Genel Bilgiler

 

Bölüm Tarihçesi

Kimya Bölümü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde 1994 yılında ilk kurulan bölümlerden biridir. Kimya Bölümü, 1996-2002 yılları arasında Çayırova Kampüsünde, 2002-2013 yılları arasında Muallimköy Kampüsünde, araştırma-geliştirme ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 2013 yılı Eylül ayı itibari ile Çayırova Yerleşkesindeki yeni binasına taşınan Kimya Bölümü, gelişmiş altyapı ve laboratuvar imkânları ile akademik ve sanayi ile olan iş birliğini artırarak önemli sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirmektedir. 2017 yılından itibaren eğitim faaliyetlerine lisans programını da ekleyen Kimya Bölümünün lisans programının eğitim dili %100 İngilizcedir. 

 

Bölüm Misyonu ve Vizyonu

Kimya Bölümünün misyonu; sahip olduğu güçlü akademik kadrosu, ileri teknolojik araştırma ve laboratuvar altyapısı ve ülke sanayisinin merkezinde olan konumu ile bilimsel, etik ve toplumsal değerlere bağlı; bölgenin ve sanayinin yararı için kaliteli eğitim-öğretim veren, uygulamalı çözümler üreten, bilimsel araştırmalar yapan bir bölüm olmaktır. Kimya Bölümünün vizyonu; temel ve uygulamalı kimya alanındaki bilginin gelişimine yön veren ve yüksek kalitede eğitim ve araştırma yapan ülke ve dünya çapında saygın ve tanınır bir bölüm olmaktır.

 

Bölümümüzü Tanıyalım

Gebze Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü uluslararası ölçekte bilim ve proje üreten bir bölümdür. TÜBİTAK tarafından yayınlanan “Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi”nde araştırma alanları bazında en iyi performansa sahip Kimya Bölümleri arasında yer almaktadır. Kurulduğu tarihten itibaren Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetleri için üniversitelerimizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarının, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörde Ar-Ge faaliyetlerinde görev alacak elemanların yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır. 

Kimya Bölümü bünyesinde; Kromatografi, Kütle, X-Işınları, NMR ve Spektroskopi analiz laboratuvarları ile Polimer Sentezi ve Uygulamalar, Metal-Organik Malzemeler ve Biyosensör, Anorganik Polimer, Organik Kimya, Metal-Organik Sentez ve Araştırma, Biyoinorganik Sentez ve Biyolojik Aktivite, Heterohalkalı Bileşikler, Fosfazenler Kimyası, Anorganik Malzemeler Sentez ve Araştırma, Heterosiklik Bileşikler Sentez, Amfifilik Heterosiklik Bileşikler, Sentetik Karbon Allotropları (SCA), İleri Malzemeler Sentez ve Araştırma, Analitik ve Elektrokimyasal Teknolojiler, Elektrokimya Araştırma, Elektrokimya ve Sensör Araştırma, Fotoelektrokimya, Makromolekuler Malzemeler, Biyoanorganik ve Kompleks Sentez, Biyokimya Laboratuvarları ve Fotodinamik Terapi Araştırma Laboratuvarları bulunmaktadır. 

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim-öğretim programlarının yürütüldüğü bölümümüzde yürütülen araştırma faaliyetlerine uluslararası kurumlar, TÜBİTAK ve üniversite bilimsel araştırma komisyonu (GTU-BAP) tarafından maddi kaynak sağlanmaktadır.  Halen Kimya Bölümünde toplam 59 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Kimya Anabilim Dalı altında bulunan Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Bilim Dallarında, hetero halkalı bileşikler kimyası (fosfor-azot, karbon-azot vb.), kimyasal sensörler, makrosiklik bileşikler, ftalosiyaninler, bor temelli bileşikler, nanomalzemeler, enzim immobilizasyonu, biyoteknoloji, hesaplamalı kimya, bilgisayar destekli moleküler dizayn, adsorpsiyon, yüzey kimyası, elektrokimya, fotokimya, organik/inorganik (opto) elektronik malzemeler, iletken polimerler, fonksiyonel polimerler, monomer ve makromonomer sentezi, sentetik organik kimya, ilaç etken maddeleri ve agrokimyasallar gibi alanlarda çalışmalar yapılmaktadır.

Bölümümüzde bulunan Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektrometresi, Kütle Spektrometresi (MALDI-TOF MS), Tek Kristal X-Işını Difraktometresi, Floresans Spektrofotometresi, UV-Vis Spektrofotometresi, Sirküler Dikroizm (CD) Spektrometresi, Zaman Çözümlemeli Floresans Spektroflorometresi, Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spektrometresi, Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Cihazı (DSC), Termogravimetrik Analiz Cihazı (TGA), Jel Geçirgenlik Kromatografisi (GPC), Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC), Elektrokimyasal Analizör, Malzeme Test Cihazı ve Fotodinamik Terapi Laboratuvarı ile üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslardan gelen analiz talepleri kısa süreler içinde gerçekleştirilmektedir. 

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum