gtu_logo

Arş. Gör. Oğuz DAL
İnşaat Mühendisliği

Oğuz DAL
Telefon
(262) 605 32 80
E-Posta
odal@gtu.edu.tr
Ofis
Z Blok, 112
Çalışma alanları
Zemin-yapı etkileşimi, geoteknik deprem mühendisliği, şev stabilitesi, coğrafi bilgi sistemleri, boru hatları
Yayınlar

Agdag Osman Nuri, Yilmaz Cincin Roda Gokce, Toprak Selcuk, Kaplan Yavuz, Degirmenci Ramazan, Agdag Ferda, Gebes Seval, Cetin Banu, De Angelis Elmo, Pikon Krzysztof, Kujumdzieva Anna, Petrova Ventsislava, Panaitescu Casen, Frulla Davide, Dal Oguz, Balcik Cigdem, De Angelis Kylene, Dinu Florinel, Nedeva Trayana, Bogacka Magdalena (2022). Rehabilitation Methods for Open Dumps and Its Global Applications: SMARTEnvi Eu Project, 6th EURASIA Waste Management Symposium, 24-26 October 2022, İstanbul, Türkiye (Tam Metin Bildiri)

Dal Oguz, Toprak Selcuk (2022). Static and Dynamic Response of Open Dumps. 6. GTÜ Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu, 1-2 Haziran 2022, Gebze, Kocaeli, Türkiye. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Toprak, S., Agdag, O.N., Cetin, B., De Angelis, E., Pikon, K., Kujumdzieva, A., Petrova, V., Panaitescu, C., Degirmenci, R., Frulla, D., Dal, O., Balcik, C., Yilmaz Cincin, R.G., De Angelis, K.,, Dinu, F., Nedeva, T., Kaplan, Y., Agdag, F., Bogacka, M. (2021). A Project on Reducing Risks Associated With MSW Open Dumps. 6th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 13-15 October 2021, Gebze, Kocaeli, Turkey.

Toprak, S., Cetin, B., Agdag, O.N., De Angelis, E., Górski, M., Kujumdzieva, A., Petrova, V., Panaitescu, C., Degirmenci, R., Frulla, D., Yilmaz Cincin, R.G., Balcik, C., Pikon, K., Dinu, F., Nedeva, T., Kaplan, Y., Dal, O., De Angelis, K., Agdag, F. (2021). A Joint Effort to Reduce Hazards to the Environment and Water Resources by Rehabilitating Open Dumps.14th International Congress on Advances in Civil Engineering, 6-8 September 2021, Istanbul, Turkey.

Toprak Selcuk, Dal Oguz (2022). Katı Atık Depolama Sahalarında Şev Stabilitesini Etkileyen Faktörler, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 18. Ulusal Konferansı, 29-30 Eylül 2022, Kayseri, Türkiye. (Tam Metin Bildiri/ Sözlü sunum)

Toprak, S., Dal, O. (2021). An Online Geographical Information System for Earthquake Damage Observations of Industrial and Port Facilities.6th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 13-15 October 2021, Gebze, Kocaeli, Turkey.

  • Doktora: 2024 - Gebze Teknik Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği (Geoteknik) (%100 İngilizce)
  • Yüksek lisans: 2021-2023 Halen Gebze Teknik Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği (Geoteknik) (%100 İngilizce)
    2020-2021 İstanbul Teknik Üniversitesi - Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
  • Lisans: 2015-2019 İstanbul Teknik Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği (ÇAP)
    2013-2018 İstanbul Teknik Üniversitesi - Geomatik Mühendisliği(%100 İngilizce) (Bölüm 1.liği)