gtu_logo

Doç. Dr. Bulut GÜRPINAR
Strateji Bilimi

Bulut GÜRPINAR
Telefon
(262) 6051456
E-Posta
bgurpinar@gtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, 117
Çalışma alanları
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

ULUSLARARASI MAKALELER
1. Demirtaş, Doğan, H.; Gürpınar, B., “Green Libraries and the User’s Perspective: A Case Study in Turkey”, Sage Open, 2023, https://doi.org/10.1177/21582440231211432,SSCI

2. Aydın, Ö.; Gürpınar, B., “The Right to Have Places of Worship: The Cemevi Case in Turkey”, Religions, 2022, 13, 758. AHCI
3. Gürpınar, B.; Aydın, Ö., “The Uniformization of Think Tanks in Turkey: The Foundation for Political, Economic, and Social Research (SETA) as a Case Study”, Sage Open, Vol 12, Ussue 1, p. 1-13, 2020, IF: 1,356, JCR: Q3 doi:10.1177/21582440221086660 SSCI
4. Gürpınar, B., “Milli Güvenlik Kurulu ve Dış Politika”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 10, Sayı 39, s. 73-104, 2013, IF: 0,417, JCR: Q4 SSCI
5. Aydın, Ö.; Gürpınar, B., “Herbert Marcuse’s Political Approach and the Concept of Liberation”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, 13/75, 2020, s. 215-223.
6. Abdulle, A. Y.; Gürpınar, B., “Turkey’s Engagement in Somalia: A Security Perspective”, Somali Studies, Vol. 4, 2019, pp. 53-71.
7. Gürpınar, B., “Toplumsal Hareketler ve Ortak Düsman Algısı: Suriye İhvanı ve HAMAS”, Ege Akademik Bakış, c. 18, s. 3, 2018, s. 331-341. ESCI
8. Gürpınar, B., “Feminist Uluslararası İlişkilerde Güvenlik ve Barış: Suriye İçsavaşı ve Kadınlar”, Alternatif Politika, 2017, 9 (3): 471-494.
9. Gürpınar, B., “Dış Politika ve Kamuoyu: Mavi Marmara Krizi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, 10/53, 2017, s. 241-253.
10. Gürpınar, B., “Turkey and the Muslim Brotherhood: Crossing Roads in Syria”, Eurasian Journal of Social Sciences, 3(4), 2015, s. 22-36.


ULUSLARARASI YAYINEVLERI TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ KITAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI
1. Gürpınar, B. “Supporter, Activist, Rebellion, Terrorist: Children in Syria”, Global Perspectives on Human Migration, Asylum, and Security, Christina Akrivopoulou (ed.), IGI Global, 2017.


ULUSAL KİTAP
Gürpınar, B., Türkiye’de Milli Güvenlik Söylemi ve Dış Politika, Hükümet Programları, TBMM Tutanakları ve MGK Basın Bildirileri’nde Söylem Analizi;(1982-2003), Beta Yayınları, İstanbul, 2016.


ULUSAL KİTAP BÖLÜMÜ
1. Gürpınar, B., “Toplumsal Cinsiyet ve Güvenlik”, Güvenlik Çalışmaları (Cilt-II) Güvenlik Sektörleri ve Sorunları, Oktay Bingöl- Ali Bilgin Varlık (ed.), Arel Üniversitesi Yayınları, 2022, s. 271-295.
2. Gürpınar, B., “Devlet ve Egemenlik Çerçevesinde Güvenliğin Dönüşümü”, Tarih, Toplum ve Siyaset Üzerine Yazılar, Prof. Dr. Cemil Oktay'a Armağan, H. Birsen Hekimoğlu, İnci Özkan Kerestecioğlu (ed.), Gazi Kitabevi, 2021, s. 351-374.
3. Gürpınar, B., “İş Çevreleri ve Dış Politika: TUSKON”, XXI. Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi, Faruk Sönmezoğlu, Nurcan Özgür, Özlem Terzi (ed.), Der Yayınları, 2012, s. 77-101.
4. Gürpınar, B., “Türk Dış Politikasında Değişimin Bir Örneği: 1967 Arap- İsrail Savaşı”, Prof. Dr. Fahir Armaoğlu’na Armağan, Ersin EMBEL (ed.), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2008, s. 345–371.
5. Gürpınar, B., “Türk Dış Politikasında Bir Aktör: TÜSİAD”, Sivil Toplum ve Dış Politika Yeni Sorunlar, Yeni Aktörler, Erhan DOĞAN, Semra CERİT (ed.), Bağlam Yayıncılık, 2006, s. 233–253.


ULUSAL MAKALE
1. Gürpınar, B. Gürpınar, B., “Diplomasi” (s. 239-247), “Kamu Diplomasisi” (s. 449-455), “Lobicilik” (s. 710-715), Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Genişletilmiş 2. Cilt, Yasemin Mamur Işıkçı, Emre Akçagündüz (ed.), 2021, Ankara: Astana Yayınları.
2. Gürpınar, B., “Hilâl Dergisi ve Dünya Siyasetine Bakışı”, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume: 2, Sayı 2, Aralık 2017, s. 436-452.
3. Gürpınar, B., “Sürgünde Örgüt: Suriye İhvanı”, Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Mart 2014, s. 115-132.
4. Gürpınar, B., “Dış Politika ve Basın: Avrupa Birliği Müzakere Tarihi Alma Sürecinde Hürriyet Gazetesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 4, 2013, s. 131-148.
5. Gürpınar, B., “1982 Anayasası’na Göre Milli Güvenlik Kavramı”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi¸ 2. Sayı, Aralık 2012, s. 124-148.
6. Gürpınar, B.; KESİCİ, A. K. “ABD’nin Hazar Enerji Politikası ve Türkiye”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı: 33, Ekim 2005, s. 167–190.


ULUSAL/ULUSLARARASI KONGREDE SUNULAN VE ÖZETİ/TAM METNİ BASILAN BİLDİRİLER
1. Gürpınar, B., “TBMM Dış Politika Yapımının Neresinde?”, 6. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, 18-21 Ekim 2023.
2. Acar, F.; Gürpınar, B., “Dönüşen Bir Hegemonya Biçimi- Dijital Hegemonya: Cambridge Analytica Olayı”, Işık Üniversitesi, Dijitalleşen Dünyada Birey, Toplum, Siyaset Kongresi, İstanbul, 2022.
3. Aydın, Ö.; Gürpınar, B., “Kamu İdareleri Okuryazarlığı ve Yerel Kamu Hizmetlerine Erişimin Geliştirilmesi Projesi'nde Öne Çıkan Sonuçlar”, 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi Bishkek, Kyrgyzstan, 2021, pp.125-126.
4. Abdulle, A. Y., Gürpınar, B., “The Future Of Al-Shabaab: Opportunities And Challenges”, International Congress on Afro-Eurasian Research V/IJAR’19,19-22 Nisan 2019, Lefkoşa, s. 250-60.
5. Gürpınar, B., “Foreign Policy Discourse in Islamic Magazines: Hilal”, 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, 20-23 Nisan 2017, İstanbul, s. 195.
6. Gürpınar, B., “Kırılgan Devlette Çocuk Olmak: Mısır ve Suriye”, Yeni Ortadoğu: Toplum, Siyaset ve Ekonomi Konferansı, Işık Üniversitesi, 24-25 Mart 2016, FMV Işık Üniversitesi Yayınları, s. 64-78.
7. Gürpınar, B., “Suriye İhvanı ve HAMAS: Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 25 Kasım 2015, ODTU-Ankara, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Varan Matbaacılık, s. 354.
8. Gürpınar, B., “Suriye İhvanı ve Türkiye”, II. Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi, Uluslararası Kongre, Sakarya, 14-17 Ekim 2014, SETA, s. 65-66.
9. Gürpınar, B., “Pusulanın Çalışmadığı Anlar: 1967 Arap-İsrail Savaşı”, 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Kasım 2007, ODTÜ-Ankara, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Varan Matbaacılık, s. 247.


1. Derya Deniz Kütük,2022, Kişisel Verilerin Korunması Hakkı ve İstisnalar, Hukuk, 779827.
2. Fatih Özsoy, 2022, Türkiye’de Neo-liberal Dönüşüm ve Sendikacılık: Eğitim Sendikaları Örneği, Siyasal Bilimler, 749664.
3. Alma Bolat, 2020, Moğolistan'da doğrudan yabancı yatırım ve Türkiye'nin rolü, Ekonomi; İşletme, 624898.
4.Murat Uçar, 2019, Cumhuriyet Türkiyesi'nin Milli Savunma Sanayii Kurma Stratejisi, Kamu Yönetimi; Savunma ve Savunma Teknolojileri, 601310.
5. Hatice Demirtaş Doğan, 2019, Çevresel sürdürülebilirlik ve Kütüphaneler: Yeşil kütüphaneler Bilgi ve Belge Yönetimi, 594333.
6. Abdulkarim Yusuf Abdulle, 2018, Turkey-Somalia Strategic Economic and Security Relations, Uluslararası İlişkiler, 557291.

  • Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004-2010.
  • Yüksek lisans: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002-2004.
  • Lisans: İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1997-2001.
Özel Darüşşafaka Lisesi, 1990-1997.