İktisat

Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne bağlı olan İktisat Bölümümüz; İktisat Lisans, İktisat Tezli Yüksek Lisans, Uluslararası Ticaret ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans ve İktisat Doktora programlarıyla hizmet vermektedir. İktisat bölümümüzde; 2’si profesör, 2’si doçent, 4’ü yardımcı doçent olmak üzere 8 öğretim üyesi ve 8 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

İktisat biliminin önemi, bireylerin hızla değişen çevreye ayak uydurabilmeleri, işletmelerin diğer işletmeler karşısında devamlılıklarını sağlayıp ayakta kalabilmeleri, ülkelerin küreselleşen dünya ekonomisinde halklarının refahını arttırabilmeleri bağlamında hızla artmaktadır. İktisadi alanda önemli gelişmelerin yaşandığı ülkemizde ve dünyada, öğrencilere iktisadi olguları analiz edebilme, sorgulama, araştırma yapma, öngörüde bulunabilme ve rasyonel kararlar alma becerilerini kazandırmak ve iktisat ile ilgili olarak akademik hayattaki bilimsel ve uygulamalı bilgi birikimini artırmak amacıyla fakültemiz bünyesinde iktisat bölümü açılmıştır. 

Bilgiyi sermaye yapan bireylerin, günümüz üretim yapısındaki tartışmasız yeri nedeniyle, iktisat eğitimi ile donanmış, sistematik ve bağımsız düşünceyi yakalamış, hızlı ve doğru karar verme yeteneğine sahip, evrensel etik değerlere sahip çıkan, toplumsal sorumluluğu gelişmiş bireyler yetiştirilmesi hedefi doğrultusunda İktisat Bölümümüzde; gerek akademik kariyer yapmak, gerek profesyonel yaşamı tercih etmek isteyenlere seçkin, deneyimli ve dinamik öğretim kadrosuyla zengin bir eğitim yelpazesi sunulmaktadır.

Son yıllarda, küreselleşen dünya düzeninde iktisadi alanda son derece önemli gelişmeler gerçekleşmektedir. Gerek ülkemizi gerekse tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan bu gelişmeler, toplumumuzun neredeyse tamamı tarafından dikkatle izlenmesi, yorumlanması, pozisyon alınması gerekli olgular doğurmaktadır.

Ayrıca modern işletmeler, uluslararası ticaret, ekonomi ve finans çevrelerinde ortaya çıkan gelişmelerden daha fazla etkilenmektedirler ve bu değişkenleri kavrayıp yorumlayarak karar alma süreçlerine entegre etmek durumundadırlar. Ekonomik birleşmelerin yoğunlaşarak artacağı uluslararası ticaret engellerinin daha da azalacağı geleceğin rekabet ortamlarında yöneticiler, küresel ölçekte çevrelerini izleyerek, daha hızlı ve isabetli kararlar almak durumunda kalacaklardır. Bu açıdan, uluslararası ticaret ve finans alanlarında yaşanan hızlı değişime ayak uydurabilecek nitelikteki yöneticilere duyulan ihtiyaç geçmişe oranla giderek artmaktadır ve bu artış sürecektir.

Hedefler

İktisadi alanda önemli gelişmelerin yaşandığı ülkemizde ve dünyada, öğrencilere iktisadi olguları analiz edebilme, sorgulama, araştırma yapma, öngörüde bulunabilme ve rasyonel kararlar alma süreçleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması yanında, iktisat ile ilgili olarak akademik hayattaki bilimsel ve uygulamalı bilgi birikiminin aktarılması ve bu çerçevede verilecek dersler ve yürütülecek seminer, proje ve tez çalışmaları ile şunların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir:

- Programa katılanların iktisat bilimi teori ve araçlarını tanımalarına, güncel iktisadi olayları değerlendirmelerine ve uluslararası ekonomik sistemin fonksiyonlarını anlamalarına yardımcı olmak,
- Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren özel sektörün yönetici ve çalışanlarına, ekonomi ile ilgili gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak,
- Programlarda sunulan iktisat teorisi, iktisat politikaları, uluslararası ticaret ve finans dersleri aracılığıyla özel ve kamu sektöründe farklı kariyerlerle ilgilenen öğrenciler için gerekli alt yapıyı hazırlamak.

Hedef Kitle

Programlarımıza başvuracak öğrencilerin İstanbul ve Kocaeli civarında yaşayan ve/veya çalışan iktisadi ve idari bilimler ve mühendislik bilimleri lisans mezunları olması hedeflenerek muhtemel öğrencilerin şu gruplarda toplanabileceği öngörülmüştür:

- İktisat konularında çalışacak akademisyen veya akademisyen adayları
- Firmaların ve kurumların karar alma süreçlerinde bulunan yöneticiler
- Özel ya da kamu sektörü çalışanları