gtu_logo

Doç. Dr. Tayfun Altuğ SÖYLEV
İnşaat Mühendisliği

Tayfun Altuğ SÖYLEV
Telefon
(262) (262) 605 33 11
E-Posta
tasoylev@gtu.edu.tr
Ofis
Z Blok, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Z33
Çalışma alanları
Yapı Malzemeleri, Beton Teknolojisi, Betonun Dayanıklılığı, Donatı Korozyonu, Lifli Beton, Mineral Katkılar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Söylev TA (2020). The investigation of the validity of a single k-value for fly ash in the range of W/C ratio critical for the standards. Construction and Building Materials 245, June 2020.

Özyurt N, Söylev TA, Özturan T, Pehlivan AO, Niş A (2020). Corrosion and chloride diffusivity of reinforced concrete cracked under sustained flexure. Teknik Dergi 31(6).

Söylev TA, Özturan T (2014). Durability, physical and mechanical properties of fiber-reinforced concretes at low-volume fraction. Construction and Building Materials 73 (December 2014):67-75.

Söylev TA (2011). The effect of fibers on the variation of bond between steel reinforcement and concrete with casting position. Construction and Building Materials 25(4):1736-1746.

Söylev TA, Richardson MG (2008). Corrosion inhibitors for steel in concrete: State-of-the-art report. Construction and Building Materials 22(4):609-622.

Söylev TA, McNally C, Richardson MG (2007). Effectiveness of amino alcohol-based surface-applied corrosion inhibitors in chloride-contaminated concrete. Cement and Concrete Research 37(6):972-977.

Söylev TA, McNally C, Richardson MG (2007). The effect of a new generation surface-applied organic inhibitor on concrete properties. Cement and Concrete Composites 29(5):357-364.

Söylev TA, François R (2006). Effects of bar-placement conditions on steel-concrete bond. Materials and Structures 39(2):187-195.

Söylev T.A., François R. (2005). Corrosion of reinforcement in relation to presence of defects at the interface between steel and concrete. Journal of Materials in Civil Engineering-ASCE; 17(4):447-455.

Söylev TA, François R (2003). Quality of steel-concrete interface and corrosion of reinforcing steel. Cement and Concrete Research 33(9):1407-1415.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

Asan M, Saltaş N, Söylev TA (2020), "Investigation of the strength development of concretes containing waste glass powder at different cement replacement ratios", 5th EURASIA Waste Management Symposium, İstanbul.

Söylev TA, Özturan T (2018), “Compressive strength development of fly ash concretes cured under different conditions” SynerCrete’18 International Conference on Interdisciplinary Approaches for Cement-based Materials and Structural Concrete, Funchal, Madeira Adası, Portekiz.

Söylev TA (2017), Durability performance of fly ash concrete with prescribed and measured k-values, 2nd International RILEM/COST Conference on Early Age Cracking and Serviceability in Cement-based Materials and Structures (EAC2), Brüksel, Belçika

Söylev TA (2016). Comparison of mesured and prescribed
k-values for the equivalent performance of fly ash concrete, International
RILEM Conference on Materials, Systems and Structures in Civil Engineering
Conference segment on Service Life of Cement-Based Materials and Structures,
Technical University of Denmark, Lyngby, Danimarka

Söylev TA, Özturan T (2013). SMAR 2013 konferansı dahilinde “Strenght and Fracture Toughness of Fiber Reinforced Concrete” of The Second Conference on Smart Monitoring, Assessment, and Rehabilitation of Civil Structures, SMAR 2013, İstanbul.

Söylev TA, Özturan T (2012). ASPIC 2012 konferansı dahilinde “Proceedings of the 7th Asian Symposium on Polymers in Concrete” bildiri kitapçığındaki “Effect of polypropylene fibers on freeze-thaw resistance, surface scaling and flexural toughness of concrete”, 737-744 pp., İstanbul.

Niş A, Söylev TA, Pehlivan AO, Özyurt Zihnioğlu N, Özturan T (2012). Effect of crack opening under cyclic loading on the reinforcement corrosion in concrete with and without steel fiber. The European Corrosion Congress, EUROCORR 2012, İstanbul.

Richardson MG, Grimes E, McNally C, Söylev TA (2005). Significance of the relative concentration of chloride and corrosion inhibitor in the repair of concrete highway structures. In: Alexander MG, Beushausen HD, Dehn F, Moyo P, editors. Proceedings of the International Conference on Concrete Repair Rehabilitation and Retrofitting (ICCRRR), Cape Town, sayfa: 315-317. Yayınevi: Taylor & Francis, Londra, 2006.

Grimes E, McNally C, Richardson MG, Söylev TA (2004). The influence of the relative concentration of chloride and corrosion inhibitor in the repair of concrete bridges: a report on work in progress. Bridge Engineering Research in Ireland, Proceedings of the 2004 Symposium. Queen’s University Belfast.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Söylev TA, François R (2001). Défauts d’adhérence acier-béton dus au ressuage et au tassement du béton frais. Annales du Bâtiment et des Travaux Publics, nº6 : 25-34 (FRANSA).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Pehlivan AO, Niş A, Söylev TA, Özyurt Zihnioğlu N, Özturan T (2013). Beton 2013 Kongresi dahilinde “Hazır Beton Kongresi Bildirileri” bildiri kitapçığındaki “Donma-çözülme etkisine maruz kalmış çatlaklı betonların korozyon direnci”, 105-114 pp., İstanbul.

Söylev TA, Özturan T (2011). Beton 2011 Kongresi dahilinde “Hazır Beton Kongresi Bildirileri” bildiri kitapçığındaki “Liflerin donatı korozyonuna etkisi ve lif katkılı betonarme yapıların korozyona karşı ömür döngü maliyet analizi”, 481-490 pp., İstanbul.

Söylev TA, Özturan T (2011). 8. Ulusal Beton Kongresi dahilinde “Beton Kongresi Bildirileri” bildiri kitapçığındaki “Çelik ve polipropilen liflerin betonun mekanik ve dayanıklılık özelliklerine etkisi”, 425-434 pp., İzmir.

Niş A, Pehlivan AO, Akça AH, Özyurt Zihnioğlu N, Söylev TA, Özturan T (2011). 8. Ulusal Beton Kongresi dahilinde “Beton Kongresi Bildirileri” bildiri kitapçığındaki “Donatı korozyonu için verilen sınır değerlerin yalın ve çelik lifli betonlarda çatlak oluşumu açısından değerlendirilmesi”, 257-266 pp., İzmir.

Söylev TA (2004). Beton 2004 Kongresi dahilinde “Hazır Beton Kongresi Bildirileri” bildiri kitapçığındaki “Çelik-Beton arayüz kalitesinin incelenmesi”, 67-76 pp., İstanbul.

Diğer yayınlar :

Öztunalı İ, Söylev TA (2004). Yapı Malzemelerinde CE İşaretlemesi için Rehber. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları No: 36, Istanbul, 108 sayfa.

Levent Yalçın "Atık Cam Tozu k-Değerlerinin Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi"&#160;</span>Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği YL Programı Yüksek Lisans Tezi, Ocak 2021.</span>

Beyza Aygün "Atık Cam Tozu k-Değerlerinin Betonun Dayanıklılık Özelliklerine Etkisi"&#160;</span></span>Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği YL Programı Yüksek Lisans Tezi, Ocak 2021.</span>

Nevzat Saltaş “Farklı oranlarda çimentonun yerine kullanılan atık cam tozunun taze betona ve sertleşmiş betonun mekanik özelliklerine etkisi” Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ABD Deprem ve Yapı YL Programı Yüksek Lisans Tezi, Ekim 2019.

Ömer Karadağ "Standart ve ölçülmüş k‐değerlerine göre uçucu kül içeren betonların donatı korozyonuna karşı eşdeğer dayanıklılık performanslarının karşılaştırılması" Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ABD Deprem ve Yapı YL Programı Yüksek Lisans Tezi, Temmuz 2018.

Anıl Niş “Investigation of of rebar corrosion in plain and steel reinforced concrete under static and dynamic loading” Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Tezi, Eylül 2011 (Eşdanışman).

Alexandros Dimoutsis “Effect of fiber type on mechanical properties and durability aspects of fiber reinforced concrete” Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2009. (Eşdanışman)

  • Doktora: INSA de Toulouse/Fransa Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions
  • Yüksek lisans: Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemeleri
  • Lisans: Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
Projeler

Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Başlığı: "Atık Cam Tozunun Betonda Çimento ile Kısmi Yerdeğiştiren Malzeme Olarak Potansiyelinin TS EN 206 Beton Standardının İcaplarına Göre Değerlendirilmesi". Proje no: BAP 2018-A-105-63. Projenin süresi: Haziran 2018 - Mayıs 2020. Proje yürütücüsü

COST TU 1404 Aksiyonu Üyesi (2015-2018) (Towards the next generation of standards for service life of cement-based materials and structures) ve Ortak Deney Programında Araştırmacı

Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Başlığı: "Uçucu küllü betonun eşdeğer performansının belirlenmesi için standartlarda önerilen ve ölçülerek bulunan k-değerlerinin karşılaştırılması". Proje no: BAP 2016-A-31. Projenin süresi: Ağustos 2016 - Şubat 2019. Projenin yürütüldüğü kurum: Gebze Teknik Üniversitesi. Proje yürütücüsü

TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001). Proje Başlığı: “TS EN 206 standardında donatı korozyonu için verilen sınır değerlerin yalın ve çelik lifli betonlarda çatlak oluşumu ve yayılması durumları da göz önüne alınarak değerlendirilmesi”. Proje No: 110M264. Proje Süresi: Kasım 2010 – Mart 2013. Projenin yürütüldüğü kurum: Boğaziçi Üniversitesi. Araştırmacı

TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı. Proje Başlığı: “Liflerin donatı korozyonuna etkisi ve lif katkılı betonarme yapıların korozyona karşı ömür döngü maliyet analizi”. Proje no: 107M623. Proje Süresi: Şubat 2008-Nisan 2009. Proje Yürütücüsü

Avrupa Komisyonu Beşinci Çerçeve Programı, SAMARIS Project (Sustainable Materials for Road Infrastructure), University College Dublin, İrlanda. Proje Başlığı: “Surface applied corrosion inhibitors”. Proje Yürütücüsü: Dr. Mark Richardson. Proje Süresi: Eylül 2004 - Aralık 2005. Postdoktora Araştırmacı