gtu_logo

Arş. Gör. Nehir MERDAN TUTAR
İnşaat Mühendisliği

Nehir MERDAN TUTAR
Telefon
(262) 3280
E-Posta
zmtutar@gtu.edu.tr
Ofis
Z Blok, 112
Çalışma alanları
Deprem Mühendisliği, Deprem Erken Uyarı Sistemleri, Sismik Tehlike, Sismik Risk, Jeoloji

N. Merdan Tutar, E. Köse, A.C. Zülfikar, (2021). Earthquake Early Warning Approaches for High Speed Railway Lines, 6th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology (6ICEES), Turkey.

Kaygusuz, A., Merdan Tutar, N., Yucel, C. (2017). Mineral chemistry, crystallization conditions and petrography of Cenozoic volcanic rocks in the Bahçecik (Torul/Gumushane) area, Eastern Pontides (NE Turkey), Journal of Engineering Research and Applied Science, pp 641-651.

N. Merdan Tutar, A.C. Zülfikar, MB. Demircioğlu Tümsa, Ç. Kariptaş, (2017). 1999 Kocaeli Depremi'nin Deprem Tehlikesi ve Riski Açısından Kocaeli İlindeki Etkisi, 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği Konferansı (4ICEES), Turkey.

  • Doktora: GTÜ-Deprem ve Yapı Mühendisliği,Devam ediyor
  • Yüksek lisans: Gümüşhane Üniversitesi-Jeoloji Mühendisliği
  • Lisans: ODTÜ-Jeoloji Mühendisliği