gtu_logo

Doç. Dr. Kurtuluş DEMİRKOL
Strateji Bilimi

Kurtuluş DEMİRKOL
Telefon
(262) 605 14 57
E-Posta
kdemirkol@gtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, 116
Çalışma alanları
Yakınçağ Osmanlı Tarihinde Sosyal ve Ekonomik Hayat

A Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

A.1 SELVI HALUK, DEMIRKOL KURTULUŞ (2012).
Osmanlı Devleti'nde Amerika Birlesik Devletleri Vatandaşlarının Hukuku ve Karşılaşılan Bazı Problemler. History Studies International Journal of History.

A.2 DEMIRKOL KURTULUS (2014).
HAMİD SANCAGI TEMETTUAT TAHRIRI MASÂRIFÂT DEFTERI ÜZERINE BIR DEGERLENDIRME(1845-1848). TARIHIN PESINDE(11), 139-154.

A.3 ATAR ZAFER, DEMIRKOL KURTULUS (2015).

Ermenilerin Azerbaycan’da Yaptığı Katliamların Sorusturulması (1918-1920). CELAL BAYAR ÜNIVERSiTESi SOSYAL BiLiMLER ENSTiTÜSÜ DERGiSi, 13(1), 275-295.

A.4 ATAR ZAFER, DEMIRKOL KURTULUS (2015).

Azerbaycan Topraklarında Rus – Ermeni Isbirligine Karsı Yükselen Bir Ses: Difâi Fırkası. KARADENIZ ARASTIRMALARI (KARAM)-Balkan, Kafkas, Dogu Avrupa ve Anadolu Incelemeleri Dergisi(45), 167-180.

A.5 ERAT SERHAT, ÇİTÇİ S. HALUK, DEMIRKOL KURTULUŞ (2016).

Overconfidence in Classroom. Cadmo, 57-69.

A.6 DEMIRKOL KURTULUS (2017).
Evrak-ı Sahiha İdaresi: Osmanlı İmparatorluğu’nda Resmî Evrakların Tekelleşmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6 (2), 873-896.

A.7 DEMIRKOL KURTULUS (2017).
Edirne Vilayeti Örneğinde Osmanlı Hapishanesi Çalışanları. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi 6(1).

A.8 DEMIRKOL KURTULUS (2017).

Tanzimat Fermanı Bağlamında İspenç Vergisi. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 117(231), 167-181.

A.9 DEMIRKOL KURTULUS (2018).

Toplumsal Trajedi: Osmanlı İmparatorluğunda Tefecilik (1848-1864). Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 625-648.

A.10 DEMIRKOL KURTULUS (2018).

Adana ve Kolera (1890-1895). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(56), 141-156.

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler

DEMIRKOL KURTULUS (2014). II. Mesrutiyet Döneminde İzmit Hapishanesi. Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, 2, 989-1003. (Tam metin bildiri)

DEMIRKOL KURTULUS (2015) II.Meşrutiyet Dönemi Başlarında İzmit Sancağında Asayiş, Uluslararası Karamürel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-II, 903-911. (Tam Metin Bildiri)

DEMİRKOL KURTULUŞ (2016).1897-1898 Yıllarında Gebze Kazasında Sığır Vebası, Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-III, 4, 2541-2544.(Tam Metin Bildiri)

DEMİRKOL KURTULUŞ (2016). Temettuat Kayıtlarına Göre XIX. Yüzyıl Ortalarında Akçapınar Köyü. Uluslararası Turgutlu Sempozyumu, (Tam Metin Bildiri)

C. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler:

C1. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar:

Demirkol Kurtuluş., (2016)., Habsamana (Gölköy) Kazası Müslim Nüfus Defteri (Degerlendirme ve Transkripsiyon), Kitabi Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 302, ISBN:978-605-4997-67-1, Türkçe(Bilimsel Kitap)

C2. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

SEVK VE ISKÂNIN YÜZÜNCÜ YILINA GIRERKEN TÜRK-ERMENI ILISKILERI,

Demirkol Kurtuluş., (2014)., Sevk ve İskanın 100. Yılında Türk-Ermeni İlişkileri, Bölüm adı: (Türkiye Ermenistan İlişkileri), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, Editör: Selvi Haluk, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 357, ISBN:978-605-4595-67-9, Türkçe (Bilimsel Kitap)

Demirkol Kurtuluş., (2016)., Bir İnsan-ı Selim, Prof. Dr. Azmi Özcan’a Armağan, Bölüm Adı: (1910 Yılında Bağdat Yahudileri), Lotus Yayınevi, Editörler: Refik Arıkan-Halim Demiryürek, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 1067, ISBN: 978-975-6665-95-4, Türkçe (Bilimsel Kitap)

Demirkol Kurtuluş., (2021)., Edirne Konferansları I, Bölüm Adı: (Osmanlı'nın Son Dönemi'nde Edirne Vilayet Hapishanesi: Deveci Han), Trakya Üniversitesi Yayınları, Editör: Nurten Çetin, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 180, ISBN: 978-975-374-309-9, Türkçe (Bilimsel Kitap)

SARIKAYA CEVAT, (2015). Tarihi Gelisim İçerisinde Türk Hava Harp Sanayi, Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Strateji Bilimi Anabilim Dalı

TUNÇAY RAMAZAN, (2015). Askeri Endüstrilerde İnovasyon,Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı,Türkiye'deki Çalışmalar ve Tavsiyeler, Gebze Teknik Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Bilim ve Teknoloji Stratejileri Anabilim Dalı

UZUN VEYSEL, (2013). Etik, Ahlak ve Liderlik Kavramları ve Etik Liderlik, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Strateji Bilimi Anabilim Dalı

 • Doktora: 2006-2013
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (DR)
  Tez adı: II. Meşrutiyet Döneminde Edirne Vilayeti Hapishaneleri (2012)
  Tez Danışmanı: (HALUK SELVİ), SAKARYA ÜNIVERSİTESİ
 • Yüksek lisans: 2002-2005
  SOSYAL BILIMLER ENSTİTÜSÜ/YAKINÇAĞ TARİHİ (YL) (TEZLİ)
  Tez adı: Maliye Nezareti Temettuât Defterlerine Göre Selendi Kazasının Sosyal ve Ekonomik Durumu (1844-1845) (2005)
  Tez Danısmanı:(EMİN KIRKIL), CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

 • Lisans: 1994-1998
  FEN VE EDEBIYAT FAKÜLTESİ/TARIH BÖLÜMÜ
  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ