gtu_logo

Dr. Öğr. Üyesi Ahu KÖMEÇ MUTLU
İnşaat Mühendisliği

Ahu KÖMEÇ MUTLU
Telefon
(262) 605 3306
E-Posta
ahumutlu@gtu.edu.tr
Web sayfası
https://github.com/komec
Ofis
Z Blok, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Z28
Çalışma alanları
Sismik Tomografi, Kıtasal Deformasyon, Sismoloji, Deprem Kaynak Mekanizması, Yüzey Dalgası Yayılım ve Hız Analizi, Anizotropi
Detaylı özgeçmiş
AKM_TR.pdf

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Kömeç Mutlu A. (2020). Seismicity, focal mechanism, and stress tensor analysis of the Simav region, western Turkey. Open Geosciences, 12(1), 479-490.
 • Kömeç Mutlu A.,Cambaz Musavver Didem (2020). Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Kabuk Hızı Değişimlerinin Yoğun Sismik Dizilim ile İncelenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), 166-179.
 • Acarel Digdem,Cambaz Musavver Didem,Turhan Fatih,Kömeç Mutlu A.,Polat Remzi (2019). Seismotectonics of Malatya Fault, Eastern Turkey. Open Geosciences, 11(1), 1098-1111., Doi: 10.1515/geo-2019-0085.
 • Samut M.D., Kömeç Mutlu A., Regional Moment Tensor Inversion for Earthquakes in Turkey and Its Surroundings: 2008-2015,   Seismological Research Letters, Vol. 87-5, 2016.

 • Simao N.M., Nalbant S.S., Sunbul F., Kömeç Mutlu A., Central and eastern Anatolian crustal deformation rate and velocity fields derived from GPS and earthquake data, Earth and Planetary Sci.Lett., Vol. 433, pp89-98, 2016.

 • Altuncu Poyraz S., Teoman U., Türkelli T., Kahraman M., Rost S., Houseman G., Thompson D., Cornwell D., Kömeç Mutlu  A.,Cambaz D., Utkucu M., Gülen L., New constraints on micro-seismicity and stress state in the western part of the North Anatolian Fault Zone: observations from a dense seismic array, Tectonophysics, 656, pp. 190–201, 2015.

 • Paul A., Karabulut, H., Kömeç Mutlu A., Salaun G.,A Comprehensive and Densely Sampled Map of Shearwave Azimuthal Anisotropy in the Aegean-Anatolia Region, Earth and Planetary Sci.Lett., Vol. 389, pp 14-22, 2014.

 • Kömeç Mutlu A., Karabulut, H., Anisotropic Pn Travel Time Tomography of Turkey and Adjacent Regions, Geophy. J. Int.,Vol 187, Is 3, pp 1743-1758, 2011.

 • Karabulut H, Schmittbuhl J.,Özalaybey S., Lengliné O., Kömeç Mutlu, A., Durand V., Bouchon M., Daniel M.P., Evolution of the  seismicity in the Eastern Marmara Sea a decade before and after the 17 August 1999 Izmit Earthquake, Tectonophysics, Vol  493, Is 3-4, Special Issue: Sp. Iss. SI, pp 244-253, 2011.

 • Karabulut, H., Roumelioti Z., Benetatos C., Kömeç Mutlu A., Ozalaybey S., Aktar M. and A. Kiratzi, A source study of the 6 July 2003 (Mw 5.7) earthquake sequence in the Gulf of Saros (Northern Aegean Sea): new evidence for the western continuation of the Ganos fault, Tectonophysics, Vol 412, pp 195-216, 2005.

2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabındabasılan bildiriler

 • Kömeç Mutlu A., Cambaz M.D., Özakın Y., Kuzey Anadolu Fay Zonu Sapanca ve Sakarya Segmentleri Boyunca İki Malzemeli  Arayüzey Hız Kontrastının İncelenmesi, 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11-13 Ekim 2017, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir (Sözlü bildiri)(Kısa Makale)

 • Karabulut H., Paul A., Cambaz M.D., Kömeç Mutlu A., Aksarı D., Ergün T., Images of Anatolia, EGU 2015, (Poster)

 • Kömeç Mutlu A., Seismotectonic of the May 19, 2011 Simav- Kutahya Earthquake Sequence, EGU 2014, (Poster)

 • Paul A., Salaun G., Karabulut H., Pedersen H., Kömeç Mutlu A , Traces of subduction and their relation to seismic anisotropy beneath Greece and Turkey: New evidences and questions from seismic tomography, EGU 2012- Volume 14, 2913,  (Poster)

 • Salaun G., Paul A., Pedersen H., Hubans F., Karabulut H., Kömeç Mutlu A and the Simbaad Team, Seismic structure and anisotropy of the upper mantle beneath the Aegean and Anatolia: images of a very complex subduction system, EGU 2011-7023 (Poster)

 • Karabulut, H, Kömeç Mutlu A., Anisotropic Pn Tomography of Turkey and Surrounding regions, EGU 2011-10939 (Poster)

 • Kömeç Mutlu A., Karabulut, H, Pn travel time tomography of Turkey and surrounding regions, EGU 2010-4207 (Poster)

 • Kömeç Mutlu A., Karabulut, H., Paul A., Seismic Anisotropy and Upper Mantle Structure Beneath Turkey and Surrounding Regions from Pn and SKS Measurements, 32 nd ESC 2010, France, (Poster).

 • Paul, A., Hatzfeld, D., Karabulut, H., Hatzidimitriou, P., Childs, D., Nikolova, S., Péquegnat, C., Hubans, F., Schmid, A., Aktar, M., Mutlu, A., Afaçan, T., Ozakin, Y., Samut, D., Papazachos, C., Karagianni, I.,Kementztzidou, D., Karagianni, E., Roumelotis, Z., Vamvakaros, D., Scordilis, M., Lyon-Caen, H., The SIMBAAD Experiment in W-Turkey and Greece: A Dense Seismic Network to Study the Crustal and Mantle Structures, IASPEI, Cape Town, January 9-18, 2009.

 • Kömeç Mutlu A., Karabulut, H., Pn Travel Time Tomography in Turkey and Surrounding Regions, ESC 31th General Assembly, Crete, Sept.2008. (Sözlü bildiri)

 • Kömeç Mutlu A., Karabulut, H., Pn Travel Time Tomography in Turkey and Surrounding Regions, EGU General Assembly 2008, EGU2008-A-07140, April 2008. (Poster)

 • Paul, A., Hatzfeld, D., Karabulut, H., Hatzidimitriou, P., Childs, D., Nikolova, S., Péquegnat, C., Hubans, F., Schmid, A., Aktar, M., Mutlu, A., Afacan, T., Ozakin, Y., Samut, D., Papazachos, C., Karagianni, I., Kementztzidou, D., Karagianni, E., Roumelotis, Z., Vamvakaros, D., Scordilis, M., Lyon-Caen, H., The SIMBAAD Experiment in W-Turkey and Greece: A Dense Seismic Network to Study the Crustal and Mantle Structures, AGU Fall meeting, San-Francisco, December 2008.

 • Karabulut, H; Kömeç A; Ozalaybey, S; Kiratzi, A; Aktar, M; Roumelioti, R; Tapirdamaz, C; Benetatos, C., The analysis of 2003 Saros earthquake sequence, north eastern Agean region, EGU General Assembly 2004, EGU04-A-05718, April 2004. (Poster)

 • Mutlu, A., Karabulut, H., Özalaybey, S., Kiratzi, A., Aktar, M., Roumelioti, R., Bernatos, R., Tapırdamaz, C., The 2003 Saros Earthquake Sequence, North East Aegean Region, ESC-AGU Annual General Meeting, Nice, France, 2004 (Poster).

3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Dean C., Hayrullah K., Ahu K., Mustafa A. (2008) Earthworm Auto-Earthquake Location Performance and Recent Improvements in Seismic Data Acquisition, Processing, Archiving and Dissemination at Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute. In: Husebye E.S. (eds) Earthquake Monitoring and Seismic Hazard Mitigation in Balkan Countries. NATO Science Series: IV: Earth and Environmental Sciences, vol 81. Springer, Dordrecht

4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Kömeç Mutlu A., Karabulut, H., Anisotropic Pn Tomography of Turkey and Surrounding regions, 1.Turkiye Deprem Muhendisligi ve Sismoloji Konferansi, Ankara 2011, (Kısa makale)

5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Kömeç Mutlu A., Karabulut, H, Turkiye ve Cevresinin Yon Bagimli Pn Tomografisi, 1.Turkiye Deprem Muhendisligi ve Sismoloji Konferansi, Ankara 2011, (Sözlü bildiri)

 • Kömeç Mutlu A., Karabulut, H., A Calibration study of surface wave magnitude (Ms), Int. Symposium on the geodynamics of Mediterranean Active Tectonics of the Aegean, Kadir Has University, June 2005 (Poster)

 • Doktora: Boğaziçi Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği 2005 – 2012

  Tez Başlığı : “Upper Mantle Structure of Turkey and Surrounding Regions”
 • Yüksek lisans: Boğaziçi Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği 2001 – 2005

  Tez Başlığı : “ The Analysis of 2003 Saros Earthquake Sequence, North Eastern Aegean & A Calibration Study of Surface Wave Magnitude (Ms)”
 • Lisans: İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği 1996 – 2000

  Proje Başlığı : “ 17 Agustos 1999 Izmit Earthquake Sequence Ml and b-value calculation”
Devam Eden Projeler :

1. TÜBİTAK 1001 Deprem Çağrıları : 121E280
"Az-Orta Katlı Konut Yapılarında Afet Etkilerini İzleme Ve Değerlendirme Ulusal Ağının Kurulması" (Yürütücü)

2. G.T.Ü. BAP 2020-A-105-40
"Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklenmesi Amacıyla Açık Kaynak Yazılımın Geliştirilmesi" (Araştırmacı)


Tamamlanan Projeler :

1. G.T.Ü. BAP 2020-A-105-41
"INTEL GALİLEO GELİŞTİRME KARTI VE MEMS DEVRESİNİN ENTEGRASYONU SAĞLANARAK İVME ÖLÇER CİHAZ TASARIMI" (Yürütücü)

2. SİMAV-KÜTAHYA DEPREM AKTİVİTESİNİN (19 MAYIS 2011) SİSMOTEKTONİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI (Yürütücü)
06/09/2012 -06/03/2013 (ULUSAL)

3. Kuzey Anadolu Fay Zonu Sapanca Ve Sakarya Segmentleri Boyunca İki Malzemeli Arayüzey Hız Kontrastının İncelenmesi (Yürütücü)
01/01/2017 - 01/06/2018 (ULUSAL)

4. Türkiye ve Çevresinin P Dalgası Seyahat Zamanı Tomografisi (Araştırmacı)
01/01/2009 - 01/01/2012 (ULUSLARARASI)

5. MARMARA BÖLGESİ HIZ YAPISININ AKTİF VE PASİF TOMOGRAFİ İLE İNCELENMESİ, -Tübitak 1001,(Araştırmacı)
01/07/2005 - 01/01/2008 (ULUSAL)

6. FaultLab (multi disiplinary multi institutional study of the crust beneath the North Anatolian Fault Zone) (Araştırmacı)
01/01/2012 - 01/06/2013 (ULUSLARARASI)

7. SIMBAAD (Ege-Anadolu platformunun sismik goruntulenmesi) (Araştırmacı)
01/01/2007 - 01/01/2012 (ULUSLARARASI)

8. GÖKOVA KÖRFEZİ (MUĞLA) AKTİF FAYLARINDA GÜNCEL SİSMİK AKTİVİTENİN BELİRLENMESİ, -
Tübitak 1001, (Araştırmacı)
01/07/2005 - 01/07/2007 (ULUSAL)

9. Sivriada ve Yassiada Sismik Gozlem Sistemi (PIRES)(Araştırmacı)
01/01/2008 - 01/01/2010 (ULUSLARARASI)