Prof. Dr. Murat Anıl MERCAN
İktisat

Murat Anıl MERCAN
Telefon
(262) 605 14 29
E-Posta
mamercangtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, 145
Çalışma alanları
Çalışma Ekonomisi, Sağlık Ekonomisi, Demografi, Gerontoloji

Mercan, Murat Anil (2020). "Chapter 37: Turkey". In Á. Ní Léime, J. Ogg, M. Rašticová, D. Street, C. Krekula, M. Bédiová,I. Madero-Cabib (Eds.), Extended Working Life Policies: International Gender and Health Perspectives (pp. 459-468). Cham: Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-030-40985-2_37.

Mercan, Murat Anil (2020). “Does Education Lead to a Healthier Diet? Evidence From a Natural Experiment”. Research in World Economy, Volume 11 Issue 1, 56-63.

Cebeci,A. F., Ince, H., and Mercan,Murat Anil (2020). "The Intrinsic Fallacy of Market Mechanism and Private Property Rights in Alleviating the Tragedy of the Commons". Applied Economics, DOI: 10.1080/00036846.2020.1716938 (SSCI)

Mercan, Murat Anil (2020). “Relationship between a Husband's Weight Gain and her Wife's Working Hours in the United States.” The Empirical Economics Letters, March 2020, 10(1).

Barlın, H. and Mercan, Murat Anil (2020). “Occupation, Working Hours and Arthritis: Evidence from a Nationally Representative Sample of Older Age Adults”. Advances in Management Applied Economics, 10(2), 113-128.

Mercan, Murat Anil (2019). “Is There A Relationship Between Working Hours and Heart Problems? Evidence from the United States”. International Journal of Economics and Research -IJER, Volume 10 Issue 6, 51-61.

Mercan, Murat Anil (2019). “Assortative Mating and Women’s Working-Hours Decisions in Turkey”. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Volume 10 Issue 6, 51-61.

Mercan, Murat Anil and Karakas, M. (2019). “Do immigrants work longer hours than natives in Europe?”, Economic Research, 32:1,1394-1406. (SSCI)

Mercan, Murat Anil (2019). “Intergenerational Occupation–Education Mismatch Mobility in The United States”. International Journal of Economics and Research -IJER, Volume 10 Issue 6, 01-15.

Mercan, Murat Anil, Karakas, M., and Barlin, H. (2018). "Post Graduate Education and Business Cycles in Turkey." The Empirical Economics Letters. Number 7, July 2018.

Mercan, Murat Anil and Barlin, H. (2018). "Working Hours and Alzheimer’s Disease: Evidence from a Nationally Representative Dataset". Advances in Management and Applied Economics, vol. 8, no. 4, A45-52.

Mercan, Murat Anil ve Barlın, H. (2016). “Intergenerational Transmission of Health in Turkey”. International Review of Economics and Management, 4(1).

Mercan, Murat Anil, Barlin, H., Cebeci, A.F. (2016). "Late-Life Bereavement: Association between Familial Death and Weight Loss among Elderly in the United States." OMEGA–Journal of Death and Dying, 74(1), 3-15. (SSCI)

Mercan, Murat Anil and Barlin, H. (2016). "Intergenerational Income Elasticity in Turkey: A New Estimate." International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 5(3), 30-37.

Mercan, Murat Anil and Barlin, H. (2016). "Effects of Chernobyl Fallout on the Turkish Labor Market." The Journal of Academic Social Science Studies, 45(Spring III), 361-68.

Barlin, H. and Mercan, Murat Anil (2016). "Occupation and Obesity: Effect of Working Hours on Obesity by Occupation Groups." Applied Economics and Finance, 3(2), 179-85.

Mercan, Murat Anil, Karakaş, M., Çitçi, S. H., and Babacan, M. (2015). “Sector Based Analysis of the Education Occupation Mismatch in the Turkish Labor Market”. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 15(2), 397-407. (SSCI)

Mercan, Murat Anil ve Karakaş, M. (2015). “Industry Level Female Male Wage Gap in Turkey”.Bilig (73), 157-170. (SSCI)

Mercan, Murat Anil (2014). "A Research Note on the Relationship Between Long Working Hours and Weight Gain for Older Workers in the United States." Research on Aging, 36(5), 557-567. (SSCI)

Mercan, Murat Anil (2012). "Intergenerational Income Mobility in Turkey." Iktisat, Isletme ve Finans (318), 83-94.(SSCI)

Mercan, Murat Anil (2012). "Marriage Premium in Turkey." Istanbul Ticaret Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:11 Sayı:21, s329-336.

Mercan, Murat Anil (2012). "Assortartive Mating and Turkish Marriage Market." Afyon Kocatepe Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, Haziran Sayısı, C.XIV, S I.

Mercan, Murat Anil (2011). "Poverty Trap: The Missing Part of the Intergenerational Mobility Estimates." Economic Affair, (56), 335-343.

Mercan, Murat Anil (2011). "The Effect of Averaging in The Estimation of Intergenerational Mobility." International Journal of Economic Issues, vol 4, no 1.

Mercan, Murat Anil (2010). "Transitory Shocks and Intergenerational Income Elasticities.” Empirical Economics Letters, 9, 675-682.

 • Akçeşme, İdris (2019) “Çalışma saatleri ile sağlık arasındaki ilişki” Gebze Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, YÖK Tez No: 568891
 • Ertuğrul, Faik Fırat (2019) “Türkiye'de gelir ile sağlık arasındaki ilişki" Gebze Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, YÖK Tez No: 569402
 • Aydemir, Fırathan (2019) “Türk ekonomisinde Türk iktisatçıların yaptığı tahminler-makroekonomik tahminler ve tutarlılıkları" Gebze Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, YÖK Tez No: 569391
 • Demir, Can Batuhan (2018) “Türkiye'de evlilik, boşanma ve işsizlik ilişkisinin analizi” Gebze Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, YÖK Tez No: 511402
 • Arslan, Nursema (2018) “Türkiye'de hayatın değeri hesaplamalarına yeni bir yaklaşım” Gebze Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, YÖK Tez No: 528243
 • Abudouwili, Zayier (2017) “Türkiye'de suç ve işsizlik arasındaki ilişki” Gebze Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, YÖK Tez No: 497991
 • Çelik, Muhiddin (2015). "Türkiye'de Eğitimin Sağlığa Etkisi" Gebze Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, YÖK Tez No: 429233
 • Kiracı, Kasım (2013). "Türkiye'de 1980-2012 Dönemi Havacılık Verilerinin Yapısal Kırılma Testleriyle Analiz Edilmesi" Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, YÖK Tez No: 336343
 • Doktora: University of Wisconsin-Milwaukee
 • Yüksek lisans: University of Wisconsin-Milwaukee
 • Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Üyelikler:

American Economic Association