Öğretim Üyeleri

Elif Özlem AYDIN (ORAL)
Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN (ORAL)
E-posta: ozlemoralgtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1
Telefon: (262) 605 16 42
Tek Yapı Koruma, Sit Koruma, Endüstri Mirası, Yeniden İşlevlendirme
Nilay COŞGUN
Prof. Dr. Nilay COŞGUN
E-posta: nilaycosgungtu.edu.tr
Ofis: K Blok, -
Telefon: (262) -
Yapısal Atık Yönetimi,
Yapı Üretimi
Kutlu SEVİNÇ KAYIHAN<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Kutlu SEVİNÇ KAYIHAN
(Bölüm Başkanı)
E-posta: sevincgtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-20
Telefon: (262) 605 16 47
Mimari tasarım
Mimarlık Teorisi
Mimari Tasarım Metodları
Mimarlık Eleştirisi
Sürdürülebilir(ekolojik) mimari tasarım
Eğitim binalarının mimari tasarımı
Levent ARIDAĞ
Doç. Dr. Levent ARIDAĞ
E-posta: leventaridaggtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 16
Telefon: (262) 6051605
Design concepts and strategies, Emerging design strategies, Interactive and responsive environments, Natural processes of formalization,
Digital Organicism, art, architecture and design
Cahide AYDIN İPEKÇİ
Doç. Dr. Cahide AYDIN İPEKÇİ
E-posta: caipekcigtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-24
Telefon: (262) 605 16 15
Mimarlıkta Malzeme Teknolojileri
Yapı Malzemelerinin Geri Dönüşüm Potansiyelleri
Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri
Alçı
Fitnat CİMŞİT KOŞ
Doç. Dr. Fitnat CİMŞİT KOŞ
E-posta: fcimsitkosgtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-26
Telefon: (262) 0
Innovative Teaching Methods in Architecture, Performative & Responsive Relations in Architectural Design, Contemporary Contextual Approaches in Architectural Design, Human-Environment Relations
Seher GÜZELÇOBAN MAYUK
Doç. Dr. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK
E-posta: sgmayukgtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-18
Telefon: (262) 605 16 09
Yapı Elemanları, Mimari Detaylandırma, Yapısal Hasarlar Su-Isı), Yapı Bilgisi Eğitimi, Yapı Alanında Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), Bulanık Mantık Yaklaşımı, Proje Yapım ve Yönetimi.
Saniye KARAMAN ÖZTAŞ
Doç. Dr. Saniye KARAMAN ÖZTAŞ
E-posta: saniyekaramangtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 18
Telefon: (262) 605 16 09
Yapı Malzemeleri,
Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri,
Enerji Etkin Yapı Malzemeleri,
Yasam Döngüsü Değerlendirmesi
Seda KULA
Doç. Dr. Seda KULA
E-posta: s.kulasaygtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-25
Telefon: (262) 605 16 26
Mimarlık Tarihi, Erken Osmanlı Dönemi Mimarlığı, Geç Osmanlı Dönemi Mimarlığı, Beaux Arts Okulu ve Eklektizm, 19.Yüzyılda Osmanlı Liman Kentlerinin Gelişimi, Sanayi-i Nefise Mektebi
Can BOYACIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Can BOYACIOĞLU
E-posta: cboyacioglugtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-09
Telefon: (262) 605 15 89
Antroposen Kuramı
Sanat ve Mimarlık Kuramı
İklim Değişikliği ve Mimarlık
Çağdaş Felsefe ve Eleştiri
Derya ÇAKIR AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Derya ÇAKIR AYDIN
E-posta: deryacakirgtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-17
Telefon: (262) 605 16 14
Fiziksel Çevre Denetimi, Mimari Akustik, Yapı Akustiği, İşitsel Peyzaj
Cemile Sanem ERSİNE MASATLIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Cemile Sanem ERSİNE MASATLIOĞLU
E-posta: semasatlioglugtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 16
Telefon: (262) 000
mimari tasarım eğitimi, stüdyo kültürü, temel tasarım, 20.yy. mimarlık kuramları, endüstri mirası, kent kimliği, morfoloji
Fatma İlknur KARA
Dr. Öğr. Üyesi Fatma İlknur KARA
E-posta: figokcegtu.edu.tr
Ofis: K Blok, 141
Telefon: (262) 605 1588
Betonarme Yapılar, Çelik Yapıların Sismik Davranışı, Plastik Mafsal Hipotezi, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Doğrusal Olmayan Analizler, Sahaya Özel Zemin Davranış Analizleri
Dicle KIZILDERE GÖKYER
Dr. Öğr. Üyesi Dicle KIZILDERE GÖKYER
E-posta: diclekizilderegtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-07
Telefon: (262) 605 16 23
Soylulaşma, Kentsel Dönüşüm, Kentsel Politika, Yerinden Edilme, Kentsel Ayrışma, Kentsel Tasarım
Sedef ÖZÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi Sedef ÖZÇELİK
E-posta: sozcelikgtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-26
Telefon: (262) 0262 605 16 36
İnşaat Sektöründe Kadın Profesyoneller, Kadın Mimarlar, İnşaat Sektöründe Meslek Eğitimi ve Toplu Sözleşmeler, İnşaat Sektöründe Mavi Yakalı Çalışanlar Konutun sosyal yönü, Kent ve Konut Söylem
Elif ÖZER YÜKSEL
Dr. Öğr. Üyesi Elif ÖZER YÜKSEL
E-posta: e.yukselgtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-19
Telefon: (262) 0262 605 16 33
Enerji Etkin Yapı Tasarımı, İklimle Dengeli Tasarım, Sürdürülebilir ve Enerji Etkin Cephe Sistemleri, Bitkilendirilmiş Cephe ve Çatı Sistemleri, Afet Sonrası Geçici Yapım
Ferhat PAKDAMAR
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat PAKDAMAR
E-posta: pakdamargtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-17
Telefon: (262) 605 16 14
Betonarme Yapılar, Yapı Statiği, Deprem Mühendisliği, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Köprüler, Yığma ve Tarihi Yapıların Deprem Davranışı, Performans Analizi, Tehlike Analizi, Bulanık Mantık.
Funda SOLMAZ ŞAKAR
Dr. Öğr. Üyesi Funda SOLMAZ ŞAKAR
E-posta: solmazfundagtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 106
Telefon: (262) 605 16 12
Kültürel Mirasın Korunması,
Tarihi Yapılar ve Çevreler,
Kültürel Peyzaj Alanları,
Geleneksel Mimari ve Yapım Teknikleri
Funda TAN BAYRAM
Dr. Öğr. Üyesi Funda TAN BAYRAM
E-posta: ftangtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 105
Telefon: (262) 605 16 33
Mimari Tasarım; Dijital Mimari Tasarım Kuram ve Yöntemleri; Mimari Bilgisayar Uygulamaları, Mimari Temsil, Simülasyon ve Enformasyon, Mimarlıkta Bilgi Kuramı
Zeynep TARÇIN TURGAY
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TARÇIN TURGAY
E-posta: zturgaygtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-07
Telefon: (262) 605 16 42
Mimari Tasarım,
Mimari Uygulama Projeleri,
Proje Yönetimi,
Bina Enformasyon Sistemleri,
Mimarlık ve Psikoloji,
Mekan Dizimi
Mine TOPÇUBAŞI
Dr. Öğr. Üyesi Mine TOPÇUBAŞI
E-posta: minetopcubasigtu.edu.tr
Ofis: , 125
Telefon: (262) 605 16 26
Restorasyon, tek yapı koruma, dünya miras alanları, kentsel koruma, koruma kuramı
İBRAHİM TÜRKERİ
Dr. Öğr. Üyesi İBRAHİM TÜRKERİ
E-posta: iturkerigtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-09
Telefon: (262) 605 15 89
Mimari Tasarım,
Kamu Yapıları Tasarımı
Tapınma Mekanları
Kentsel Tasarım,
Kıyı Alanları Tasarımı Ve Planlaması
Erdem ÜNGÜR
Dr. Öğr. Üyesi Erdem ÜNGÜR
E-posta: eungurgtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-16
Telefon: (262) -
Mimari Tasarım ve Kuramı, Mimari Temsil, Kentsel Politika, Hafıza Çalışmaları
Ezgi YAVUZ
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi YAVUZ
E-posta: eyavuzgtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-25
Telefon: (262) 605
Modern mimarlık, modern sanat, II. Dünya savaşı sonrası mimarlık, sanat ve mimarlık birlikteliği

Öğretim Görevlileri

Özge Can BALABAN
Öğretim Görevlisi Özge Can BALABAN
E-posta: obalabangtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-21
Telefon: (262) 1610
mimarlıkta ütopya olgusu, mimarlık kuramları, tasarım kuramları, tasarım yöntemleri, yaratıcılık, mimarlık eğitimi, tasarım eğitimi, mimarlıkta araştırma olgusu
Dr. Fazilet TUĞRUL OKBAZ
Öğretim Görevlisi Dr. Fazilet TUĞRUL OKBAZ
E-posta: ftugrulgtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-21
Telefon: (262) 605 1623
Yüksek Yapılar
Yapı Bilgisi
Taşıyıcı Sistemler ve Teknolojileri
Yapılarda Kullanım Alanı Verimliliği

Öğretim Yardımcıları

Betül ALANKUŞ
Arş. Gör. Betül ALANKUŞ
E-posta: betulalankusgtu.edu.tr
Ofis: K Blok, 101
Telefon: (262) -
Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri,
Yapı Biyolojisi,
Enerji Etkin Bina Tasarımı,
Fiziksel Çevre Denetimi,
Sağlıklı Yapı Tasarımı
Şeyda ARSLAN ERCAN
Arş. Gör. Şeyda ARSLAN ERCAN
E-posta: seydaarslangtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-06
Telefon: (262) 605 16 12
Kültürel Mirasın Korunması, Belgelenmesi, Geleneksel Mimarlık, Koruma Sorunları
Esra ARSLANTÜRK
Arş. Gör. Esra ARSLANTÜRK
E-posta: esra.arslanturkgtu.edu.tr
Ofis: ,
Telefon: (262)
Seben AŞKIN KÜTÜKÇÜ
Arş. Gör. Seben AŞKIN KÜTÜKÇÜ
E-posta: s.askingtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 105
Telefon: (262) -
Mimari Tasarım, Sanat ve Mimarlık Kuramı, Çağdaş Felsefe ve Mimarlık Eleştirisi
Gizem ASLAN
Arş. Gör. Gizem ASLAN
E-posta: gaslangtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-08
Telefon: (262) 605 16 28
Mimari Tasarım
Sinema ve Mimarlık
Sinematografik Mekan Kurgusu
Cem BALCAN
Arş. Gör. Cem BALCAN
E-posta: cembalcangtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 106
Telefon: (262) -
Kültürel Mirasın Korunması, Restorasyon
Sinan ÇELİK
Arş. Gör. Sinan ÇELİK
E-posta: sinancelikgtu.edu.tr
Ofis: N Blok, -
Telefon: (262) 0(262)
Mimari Tasarım
Merve EFLATUN
Arş. Gör. Merve EFLATUN
E-posta: merveeflatungtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 108
Telefon: (262) -
Mimari Tasarım
Anlatı ve Mimarlık İlişkisi
Mimarlık Eleştirisi


Ayşegül ENGİN VARDAR
Arş. Gör. Ayşegül ENGİN VARDAR
E-posta: aengingtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-10
Telefon: (262) 605 16 39
Mevcut Yapıların İyileştirilmesi
Ekolojik Yapı Tasarımı
Ekolojik Yapı Malzemeleri
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
Aygen EROL
Arş. Gör. Aygen EROL
E-posta: aygenerolgtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-05
Telefon: (262) 605 16 24
Mimari Tasarım,
Sanat ve Mimarlık Kuramı,
Mimarlık Eleştirisi,
Disiplinlerarası Çalışmalar,
Sinema Çalışmaları
N. Özge ESENER
Arş. Gör. N. Özge ESENER
E-posta: ozgeesenergtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 108
Telefon: (262) 605 16 28
Sürdürülebilir Cephe Tasarımı,
Gün Işığı Kontrolü,
İç Ortam Konforu,
Bina Cephelerinde Bozulmalar,
Adaptif Cepheler.
Mehmet Ali GASSELOĞLU
Arş. Gör. Mehmet Ali GASSELOĞLU
E-posta: m.gasseloglugtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 105
Telefon: (262) 605 1624
Mimari Tasarım, Katılımcı Tasarım, Mimari Tasarımda Alternatif Yaklaşımlar, Yer Kurma Pratikleri
Damla İNCİ
Arş. Gör. Damla İNCİ
E-posta: damlaincigtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 106
Telefon: (262) (605) 10 00 - 106
Mimari Tasarım, Tasarım ve eleştiri, Tekinsiz Mekan, Ardıl Mekan Potansiyelleri
Mehmet Ali KARAGÖZ
Arş. Gör. Mehmet Ali KARAGÖZ
E-posta: makaragozgtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-17
Telefon: (262) 1614
Kübra KULA
Arş. Gör. Kübra KULA
E-posta: kubrakulagtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-10
Telefon: (262) 605 16 39
Mimarlık Tarihi
Geç Osmanlı Dönemi Camileri
Merve ÖZDOĞAN
Arş. Gör. Merve ÖZDOĞAN
E-posta: mozdogangtu.edu.tr
Ofis: K Blok, 101
Telefon: (262) -
Yapı Bilgisi Eğitimi,
Sanal Gerçeklik Sistemleri,
Kuşak Kavramı ve Sınıflandırması
Selin ÖZTÜRK DEMİRKIRAN
Arş. Gör. Selin ÖZTÜRK DEMİRKIRAN
E-posta: selinozturkgtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-10
Telefon: (262) 605 16 39
Yapı Elemanları,
Yapı Elemanlarında Bozulma,
Yapı Hasarları
Fatıma İkbal POLAT
Arş. Gör. Fatıma İkbal POLAT
E-posta: fpolatgtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-07
Telefon: (262) -
Mimarlık Tarihi, Kent Tarihi
Çetin SÜALP
Arş. Gör. Çetin SÜALP
E-posta: cetinsualpgtu.edu.tr
Ofis: K Blok, Z-07
Telefon: (262) -
Kinetik Mimarlık,
Konuşlandırılabilir Strüktürler
Rana UZUN
Arş. Gör. Rana UZUN
E-posta: rkamiloglugtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 107
Telefon: (262) 0216 605 16 18
Yapı Bilgisi, Yapı Fiziği, Sürdürülebilir Tasarım ve Mimarlık, Akustik konfor, Hacim Akustiği, Yapı Akustiği
Merve Eylül ZORLU
Arş. Gör. Merve Eylül ZORLU
E-posta: eylulzorlugtu.edu.tr
Ofis: E Blok, -
Telefon: (262) 262
Kültürel Mirasın Korunması, Restorasyon

GTÜ Dışı Öğretim Elemanları

Eski Öğretim Elemanları

GTÜ Dışı Öğretim Elemanları

 • Y.Mim. Tarhan ARIKAN
 • Y.Mim. Onur ARABACIOĞLU
 • Prof.Dr. Semih ERYILDIZ
 • Doç.Dr. Murat ŞAHİN (Özyeğin Üniv.)
 • Prof.Dr. Yasemin ALKIŞER (KIRKLARELİ ÜNV.)
 • Prof.Dr. Birgül ÇOLAKOĞLU (ITU)
 • Mim. Figen ÇİLOĞLU
 • Esra Öztürk

Önceki Yıllarda Ders Vermiş GTÜ Dışı Öğretim Elemanları

 • Prof. Dr. Yurdanur Dülgeroğlu
 • Prof. Dr. Gülçin Pulat
 • Yrd. Doç. Dr. Gülay Kepsutlu
 • Yrd. Doç. Dr. Ebru Acar Taralp
 • Yüksek Mimar Evren Öztürk
 • Yüksek Mimar Canan Orbay
 • Yüksek Mimar Ali Hızıroğlu
 • Yüksek Mimar Emin Can Aygölü
 • Yüksek Mimar Göksenin Ekiyorum
 • Yüksek Mimar Ceren Kerpiç Öztürk
 • Yüksek Mimar İpek Baycan Glaister
 • Mimar Güray Oskay
 • Mimar Hilal Erbakan
 • Mimar Süleyman Aktaş
 • Mimar Murat Yılmaz
 • Mimar Gönül Uysal
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum