İzmit,
Araştırma, 29.04.2015 -19.05.2015 (Ulusal) 36717
Çalıştay
ZEMİN ETÜT ÇALIŞTAYI, ZEMİN ETÜDLERİNDE KRİTERLERİN GELİŞTİRİLMESİ, İSTANBUL, Çalıştay,
28.07.2015 -16.12.2015 (Ulusal) 34777
Röportaj
Dr. Savaş Karabulut: Deprem eylem planı, depremden değil sorumluluktan kaçış planı!, İstanbul
Depremine İlişkin Tahliye Planına Eleştiri , İstanbul, Röportaj, 27.04.2021 -27.04.2021 (Ulusal) 437643
İhrac edilen akademisyen Karabulut: Fasulye deyip geçmeyin, İhraç akademisyenin Fasulye satıp,
ekonomik geçimini sağlamak için verdiği mücadele, istanbul, Röportaj, 20.10.2017 -20.10.2017 (Ulusal) 437645
Değerlendirme
JEOFİZİK MÜHENDİSİ SAVAŞ KARABULUT: ”DEPREM GÜVENLİĞİNİ SAVUNMAK MESLEKİ
SORUMLULUĞUMUZ”, Deprem Güvenliği ve Toplumsal Sorumluluk, İstanbul_Beşiktaş, Değerlendirme,
03.05.2021 -03.05.2021 (Ulusal)

  • Doktora: Istanbul University, Natural Science Institute, Departmant of Geophysics, Division of Seismology
  • Yüksek lisans: Istanbul University, Natural Science Institute, Departmant of Geophysics, Division of Seismology

    Yeditepe University Program of Occupational Health & Safety
  • Lisans: Istanbul University Faculty of Engineering Departmant of Geophysical Engineering