gtu_logo

Doç. Dr. Burak AYDOĞAN
İnşaat Mühendisliği

Burak AYDOĞAN
Telefon
(262) 605 33 09
E-Posta
baydogan@gtu.edu.tr
Ofis
, İnşaat Mühendisliği Bölümü Z31
Çalışma alanları
Kıyı ve Liman Mühendisliği, Hidrolik, Dalga Tahmini, Dalga Modellemesi, Hidrodinamik Modelleme, Kıyı-Liman yapılarının Tasarımı, Tabakalı akımlar, kıyı morfolojisi, Yenilenebilir enerji kaynakları.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SCI-Expanded)

1. Cihan Sahin, Mehmet Ozturk, Burak Aydogan, (2020). "Acoustic doppler velocimeter backscatter for suspended sediment measurements: Effects of sediment size and attenuation", Applied Ocean Research, 94, DOI: https://doi.org/10.1016/j.apor.2019.101975</span>

2. Saprykina, Y; Shtremel, M ; Aydogan, B; Ayat, B (2019). "Variability of the Nearshore Wave Climate in the Eastern Part of the Black Sea", PURE AND APPLIED GEOPHYSICS, 176, DOI: 10.1007/s00024-019-02143-1

3. Florin Tătui, Marius Pîrvan, Mădălina Popa, Burak Aydogan, Berna Ayat, Tahsin Görmüș, Dmitry Korzinin, Natașa Văidianu, Alfred Vespremeanu-Stroe, Florin Zăinescu, Sergey Kuznetsov, Luminița Preoteasa, Margarita Shtremel, Yana Saprykina (2019). "The Black Sea coastline erosion: Index-based sensitivity assessment and management-related issues", Ocean &amp;amp; Coastal Management, 182, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.104949

4. Aydoğan Burak, Ayat Berna (2018). “Spatial variability of long-term trends of significant wave heights in the Black Sea.” Applied Ocean Research, 79, 20-35., Doi: doi.org/10.1016/j.apor.2018.07.001.
5. Gündoğdu Sedat, Çevik Cem, Ayat Berna, Aydoğan Burak, Karaca Serkan (2018). How microplastics quantities increase with flood events? An example from Mersin Bay NE Levantine coast of Turkey. Environmental Pollution, 239, 342-350., Doi: 10.1016/j.envpol. 2018.04.042.
6. Aydoğan Burak (2017). “Offshore wind power atlas of the Black Sea Region.” Journal of Renewable and Sustainable Energy, 9(1), 13305, Doi: 10.1063/1.4976968.
7. Burak Kızılöz, Çevik Esin, Aydoğan Burak (2015). Estimation of scour around submarine pipelines with Artificial Neural Network. Applied Ocean Research, 51, 241-251., Doi: 10.1016/j.apor.2015.04.006.
8. Aydoğan Burak, Ayat Berna, Yüksel Yalçın (2013). “Black Sea wave energy atlas from 13 years hindcasted wave data.” Renewable Energy, 57, 436-447., Doi: 10.1016/j.renene. 2013.01.047.
9. Öztürk Mehmet, Ayat Berna, Aydoğan Burak, Yüksel Yalçın (2012). “3D Numerical Modeling of Stratified Flows Case Study of the Bosphorus Strait.” Journal of Waterway Port Coastal and Ocean Engineering-ASCE, 138(5), 406-419., Doi: doi.org/10.1061/(ASCE)WW.1943-5460.0000132.
10. Aydoğan Burak, Ayat Berna, Öztürk Mehmet, Çevik Esin, Yüksel Yalçın (2010). “Current velocity forecasting in straits with artificial neural networks a case study Strait of Istanbul.” Ocean Engineering, 37(5-6), 443-453., Doi: 10.1016/j.oceaneng.2010.01.016 (Yayın No: 2116944)
11. Yüksel Yalçın, Ayat Berna, Öztürk Mehmet, Aydoğan Burak, Işıkhan Güler, Çevik Esin, Yalçıner Ahmet Cevdet (2008). “Responses of the stratified flows to their driving conditions A field study.” Ocean Engineering, 35(13), 1304-1321., Doi: 10.1016/ j.oceaneng.2008.06.006.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Shtremel Margarita, Saprykina Yana, Kuznetsov Sergey, Ayat Berna, Aydoğan Burak (2017). Wave Climate of the Black Sea: Visual Observations and Modelling Data. The Thirteenth MEDCOAST Congress on Coastal and Marine Sciences, Engineering, Management &amp;amp;amp; Conservation, MEDCOAST 17, Mellieha, Malta, October 31-November 4, 2017, Vol.2, 1051-1062.
2. Görmüş Tahsin, Aydoğan Burak, Korzinin Dimitry, Ayat Berna (2017). Development of a GIS for the Black Sea Coastline. the Thirteenth MEDCOAST Congress on Coastal and Marine Sciences, Engineering, Management &amp;amp;amp; Conservation, MEDCOAST 17, Mellieha, Malta, October 31-November 4, 2017, Vol.2, 745-756.
3. Kuznetsov Sergey, Saprykina Yana, Grigorieva Victoria, Ayat Berna, Aydoğan Burak (2017). Multi-decadal storminess fluctuations of Black Sea due to North Atlantic Oscillation. EGU General Assembly 2017.
4. Çevik Esin, Yüksel Yalçın, Aydoğan Burak, Ayat Berna, Yüksel Tugçe (2016). Determination of Wave Crest Elevations for Slamming Forces on Jetty with Vertical Wall End. 35th International Conference on Coastal Engineering, ICCE 2016, Antalya, Türkiye, November 17-20, 2016, Doi: https://doi.org/10.9753/icce.v35.waves.7
5. Aydoğan Burak, Ayat Berna, Yüksel Yalçın, Çevik Esin, Göller Özgen (2016). Effect of Crest Elevations on the Overtopping Discharges over Composite Seawall. 35th International Conference on Coastal Engineering, ICCE 2016, Antalya, Türkiye, November 17-20, 2016, Doi: doi.org/10.9753/icce.v35.structures.21
6. Yüksel Yalçın, Yüksel, Zeynep Tuğçe, Aydoğan Burak, Çevik Esin (2016). Seismic Stability of Caisson Type Breakwater. 35th International Conference on Coastal Engineering, ICCE 2016, Antalya, Türkiye, November 17-20, 2016, Doi: doi.org/10.9753/icce.v35.structures.8
7. Ayat Berna, Kobayashi Nobuhisa, Yüksel Yalçın, Aydoğan Burak (2016). Numerical Simulation of Seawall Beach Profile Interaction in Runup Zone. 35th International Conference on Coastal Engineering, ICCE 2016, Antalya, Türkiye, November 17-20, 2016, Doi: doi.org/10.9753/icce.v35.sediment.21
8. Kızılöz Burak, Çevik Esin, Yüksel Yalçın, Aydoğan Burak (2014). Assessments of Estimation Models for Scour Around Pipelines Under Irregular Waves. 34th International Conference on Coastal Engineering, ICCE 2014, Seoul, Korea, June 15-20, 2014, Doi: doi.org/10.9753/icce.v34.sediment.49
9. Aydoğan Burak, Kobayashi Nobuhisa (2014). Breaking of Negative and Positive Solitary Waves. 34th International Conference on Coastal Engineering, ICCE 2014, Seoul, Korea, June 15-20, 2014, Doi: doi.org/10.9753/icce.v34.currents.22
10. Yüksel Yalçın, Yüksel Tuğçe, Çevik Esin, Ayat Berna, Aydoğan Burak, Arı Güner Anıl, Çelikoğlu Yeşim, İşlek Fulya (2014). Sea Wall And Beach Profile Interaction in Run up Reion. 34th International Conference on Coastal Engineering, ICCE 2014, Seoul, Korea, June 15-20, 2014, Doi: doi.org/10.9753/icce.v34.structures.13
11. Yüksel Yalçın, Tan Remziye İlayda, Ayat Berna, Arı Güner Anıl, Aydoğan Burak, Şeker Dursun Zafer (2013). A Coastal Management Case Study in Karasu at Black Sea Region. 23rd International Offshore and Polar Engineering Conference ISOPE 2013, Anchorage, Alaska, USA, June 30–July 5, 2013.
12. Yüksel Yalçın, Çevik Esin, Aydoğan Burak, Kızılöz Burak, Şentürk Erkan (2012). Sea Wall Beach Profile Interaction on Run Up Zone. 22rd International Offshore and Polar Engineering Conference ISOPE 2012, Rhodes, Greece, June 17 - 22, 2012.
13. Aydoğan Burak, Ayat Berna (2010). Wave Energy Potential of Southern Black Sea. Water 2010 Conference, Quebec City, Canada, 5-7 July, 2010, Conference Proceedings, in CD.
14. Aydoğan Burak, Ayat Berna, Çevik Esin, Yüksel Yalçın (2010). ANN Current Profile Forecasting in Straits with an Example Bosphorus. Water 2010 Conference, Quebec City, Canada, 5-7 July, 2010, Conference Proceedings, in CD.
15. Ayat Berna, Aydoğan Burak, Yüksel Yalçın (2010). Spatial and Temporal Distributions of Water Quality State Variables in Stratified Flows. Water 2010 Conference, Quebec City, Canada, 5-7 July, 2010, Conference Proceedings, in CD.
16.Aydoğan Burak, Ayat Berna, Yüksel Yalçın (2010). Analysis and Modelling of Water Level Changes in Bosphorus Entrance of the Black Sea. Water 2010 Conference, Quebec City, Canada, 5-7 July, 2010, Conference Proceedings, in CD.
17.Şahin Cihan, Aydoğan Burak, Çevik Esin, Yüksel Yalçın (2007). Parametric Wave Modelling A Case Study. MEDCOAST 07 INTERNATIONAL CONFERENCE, Alexandria, Egypt, 13-17 November, 2007, Conference Proceedings Volume 1, sayfa:161-170.
18.Öztürk Mehmet, Aydoğan Burak, Yüksel Yalçın, Çevik Esin (2006). The numerical modelling of the Bosphorus. Proceedings of the Sixteenth (2006) International Offshore and Polar Engineering Conference, ACY-004 San Francisco, California/USA, Vol 3, 428-431.


8.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Aydoğan Burak (2017). AYGM Kıyı Ve Liman Yapıları İnşaatlarına İlişkin Deprem Teknik Yönetmeliğine (2008) Göre Ağırlık Tipi Rıhtım Duvarlarının Limit Durum Duyarlılık Analizi. Uludağ University Journal of the Faculty of Engineering, 22(2), 201-218., Doi: 10.17482/uumfd.297866.


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Şahin Cihan, Öztürk Mehmet, Aydoğan Burak (2018). Güncel Akustik Yöntemler Kullanılarak Katı Madde Taşınımının Ölçülmesi. 9. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 1-3 Kasım 2018, Adana, Türkiye.
2. Elge Murat, Aydoğan Burak, Altıok Hüsne (2018). Yapay Sinir Ağları Metodu ile Çanakkale Boğazı Akıntılarının Ege, Marmara ve Karadeniz Su Seviyesi Değişimleri Kullanılarak Tahmini. 3. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, 9-12 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye.
3. Güçer, Çağkan, Aydoğan Burak, (2018). Jarlan Tipi Dalgakıranların Hidrolik Performansı. 3. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, 9-12 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye.
4. Uğur Can Türk ve Burak Aydoğan, “Su Seviyesi Değişimlerinin Perfore Kıyı Duvarı Önündeki Oyulma Mekanizması Üzerindeki Etkisi”, 4. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, TİKDEK 2017, 5-7 Temmuz 2017, İstanbul, Türkiye.
5. Burak Aydoğan, Berna Ayat, Yalçın Yüksel, “Karadeniz’in Dalga Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi”, 8. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sayfa: 883-884, İstanbul, 7-9 Kasım 2014.
6. Yalçın Yüksel, İlayda Tan, Berna Ayat, H. Anıl Arı Güner, Burak Aydoğan, Dursun Şeker, Hakan Kutoğlu, “Karasu Kıyı Alanı Bütünleşik Modeli”, 8. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sayfa: 71-87, İstanbul, 7-9 Kasım 2014.
7. Yalçın Yüksel, Esin Çevik, Burak Aydoğan, Mehmet Öztürk, Berna Ayat, H. Anıl Arı Güner, “İstanbul Boğazı Yat Park Alanları”, 8. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sayfa: 333-343, İstanbul, 7-9 Kasım 2014.
8. Kebir Emre Saraçoğlu, Yalçın Yüksel, Berna Ayat, Burak Aydoğan, “Marmara Denizi Dalga Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi”, 8. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sayfa: 825-839, İstanbul, 7-9 Kasım 2014.
9. Yalçın Yüksel, Esin Çevik, Z. Tuğçe Yüksel, Büşra Başaran, Kubilay Cihan, Burak Aydoğan, Mehmet Berilgen, Bilge Doran, “Deniz Yapılarının Sismik Davranışı ve Sarsma Tankı Deney Sistemi ile Modellenmesi”, 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sayfa: 501-511, İstanbul, 7-9 Kasım 2014.
10. Burak Aydogan ve Nobuhisa Kobayashi, “Pozitif ve Negatif Soliter Dalga Kırılması”, 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sayfa: 41-48, İstanbul, 7-9 Kasım 2014.
11. Yalçın Yüksel, Esin Çevik, Burak Aydoğan, Erhan Şentürk, Burak Kızılöz, “Tırmanma Bölgesinde Kıyı Profili ve Duvar Etkileşimi”, 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon, 21-23 Kasım 2011, Cilt1, s239-246.
12. Burak Aydoğan, Berna Ayat, Esin Çevik, “Yapay Sinir Ağları ile Akıntı Profillinin Modellenmesi”, 7. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, I. Cilt 403-410, Trabzon, 21-23 Kasım 2011.
13. Burak Aydoğan, Ufuk Yasin Yurtbil, Esin Çevik, Yalçın Yüksel, “Perfore Kıyı Yapılarının Performans Değerlendirmesi”, 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon, 21-23 Kasım 2011, Cilt1, s229-238.
14. Burak Aydoğan, Esin Çevik, “Istanbul Boğazı Akıntı Profilinin Bulanık Mantık ile Modellenmesi”, 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon, 21-23 Kasım 2011,Cilt 1, s393-402.
15. Yalçın Yüksel, Esin Çevik, Burak Aydoğan, Anıl Arı, K. Emre Saraçoğlu, Remziye Alpli, Burak Bekar, “Türkiye Denizleri Dalga İklim Modeli ve Uzun Dönem Dalga İklim Analizi”, 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon, 21-23 Kasım 2011, Cilt1, S411-420.
16. Burak Aydoğan, Berna Ayat, “Güney Karadeniz’in Dalga Enerjisi Potansiyeli”, 5. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 1. Cilt 87-94, İstanbul, 12-16 Eylül 2011.
17. M. Nuri Öztürk, Berna Ayat, Burak Aydoğan, ve Yalçın Yüksel, “İstanbul Boğazı’nda Tabakalı ve Homojen Akım Koşullarına Ait Kritik Su Seviyesi Farkı Koşullarının Modellenmesi”, 5. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 2. Cilt 603-610, İstanbul, 12-16 Eylül 2011.
18. Burak Aydoğan, Esin Çevik, Yalçın Yüksel, “İstanbul Boğazı İçin Doğrusal Akıntı Modeli”, 5. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, Cilt 1, Syf:135-145, Istanbul, 12-16 Eylül 2011.
19. Yalçın Yüksel, Burak Aydoğan, Berna Ayat, M. Nuri Öztürk, Ali Coşar, “Akarsu Ağızlarının Hidrodinamiğinin Modellenmesi”, II. Ulusal Taşkın Sempozyumu, Bildiriler Kitabı Syf:303-313, Afyonkarahisar, 22-24 Mart 2010.
20. Yalçın Yüksel, Ali Coşar, Esin Özkan Çevik, Burak Aydoğan, Berna Ayat, Anıl Arı, “Dere Ağızlarında Taşkın Sürecinde Tatlı ve Tuzlu Su Girişiminin Modellenmesi”, Su Yapıları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı Syf:21-32, Samsun, 29-30 Mayıs 2009.
21. Yalçın Yüksel, Berna Ayat, M. Nuri Öztürk, Burak Aydoğan, Işıkhan Güler, Esin Özkan Çevik, Ahmet Cevdet Yalçıner, “İstanbul Boğazı’nda Akıntı İklimi Çalışması”, 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, syf:263-270, İzmir, 25-28 Ekim 2007.
22. Burak Aydoğan, Berna Ayat, M. Nuri Öztürk, Yalçın Yüksel, Esin Özkan Çevik, “İstanbul Boğazı Su Seviyesi Değişimlerinin Modellenmesi”, 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Bildiriler Kitabı syf:271-278, İzmir, 25-28 Ekim 2007.
23. Cihan Şahin, Burak Aydoğan, Esin Özkan Çevik, Yalçın Yüksel, “Güneybatı Karadeniz Dalga Verileri ile Parametrik Dalga Modellemesi”, 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, I. Cilt, syf:249-256, İzmir, 25-28 Ekim 2007.
24. Burak Aydoğan, Mehmet Nuri Öztürk ve Yalçın Yüksel, “İstanbul Boğazı Taban Hendeğinin Boğaz Hidrodinamiğine Etkisinin Sayısal Modellenmesi”, 5. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, I. Cilt 111-124, Bodrum, 2005.
25. Yalçın Yüksel, Mehmet Nuri Öztürk ve Burak Aydoğan, “Tabakalı Akımlar ve İstanbul Boğazı Hidrodinamiğinin Sayısal Modellenmesi”, 5. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, I. Cilt 125-140, Bodrum, 2005.
26. Yalçın Yüksel, Mehmet Nuri Öztürk ve Burak Aydoğan, “İstanbul Boğazı Hidrodinamiğinin Sayısal Modellenmesi”, Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, I. Cilt 23-26, İstanbul, 2004.

Diğer yayınlar

1. Yalçın Yüksel, Ayşen Ergin, Esin Çevik, Ahmet Cevdet Yalçıner, Işıkhan Güler, Nabi Yüzer, Berna Ayat Aydoğan, Utku Kanoğlu, Yeşim Çelikoğlu, Anıl Arı Güner, Halit Özen, Burak Aydoğan, Özgür Çakır, Cihan Şahin, Z. Tuğçe Yüksel, Caner Çakır, Merih Özcan, Mehmet Ali Koçyatağı, (2016). “T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) Kıyı Yapıları Planlama Ve Tasarım Teknik Esasları”.
2. Yalçın Yüksel, Esin Özkan Çevik, Burak Aydoğan, Berna Ayat, ”İstanbul Boğazı Hidrodinamiği”, Türk Boğazları, Derleyen: Dr. Nur Jale Ece, Deniz Kılavuzluk A.Ş., Mayıs 2011, sayfa: 344-351.
3. Şükrü Ersoy, Yalçın Yüksel, Berna Ayat, Mehmet N. Öztürk, Cansu Yağız, Serbülent Gürer, Z. Meltem Onat ve Burak Aydoğan, “Yerel Yönetimler için Yeni Bir Gündem: Kıyılar Korunmalı mıdır?”, TMMOB Mühendislikte, Mimarlıkta ve Planlamada Ölçü Dergisi, Aralık 2003, syf:168-173.
4. Yalçın Yüksel, Hayrullah Ağaçcıoğlu, Esin Özkan Çevik, Mehmet Emin Birpınar, Yeşim Çelikoğlu, Ali Coşar, Tuba Bostan, Didem Yılmazer, Ayşe Yüksel, Anıl Arı, Mehmet Nuri Öztürk, Burak Aydoğan, Berna Ayat, “Hidrolik Laboratuvar Deneyleri”,YTÜ.İn.Ld-99.0451 İn.İnm-99.002 YTÜ Basım Yayın Merkezi, II. Baskı.
5. Yalçın Yüksel, Hayrullah Ağaçcıoğlu, Esin Özkan Çevik, Mehmet Emin Birpınar, Yeşim Çelikoğlu, Ali Coşar, Tuba Bostan, Didem Yılmazer, Ayşe Yüksel, Anıl Arı, Mehmet Nuri Öztürk, Burak Aydoğan, Berna Ayat, “Hidrolik ve Kıyı-Liman Mühendisliği Laboratuarı Deney Aletleri Bakım ve Kalibrasyon Talimatları”, YTÜ Basım Yayın Merkezi.


Uluslararası Projeler

1. Berna Ayat Aydoğan (Yürütücü), Burak Aydoğan, Esin Çevik, “BS-STEMA Changes in storminess and coastal erosion induced variability along the Black Sea coasts. Management and adaptation.”, EU 7th Framework Programme (ERA-NET RUS+), 2016-Devam ediyor.

TÜBİTAK Projeleri

1. Yalçın Yüksel (Yürütücü), Burak Aydoğan, Esin Çevik, Mehmet Berilgen, Bilge Doran, “Bloklu Rıhtım Yapılarının Sismik Davranışı ve Performans Parametrelerinin Belirlenmesi”, 113M426, 2013-2016.

Üniversite Destekli Projeler

1. Burak Aydoğan (Yürütücü), Berna Ayat, Yalçın Yüksel, Esin Çevik, Yeşim Çelikoğlu, “Perfore ve Pürüzlü Düşey Kıyı Duvarlarının Hidrolik Davranışının Araştırılması”, 2014-05-01-GEP01.
2. Cihan Şahin (Yürütücü), Burak Aydoğan, Mehmet Öztürk, “Güncel Akustik Yöntemler Kullanılarak Akıntı Ölçüm Cihazlarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi, Katı Madde Taşınımının Ölçülmesi”, 2016-05-01-GEP01.
3. Bülent Bayram (Yürütücü), Yalçın Yüksel, Esin Çevik, Anıl Arı, Hülya Demir, Berna Ayat, Burak Aydoğan, Uğur Acar, İhsan Doğan, Erdem Emin Maraş, “Alaçatı Örneği’nde Sürdürülebilir Kıyı Alanı İzleme Modeli”, YTÜ Araştırma Fonu, 05-01, 2010.
4. Esin Özkan Çevik (Yürütücü), Yalçın Yüksel, Burak Aydoğan, Yeşim Çelikoğlu, Anıl Arı, Didem Yılmazer, Cihan Şahin, “Düzensiz dalga şartlarında perfore kıyı duvarlarının hidrolik performansının araştırılması”, YTÜ BAP, 27-05-01-05.
5. Yalçın Yüksel (Yürütücü), Esin Çevik, Ferruh Ertürk, Berna Ayat, Burak Aydoğan, “İstanbul Boğazı Hidrodinamiğinin Su Kalitesine Etkisinin Modellenmesi’ YTÜ Araştırma Fonu, 25-05-01-02, 2007.

  • Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Kıyı ve Liman Mühendisliği Programı
    Post Doctoral Research: University of Delaware, Coastal Engineering Research Center
  • Yüksek lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Kıyı ve Liman Mühendisliği Programı
  • Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği