gtu_logo

Arş. Gör. Emel SADIKOĞLU
İnşaat Mühendisliği

Emel SADIKOĞLU
Telefon
(262) 605 32 80
E-Posta
esadikoglu@gtu.edu.tr
Ofis
Z Blok, 112
Çalışma alanları
Yapım yönetimi, Yalın inşaat, Çevik inşaat, İş güvenliği ve sağlığı, İnşaat sektöründe dijital teknolojiler
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Sadikoglu, E., Ozorhon, B. (2022). “Modeling the Organizational Agility in Architecture, Engineering, and Construction (AEC) Industry”, IEEE Transactions on Engineering Management, DOI: 10.1109/TEM.2022.3219365 (Accepted for publication).

Dobrucali, E., Demirkesen, S., Sadikoglu, E., Zhang, C., Damci, A. (2022) “Investigating the Impact of Emerging Technologies on Construction Safety Performance”, Engineering, Construction and Architectural Management (Accepted for publication).

Dobrucali, E., Sadikoglu, E., Demirkesen, S., Zhang, C., Tezel, A. (2022). “Exploring the Impact of COVID-19 on the U.S. Construction Industry: Challenges and Opportunities”, IEEE Transactions on Engineering Management, DOI: 10.1109/TEM.2022.3155055 (in press).

Demirkesen S., Sadikoglu E., Jayamanne E. (2020) Investigating effectiveness of time studies in lean construction projects: case of Transbay Block 8, Production Planning and Control, DOI: 10.1080/09537287.2020.1859151

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Demirkesen S., Sadikoglu E., Jayamanne E. (2021) Assessing psychological Safety in Lean Construction Projects in the United States, Construction Economics and Building, Vol. 21 No. 3, pp. 159 - 175.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Sadikoglu, E., Demirkesen, S., Zhang, C. (2022). “Identifying the Commonalities between Lean Construction and LEED Requirements”, CI & CRC Joint Conference 2022 Next Generation Construction, 9-12 March 2022, Arlington, Virginia, pp. 269 – 277, DOI: 10.1061/9780784483954.028 (in press), (Presented by Zhang, C.).

Sadikoglu E., Demirkesen S., Oprach S., Baier C., Jäger J., Haghsheno S. (2020) Current Practice of Lean Leadership in Construction – An Empirical Study, 6th International Project and Construction Management Conference (e-IPCMC2020), 12-14 November 2020, Istanbul, 75-85 (Tam metin / Sözlü sunum)

Kitap bölümleri

Sadikoglu, E., Demirkesen, S. (2022). “Agile Supply Chain Management”, The Palgrave Handbook of Supply Chain Management (Accepted for publication).

Sadikoglu, E., Demirkesen, S. (2022). “Green Construction Project Health and Safety Management” (Accepted for publication).

  • Doktora:
  • Yüksek lisans: Boğaziçi Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği / Yapım Yönetimi (Construction Management) Anabilim Dalı (2021)
  • Lisans: Boğaziçi Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü (2018)