gtu_logo

Dr. Öğr. Üyesi Ceren ÖZER SÖZDİNLER
İnşaat Mühendisliği

Ceren ÖZER SÖZDİNLER
Telefon
(262) 605 33 26
E-Posta
ceren.ozersozdinler@gtu.edu.tr
Ofis
, İnşaat Mühendisliği, 151
Çalışma alanları
Kıyı-Liman Mühendisliği,Tsunami Sayısal Modellemesi,Tsunami Su Baskını Haritaları,Tsunami Erken Uyarı Sistemleri,Denizaltı heyelanları ve Tsunamiler,Tsunami Tehlike Değerlendirmesi ve Hasar Azaltma
Detaylı özgeçmiş
002-YOK-Formatinda-ozgecmis-CEREN.pdf
 • Necmioğlu, Ö., Turhan, F., Özer Sözdinler, C., Yılmazer, M., Güneş, Y., Cambaz, M.D., Altuncu Poyraz, S., Ergün, T., Kalafat, D., Özener, H., KOERI’s Tsunami Warning System in the Eastern Mediterranean and Its Connected Seas: A Decade of Achievements and Challenges. Appl. Sci. 2021, 11, 11247. https://doi.org/10.3390/app112311247

  Bayraktar, H.B., Ozer Sozdinler, C., Probabilistic Tsunami Hazard Analysis for Tuzla Test Site Using Monte Carlo Simulations, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 20, 1741-1764, 2020, (DOI) 10.5194/nhess-20-1741-2020

 • Basili R, Brizuela B, Herrero A, Iqbal S, Lorito S, Maesano FE, Murphy S, Perfetti P, Romano F, Scala A, Selva J, Taroni M, Tiberti MM, Thio HK, Tonini R, Volpe M, Glimsdal S, Harbitz CB, Løvholt F, Baptista MA, Carrilho F, Matias LM, Omira R, Babeyko A, Hoechner A, Pekcan O, Yalçıner A, Canals M, Lastras G, Agalos A, Papadopoulos G, Triantafyllou I, Benchekroun S, Agrebi Jaouadi H, Ben Abdallah S, Bouallegue A, Hamdi H, Oueslati F, Amato A, Armigliato A, Behrens J, Davies G, Di Bucci D, Dolce M, Geist E, Gonzalez Vida JM, González M, Macías Sánchez J, Meletti C, Ozer Sozdinler C, Pagani M, Parsons T, Polet J, Power W, Sørensen M and Zaytsev A, The Making of the NEAM Tsunami Hazard Model 2018 (NEAMTHM18), Front. Earth Sci. 8:616594, 2021, doi: 10.3389/feart.2020.616594

 • Ozer Sozdinler, C., Yalciner, A.C., Zaytsev, A., Suppasri, A., Imamura, F., “Hydrodynamic Parameters in Kamaishi Bay during the 2011 Great East Japan Tsunami”, J. of Pure Appl. Geophys., March 2015, (DOI) 10.1007/s00024-015-1051-8

 • Ozer Sozdinler, C., Yalciner, A.C., Zaytsev, A., “Investigation of Hydrodynamic Parameters in Inundation Zones with Different Structural Layouts”, J. of Pure Appl. Geophys., 2014, (DOI) 10.1007/s00024-014-0947-z

 • Ozer, C., Yalciner, A. C., “Sensitivity Study of Hydrodynamic Parameters During Numerical Simulations of Tsunami Inundation, J. of Pure Appl. Geophys., 2011, Springer Basel AG, DOI 10.1007/s00024-011-0290-6

 • Dogan, G.G., Annunziato, A., Papadopoulos, G.A., Guler, H.G., Yalciner, A.C., Cakir, T.E., Ozer Sozdinler, C., Ulutas, E., Arikawa, T., Suzen, M.L., Guler, I., Probst, P., Kanoglu, U., Synolakis, C., The 20 July 2017 Bodrum-Kos Tsunami Field Survey, Pure Appl. Geophys. 176, 2925-2949, 2019, (DOI) 10.1007/s00024-019-02151-1

 • Guler, G., Ozer Sozdinler, C., Arikawa, T., Yalciner, A.C., Tsunami Afeti Sonrası Yapısal ve Sosyal Planlama, Yapılanma Aşamaları ve Farkındalık: Japonya Örneği, Teknik Dergi, 2018, doi: 10.18400/tekderg.307568 (in Turkish; the publication covers the observations of authors about the progress of structural and social planning, reconstruction and awareness activities in Japan after 2011 Tohoku Tsunami)

 • Guler H., Cinar G., Sharghivand N., Sozdinler C., Dogan G., Necmioglu O., Zaytsev A., Yalciner A., Tsunami Action on Coasts and Constructions; FUNDAMENTALNAYA i PRIKLADNAYA GIDROFIZIKA, 2017. V. 10, N 3, Pages 65-72

 • Yalciner, A.C., Ozer, C., Zaytsev, A., Suppasri, A., Mas, E., Kalligeris, N., Necmioglu, O., Imamura, F., M. Ozel, N., Synolakis, C., “Field Survey on the Coastal Impacts of March 11, 2011 Great East Japan Tsunami”, WCCE-ECCE-TCCE Joint Conference 2, Seismic Protection of Cultural Heritage, October 31-November 1, 2011, Antalya, Turkey

 • Yalciner A. C., Ozer C., “11 Mart 2011 Tohoku Kanto Depreşim Dalgası(Tsunamisi): Tsunamiden Dünyaya Acı Bir Ders Daha”, Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi, Yıl: 44, No: 521, sayfa: 18-23, 2011

  Yalciner, A. C., Ozer, C., Karakus, H., Zaytsev, A., Guler, I., “Evaluation of Coastal Risk at Selected Sites Against Eastern Mediterranean Tsunamis”, Proceedings of 2nd International Conference on Coastal Engineering (ICCE 2010), Shanghai, China, June 30-July 5, 2010, http://journals.tdl.org/ICCE/issue/current/showToc

  Zahibo, N., Pelinovsky, E., Yalciner, A. C., Zaytsev, A., Talipova, T., Nikolkina, I., Chernov, A., Insel, I., Dilmen, D. I., Ozer, C., “Trans-Atlantic Propagation of 1755 Tsunami And Its Effects On The French West Indies”, The Open Oceanography Journal, 2011, 5: 30-41, DOI: 10.2174/1874252101105010030

  Yalciner, A. C., Zahibo, N., Pelinovsky, E., Insel, I., Dilmen, D. I., Zaitsev, A., Chernov, A., Ozer, C., “Understanding the Possible Effects of Near and Far Field Tsunamis on Lesser Antilles by Numerical Modeling”, The Open Oceanography Journal, 2010, 4: pp. 50-57, DOI: 10.2174/1874252101004010050

  Ozer, C., Karakus, H., Yalciner A. C., “Investigation of Hydrodynamic Demands of Tsunamis in Inundation Zone”, Proceedings of 7th International Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries, Dubai, UAE, February 24-28, 2008

  Yalciner A.C., Pelinovsky E., Zaytsev A., Kurkin A., Ozer C., Karakus H., Ozyurt G., "Modeling and Visualization of Tsunamis: Mediterranean Examples", Tsunami and Nonlinear Waves, Anjan Kundu (Ed.), Springer, 2007, pp.273-283

  Yalciner A. C.,Ozer C., Karakus H., Ozyurt G., "Understanding The Generation, Propagation, Near and Far Field Impacts of Tsunamis, Planning Strategies and Preparedness for Future Events", The Course Notes of the Short Course on July, 11-12, 2005, for University Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia, 140 pages

  Ozer Sozdinler, C., Necmioglu, O., Meral Ozel, N., Yalciner, A.C., “24 Mayıs 2014 Mw 6.9 Gökçeada Depremi, Tsunami Modellemesi ve Mareograf Kaydı ile Karşılaştırılması”, 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, 9 Kasım, 2014, sayfa 691- 697 (in Turkish)

  Dilmen, D. I., Yalciner, A. C., Zaytsev, A., Chernov, A., Özer, C., Insel, I., Pelinovsky, E., Kurkin, A., Karakuş, H., Kanoğlu, U., Imamura, F., “CBS Tabanlı Tsunami Baskın Haritalarının Geliştirilmesi; Fethiye Örneği”, Proceedings of 62nd Turkey Geology Congress, April 13-17, 2009 (in Turkish)

  Tuncay T., Tan O., Yolsal S., Yalciner A. C., Ozer C., Karakus H., Kuran U., “Bizde de Olur mu?”, an article about the tsunami risk in the Sea of Marmara in Turkey including technical reports after December 26th, 2004 Indian Ocean Tsunami, TÜBİTAK Bilim-Teknik Dergisi (Popular Magazine) , Jan. 2005, No: 446, pages 38-44. (in Turkish)

  Ozer C., Yalciner A.C., “Depreşim Dalgalarının Hidrodinamik Etki Düzeylerinin Araştırılması”, Proceedings of 6th National Coastal Engineering Symposium, Prof. Dr. Yalçın Arısoy (Ed.), 2007, 539-546 (in Turkish)

MSc thesis of H. Basak Bayraktar in the subject of “Probabilistic Tsunami and Hazard Analyses in Marmara Sea using Monte-Carlo Simulations” conducted in KOERI Geophysics Department (2016-2018)

 • Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı ve Liman Mühendisliği
 • Yüksek lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı ve Liman Mühendisliği
 • Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
ÇALIŞMA DENEYİMİ:
• (2018 – 2021) Kagawa Üniversitesi, Kriz Yönetimi için Eğitim, Araştırma ve Bölgesel İşbirliği Enstitüsü Shikoku, Misafir Doçent (Tam Zamanlı)
• (2015-2017) Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KOERI), Jeofizik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Öğretim Görevlisi (Tam Zamanlı)
• (2012-2017) Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KOERI), Jeofizik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Uzman Bilim Adamı (Tam Zamanlı)
• (2011-2012) Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İnşaat Mühendisliği Bölümü, Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi, Ankara, Türkiye, Bilimsel Proje Uzmanı (Tam Zamanlı)
• (2005-2011) Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi, Ankara, Türkiye, Araştırma Görevlisi (Tam Zamanlı)

ULUSLARARASI GÖREVLER:
• UNESCO-IOC (Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu) Kuzeydoğu Atlantik, Akdeniz ve bağlantılı denizlerde Tsunami Erken Uyarı ve Azaltma Sistemi Hükümetlerarası Koordinasyon Grubunda “Tsunami Tatbikatı Görev Ekibi” eş başkanı (ICG/NEAMTWS) (Ekim, 2016 - halen)
• UNESCO-IOC'de (Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu) Kuzeydoğu Atlantik, Akdeniz ve bağlantılı denizlerde Tsunami Erken Uyarı ve Azaltma Sistemi Hükümetlerarası Koordinasyon Grubunda “İletişim Testi Görev Ekibi” eş başkanı (ICG/NEAMTWS) (Kasım 2015- Ekim 2016)
• UNESCO-IOC ICG/NEAMTWS Yönetim Kurulu Üyesi (2015-halen)

BURSLAR:
• JICA Bursu, Chuo Üniversitesi, Tokyo'da (5 – 19 Eylül 2014) ve Japonya Liman ve Havaalanı Araştırma Enstitüsü'nde (PARI) (23 Mayıs – 17 Haziran 2016) SATREPS-JST tarafından desteklenen MarDiM (Marmara Bölgesinde Deprem ve Tsunami Afet Azaltımı ve Türkiye'de Afet Eğitimi) Projesi kapsamında Prof. Dr. Taro Arikawa danışmanlığında tsunami simülasyonu eğitimi
• JICA Bursu, Deniz-Yer Bilimi ve Teknolojisi Japonya Ajansı'nda (JAMSTEC) (5 – 19 Eylül 2014) ve Japonya Liman ve Havaalanı Araştırma Enstitüsü'nde (PARI) (22 Eylül – 17 Ekim 2014) SATREPS-JST tarafından desteklenen MarDiM (Marmara Bölgesinde Deprem ve Tsunami Afet Azaltımı ve Türkiye'de Afet Eğitimi) Projesi kapsamında Prof. Dr. Taro Arikawa danışmanlığında tsunami simülasyonu eğitimi