Erasmus+ Nedir?

GTÜ PIC No: 949525047

GTÜ ERASMUS KODU : TR KOCAELI01

Erasmus+ Nedir?

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam edecektir.

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Erasmus+ Erasmus faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından, proje çeşidine göre Ulusal Ajansa ya da AB Komisyonunun ilgili birimi olan Eğitsel, Görsel ve Kültürel Yürütme Ajansına yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

Erasmus+ Programı altında yükseköğretim alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir. 

 • Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan 
  • Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği
  • Ortak Yüksek Lisans Dereceleri
  • Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Kredi Garantisi 
 • Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan 
  • Stratejik Ortaklıklar
  • Bilgi Ortaklıkları 

Avrupa Birliği Bakanlığına bağlı Türk Ulusal Ajansı unvanıyla AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi; temel olarak Avrupa Birliği’nin eğitim ve gençlik programlarını ülke içinde duyurma, bu programlara katılım çalışmalarını koordine etme, yürütme ve izleme, Avrupa Komisyonuna rapor halinde sunma, program uygulamaları hakkında Avrupa Komisyonu ile gerekli görüşmeleri yapma ve uygulama sözleşmelerini imzalama görevlerini üstlenmiştir. Avrupa Komisyonu adına Türk üniversitelerine hibe tahsisinin yanı sıra programların uygulanması konusunda bilgi, belge ve rehberlik sağlar.           

Ulusal ajans için: https://www.ua.gov.tr/ 

GTU Öğrenci ve Personel Değişim Yönergesi için: https://www.gtu.edu.tr/fileman/Files/UserFiles/kalite/Y%C3%B6nergeler/YO-0042_Erasmus_Orenci_ve_Personel_Deiim_Yonergesi_R1.pdf

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum