gtu_logo

Doç. Dr. İnci DURSUN
İşletme

İnci DURSUN
Telefon
(262) 605 14 60
E-Posta
incidursun@gtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, 207
Çalışma alanları
Sosyal pazarlama, Tüketici davranışları, Tutum, tutum değişimi, ikna Tüketim-çevre-toplum ilişkisi Sorumlu tüketim

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

• DURSUN İNCİ, TÜMER KABADAYI EBRU, TUĞER AHMET TUĞRUL (2019). Overcoming the psychological barriers to energy conservation behaviour: The influence of objective and subjective environmental knowledge. International Journal of Consumer Studies, 43(4), 402-416., Doi: 10.1111/ijcs.12519 (SSCI)

• DURSUN İNCİ, TÜMER KABADAYI EBRU, TUĞER AHMET TUĞRUL (2018). Çevreci Tüketim Davranışı: Boyutları ve Ölçümü. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(3), 42-66., Doi: 10.25287/ohuiibf.403831 

• DURSUN İNCİ, BELİT MERYEM (2017). Bir Sosyal Pazarlama Hedefi Olarak Enerji Tasarrufu ve Ölçümü. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(3), 130-153., Doi: 10.25287/ohuiibf.301050

• KOÇAK ALAN ALEV, DURSUN İNCİ, TÜMER KABADAYI EBRU, AYDIN KENAN, Anlağan Fikret (2016). What Influences the Repurchase Intention for Luxury Brands? The Relative Impacts of Luxury Value Dimensions. International Business Research, 9(5), 11

• DURSUN İNCİ, TÜMER KABADAYI EBRU, GÖKMEN KÖKSAL CANSU, TUĞER AHMET TUĞRUL (2016). Pro-environmental Consumption: Is it Really all about the Envıronment?. Journal of Management Marketing and Logistics, 3(2), 114-114., Doi: 10.17261/Pressacademia.2016219940

• DURSUN İNCİ, TÜMER KABADAYI EBRU, CEYLAN KUTALMIŞ EMRE (2015). Karar Varma İhtiyacı Ölçeğinin Türkçe Versiyonu Geçerlilik ve Güvenilirlik Değerlendirmesi. Business and Economics Research Journal, 6(3), 113-128.

• DURSUN İNCİ, ALNIAÇIK ÜMİT, TÜMER KABADAYI EBRU (2013). Tüketici Karar Verme Tarzları Ölçeği Yapısı ve Boyutları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 293-304. (Yayın No: 2607506)

• DURSUN İNCİ, TÜMER KABADAYI EBRU (2013). Resistance to Persuasion in an Anti -consumption Context: Biased Assimilation of Positive Product Information. Journal of Consumer Behaviour, 12(2), 93-101., Doi: 10.1002/cb.1422 (SSCI)

• DURSUN İNCİ, TÜMER KABADAYI EBRU (2012). Tüketicilerin İkna Çabalarına Karşı Gösterdikleri Direnç Tutum Gücü Tutum Yönü ve Mesaj Gücünün Etkileri Üzerine Deneysel Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(16), 75-97.

• TÜMER KABADAYI EBRU, DURSUN İNCİ, ÇİPLİ ÇİĞDEM (2007). The Effects of Marketing Mix Strategies on Brand Equity Mobile Phone Sector. Journal of Global Strategic Management, 1(2), 74-80.

• TÜMER KABADAYI EBRU, DURSUN İNCİ (2007). Determinants Of Brand Loyalty And The Link Between Brand Loyalty And Price Tolerance. Boğaziçi Journal , 21(1-2), 21-36

B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER :

• ÇAKIR ZEHRA, DURSUN İNCİ, TÜMER KABADAYI EBRU (2019). ”Aman Bir Tatsızlık Çıkmasın”: Tüketicileri Şikayette Bulunmaktan Alıkoyan Faktörler. II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum

• DURSUN İNCİ (2019). Tüketim Bencilliğinin Azaltılması Mümkün Mü? Sosyal İkilem Perspektifinden Bir İnceleme. İKSAD III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

• DURSUN İNCİ, ALNIAÇIK ÜMİT (2018). Davranış Ölçümlerinde Katılım Ve Sıklık Sorgulayan Likert Tipi Ölçeklerin Kullanımı: Ölçüm Sonuçlarının Karşılaştırılmasına Yönelik Ampirik Bir Araştırma. International Conference on Data Science ans Applications (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

• DURSUN İNCİ, TÜMER KABADAYI EBRU, Gündüz Sema (2018). Consumer Identity Inventory: A New Tool for Segmenting Online Consumers?. ISMC 2018 14th International Strategic Management Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum

• DURSUN İNCİ, TÜMER KABADAYI EBRU, TUĞER AHMET TUĞRUL (2017). Application of Value-Belief-Norm Theory to Responsible Post Consumption Behaviors: Recycling and Reuse. International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

• TÜMER KABADAYI EBRU, DURSUN İNCİ, KOÇAK ALAN ALEV, TUĞER AHMET TUĞRUL (2015). Green Purchase Intention of Young Turkish Consumers Effects of Consumer s Guilt Self Monitoring and Perceived Consumer Effectiveness. 11th International Strategic Management Conference (Tam Metin Bildiri/)

• DURSUN İNCİ, KOÇAK ALAN ALEV, TÜMER KABADAYI EBRU, SEZEN BÜLENT (2011). Store Brand Purchase Intention Effects Of Risk Quality Familiarity And Store Brand Shelf Space. 7 th International Strategic Management Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)</span>

• TÜMER KABADAYI EBRU, DURSUN İNCİ, ALNIAÇIK ÜMİT (2007). Consumer Decision Making Styles as a Tool for Developing Effective Marketing Strategies. 3rd International Strategic Management Conference (Tam Metin Bildiri/)

• TÜMER KABADAYI EBRU, DURSUN İNCİ, TURHAN GÜLDEN (2005). Factors Impacting on Brand Trust in Strategic Brand Management. International Strategic Management Conference (Tam Metin Bildiri/)

C. YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER: C2. YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER:

• DURMAZ AHMET, DURSUN İNCİ, TÜMER KABADAYI EBRU (2020) Mitigating the Effects of Social Desirability Bias in Self-Report Surveys: Classical and New Techniques, in Applied Social Science Approaches to Mixed Methods Research, Editör: Mette Lise Baran, Janice Elisabeth Jones, IGI GLOBAL, Basım sayısı:1, ISBN:9781799810254, İngilizce(Bilimsel Kitap),

• DURSUN İNCİ (2019) Psychological Barriers to Environmentally Responsible Consumption Ethics, in Social Responsibility and Sustainability in Marketing, Editör:Ipek Altinbasak-Farina, Sebnem Burnaz, Springer, Basım sayısı:1, ISBN:978-981-13-7924-6, İngilizce(Bilimsel Kitap),

• DURSUN İNCİ, TÜMER KABADAYI EBRU, DURMAZ AHMET (2019) When to Consider Social Desirability Bias (SDB) in Consumer Behavior Studies? A Review on SDB-Vulnerable Concepts, in Bussiness Management Practices, Editör:DUYGU FIRAT, OSMAN YILMAZ, DETELINA SMILOVA, IJOPEC Publication, Basım sayısı:1, ISBN:978-1-912503-87-2, İngilizce(Bilimsel Kitap)

• DURSUN İNCİ, TÜMER KABADAYI EBRU, TUĞER AHMET TUĞRUL (2016) SORUMLU TÜKETİM: NEDEN? NASIL?, in Tüketici Yazıları V, Editör:Prof. Dr. Müberra Babaoğul Prof. Dr. Arzu Şener Dr. Esna Betül Buğday , TÜPADEM, , Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 225, ISBN:978-975-491-431-3, Türkçe(Bilimsel Kitap),

• DURSUN İNCİ, TÜMER KABADAYI EBRU, (2014) Tüketiciler Nasıl Direnç Gösterir? İkna Mesajlarına Karşı Kullanılan Direnç Mekanizmaları, in Tüketici Yazıları IV, Editör:Babaoğul, Müberra , Şener, Arzu, Buğday, Esna Betül, TÜPADEM, , Türkçe(Bilimsel Kitap),

D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :

DURSUN, İ., KÖKSAL, C. G., KABADAYI, E. T., & AKÇÖLTEKİN, N. (2020). X ve Y Kuşaklarının Çevrim İçi Alışveriş Eğilimleri: Z Kuşağıyla Etkileşimin Ilımlaştırıcı Rolü. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34(4), 1377-1405.

• DURSUN İNCİ (2020). Çevreci Tüketime Yönelik Sosyal Pazarlama Kampanyalarında Bölümlendirme Kriteri Olarak Yaş. Turkish Studies-Social Sciences, 15(2), 185-200., Doi: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40036

• DURSUN İNCİ (2020). Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulamasına Gösterilen Tutumsal ve Davranışsal Desteğin Açıklanmasına Yönelik Model Önerisi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1), 129-148.

• DURSUN İNCİ, ALNIAÇIK ÜMİT (2019). Likert Ölçeklerinde Etiketleme Kararları: Kullanılan Etiketler Ölçüm Sonuçlarına Etkiler mi?. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(33), 148-196., Doi: 10.14520/adyusbd.549447

• DURSUN İNCİ, TÜMER KABADAYI EBRU, CEYLAN KUTALMIŞ EMRE, GÖKMEN KÖKSAL CANSU (2019). Russian Consumers Responses to Turkish Products: Exploring the Roles of Country Image, Consumer Ethnocentrism, and Animosity. Business and Economics Research Journal, 10(2), 499-515., Doi: 10.20409/berj.2019.182

• DURSUN İNCİ (2019). Türkiye de Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulamasına Yönelik Tüketici Tepkilerinin Belirlenmesi (Exploring The Consumer Responses to Plastic Bag Fee in Turkey). Journal of Business Research - Turk, 11(1), 427-446., Doi: 10.20491/isarder.2019.609

• TUĞER AHMET TUĞRUL, DURSUN İNCİ, TÜMER KABADAYI EBRU (2018). Çevreci Tüketim Davranışı: Etkili Faktörler ve Teorik Açıklamalar. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(4), 2978-3007.

• DURSUN İNCİ, GÖKMEN KÖKSAL CANSU, TIĞLI MEHMET (2018). Alışveriş Merkezlerinde Deneyimsel Değer: Tanımı, Boyutları ve Ölçümü. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(3), 1940-1968., Doi: 10.15869/itobiad.443677

• DURSUN İNCİ, GÜNDÜZ SEMA (2016). Türkiye de Sorumlu Tüketim Davranışı Üzerine Araştırmalar Ulusal Makaleler ve Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Derleme. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(4), 1365-1391.

• DURSUN İNCİ, TÜMER KABADAYI EBRU, CEYLAN KUTALMIŞ EMRE (2014). Alman Tüketicilerin Türk Malı Satın Alma Niyetleri Ülke İmajı ve Tüketici Etnosentrizminin Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 22

• DURSUN İNCİ, KAZAN HALİM (2007). Aile Üyelerinin Aile Satın Alma Kararlarına Etkileri İstanbul Uygulaması. Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

DİĞER :

• DURSUN İNCİ (2017) Bilge Tüketiciler İle Sürdürülebilir Bir Gelecek. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Anahtar Dergisi, Mart Sayısı, Köşe Yazısı

• DURSUN İNCİ ve TUĞER, AHMET TUĞRUL (2017) Pazarlama Stratejisinin Boyutları, İşletme, Nobel Yayın Evi, Kitap Bölümü Çevirisi

ELİF ARALIK Fonksiyonel Olmayan Tüketici Davranışlarında Duygusal Zekânın Rolü

DİLARA DÖNMEZ Genç Tüketicilerin Geri Dönüşüm Davranışını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

GİZEM KARATAŞ Bağlanma Stilleri Ve Tüketici Davranışı Arasındaki İlişki

AHMET DURMAZ Sosyal Kabul Arzusu Yanlılığı: Ölçek Karşılaştırmasına Yönelik Deneysel Bir Araştırma

ZEHRA ÇAKIR Şikayetten Kaçınma Davranışı: Psikolojik Ve Durumsal Faktörlerin Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

NEŞE AKÇÖLTEKİN Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Tüketici Algısına Etkileri

  • Doktora: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2006-2012
  • Yüksek lisans: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2003-2006
  • Lisans: Niğde Üniversitesi Aksaray İİBF 1999-2003