gtu_logo

Dr. Hülya TÜRKCAN
Strateji Bilimi

Hülya TÜRKCAN
Telefon
(262) 605 14 25
E-Posta
hturkcan@gtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, 123
Çalışma alanları
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi, Endüstri 4.0, Bilgi Yönetimi, Stratejik Yönetim, Yönetim ve Organizasyon

SCI/SCIE/SSCI-Indexed Journal Articles

Turkcan, H., Imamoglu, S.Z., Ince, H.(2022). To be more innovative and more competitive in dynamic environments: The role of additive manufacturing, International Journal of Production Economics, 246, 108418. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2022.108418.

Ince, H., Imamoglu, S. Z., Turkcan, H. (2022). Relationships among absorptive capacity, creativity and job performance: the moderating role of social media usage, Management Decision, 60(3), 858-882. https://doi.org/10.1108/MD-09-2020-1186.

Imamoglu, S.Z., Erat, S. and Turkcan, H. (2023) How organizational identity relates to knowledge sharing and creativity: moderating effect of perceived organizational support, Kybernetes, 52(10), 4476-4494. https://doi.org/10.1108/K-02-2022-0169.

Turkcan, H., Imamoglu, S.Z., Ince, H. (2023). Impact of augmented reality on operational performance:the mediating role of process innovativeness, Journal of Manufacturing Technology Management, 34(8), 1313-1331. https://doi.org/10.1108/JMTM-05-2023-0171.

Gun, L., Imamoglu, S. Z., Turkcan, H., Ince, H. (2024). Effect of Digital Transformation on Firm Performance in the Uncertain Environment: Transformational Leadership and Employee Self-Efficacy as Antecedents of Digital Transformation, Sustainability, 16(3), 1200.

Journal Articles

İmamoğlu S, Z., İnce, H., Türkcan, H., (2021). Özümseme Kapasitesi, Stratejik Planlama Yeteneği ve Firma Performansı Arasındaki İlişki. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 49-65. (ESCI)

Cebeci, U., Ertug, A., Turkcan, H. (2020). Exploring the determinants of intention to use self-checkout systems in super market chain and its application. Management Science Letters, 10(5), 1027-1036. (Scopus)

İmamoğlu, S. Z. , Türkcan, H., Karakuş, H. (2023). Girişimsel Yönelim, Özümseme Kapasitesi ve Firma Performansı Arasındaki İlişki. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 24(1), 433-447.

İmamoğlu, S. Z., Türkcan, H., Akar, A. S. (2023). Örgütsel Hazırlık ve Yenilikçiliğin Dijital Değişim Üzerine Etkisi. Journal of International Management Research and Applications,1(2), 12-23.

İmamoğlu, S. Z. , Türkcan, H., Demirci, K. (2022). Bilgi Paylaşımı, Özümseme Kapasitesi, Tedarik Zinciri Yenilikçiliği ve Performansı Arasındaki İlişki. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 23 (2) , 89-103.

İmamoğlu, S. Z., Türkcan, H., Birgülen, Ö. (2022). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Açık İnovasyon ve Firma Performansı İlişkisi. International Review of Economics and Management, 10(1), 18-37.

İmamoğlu, S. Z., Türkcan, H., Çetinkaya, E. (2022). Öğrenme Yeteneği, Teknolojik Öğrenme, Örgütsel Hafıza ve Firma Yenilikçiliği Arasındaki İlişki. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 23(1), 315-329.

İmamoğlu, S. Z., Türkcan, H., Kılıç, A. H. (2021). Açık İnovasyon ve Firma Performansı İlişkisi: Açık İnovasyonun Belirleyicileri Olarak Rekabetçi Kültür ve Bilgi Paylaşımı. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 21(3), 733-751.

Imamoğlu S, Z., Ince, H, Turkcan, H., (2021). Marketing Capability and Financial Performance: A Moderated-Mediation Approach. Journal of International Trade, Logistics and Law, 7(1), 13-22.

İmamoğlu S, Z., İnce, H ve Türkcan, H., (2021). Endüstri 4.0 Uygulamalarının Örgütsel Çeviklik Üzerindeki Etkisi: Kavramsal Bir Çalışma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 35(1), 103-122.

Ince, H., Imamoglu, S. Z., Turkcan, H., Akca, G.(2020). Antecedents and Consequences of Trust in Public Sector Websites and Social Media. Emerging Markets Journal, 10(1), 21-29.

Cebeci, U., Ince, O., Turkcan, H. (2019). Understanding the Intention to Use Netflix: An Extended Technology Acceptance Model Approach. International Review of Management and Marketing, 9(6), 152-157.

Imamoglu, S. Z.,Ince, H., Turkcan, H.,Yavuz, A. (2019). The Mediator Role of Innovation Between University-Industry Collaboration and Firm Performance. Journal of Global Strategic Management, 13(1), 37-46.

Book Chapters

Türkcan, H. ve İmamoğlu, S. Z., (2023). "Blokzincir ve Yapay Zekâ". Yönetim Biliminde Yapay Zekâ. Nobel Bilimsel Eserler.

Türkcan, H. ve İnce, H. (2021). "Endüstri 4.0: Kavramsal Çerçeve". Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a: Dijitalleşmenin Gücü. Nobel Bilimsel Eserler.

Conference Proceedings

Imamoglu, S. Z.,Ince, H., Turkcan, H., Atakay, B. "The Effect of Organizational Justice and Organizational Commitment on Knowledge Sharing and Firm Performance". 3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship (June 21-23, 2019).

Imamoglu, S. Z., Ince, H. Turkcan, H., Özek, A.İ. "Sosyal Medya Kullanımının Bilgi Paylaşımı ve Yeniliğe Direnç Üzerindeki Etkisi". 5. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (July 11 – 14, 2019).

Imamoglu, S. Z., Ince, H. Turkcan, H., Fidan, E. “Learning Orientation and Absorptive Capacity as Determinants of Firm Innovativeness: Enhancing Firm Performance”. 14th International Strategic Management Conference (July 12-14, 2018).

Imamoglu, S. Z.,Şentürk, H. A., Ince, H., Turkcan, H., Yazıcı, N. “Dinamik Pazar Koşullarında Örgüt Kültürü, Entelektüel Sermaye ve Dinamik Yetenekler İlişkisi”. 3rd International Congress on Social Sciences-Humanities and Education (December 17-18, 2018)

Imamoglu, S. Z.,Ince, H., Turkcan, H. “Linking Knowledge Sharing, Intellectual Capital And Social Capital To Innovation Performance”. 13th International Strategic Management Conference (July 6-8, 2017).

Ince, H., Imamoglu, S. Z., Karaköse, M. A., Turkcan, H. “The Search for Understanding Organizational Resilience”. 13th International Strategic Management Conference (July 6-8, 2017).

Ince, H., Imamoglu, S. Z., Turkcan, H. “The Effect of Technological Innovation Capabilities and Absorptive Capacity on Firm Innovativeness: A Conceptual Framework”. 12nd International Strategic Management Conference (October 28-30, 2016)

  • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi - İşletme (2016 - 2022)
  • Yüksek lisans: Gebze Teknik Üniversitesi - Strateji Bilimi (2014-2016)
  • Lisans: Lefke Avrupa Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği