gtu_logo

Öğretim Görevlisi Burak IRMAK
Yabancı Diller

Burak IRMAK
Telefon
(262) -
E-Posta
birmak@gtu.edu.tr
Ofis
, 1
Çalışma alanları
İngiliz Edebiyatı, Cinsiyet Çalışmaları, Queer Teori, Edebi Eleştiri, Postyapısal Teori, 19. Yy. İngiliz Romanı, 21. Yy. İngiliz Romanı

A. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler :
IRMAK BURAK (2016). New Standards and She Devils The Outcome of Pressure of Social Norms
in The Life and Loves of a She Devil. IDEA 2016 (/)(Yayın No:2833853)
1. Irmak Burak (2014). Slaves and Masters of Words Conformism of the Sexual Martyr. 14th
International Language, Literature and Stylistics Symposium, 158, 33-36., Doi:
10.1016/j.sbspro.2014.12.029 (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1098402)
2. IRMAK BURAK (2014). From Apollodorus to Winterson A Story of Deconstruction Legend of
Hercules. ADIKAM Myth-Making Conference (/)(Yayın No:1098404)
3. IRMAK BURAK (2014). Acting Out Performativity and Becoming Lord Henry Wotton in Oscar
Wilde s The Picture of Dorian Gray. ESSE (European Society of English Studies) Conference(21)
(Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1097493)

B. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1. Literary and Linguistic Theories in Reading, Bölüm adı:(Changing Masculinities and Femininities:
A Comparative Analysis of Bridget Jones’s Diary and Pride and Prejudice) (2015)., IRMAK
BURAK, Peter Lang, Editör:Çubukçu, Feryal; Harputlu, Leyla, ISBN:978-3-631-66626-5,
Ingilizce(Ders Kitabı), (Yayın No: 1280499)

  • Doktora:
  • Yüksek lisans: İstanbul Aydın Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı
  • Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi
Anadolu Üniversitesi, Halkla İlişkiler Önlisans