gtu_logo

İktisat

 

İktisat temelde mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve tüketimi ile ilgilenen ve bireylerin, işletmelerin ve hükümetlerin kaynak tahsisi konusunda nasıl seçimler yaptıklarını inceleyen sosyal bir bilimdir. İktisadi olayların yaşamın her alanında etkili olduğunun farkına varılması, bu bilim dalının zaman içerisinde daha da önem kazanmasına neden olmuştur. Günümüzün dinamik küreselleşme süreçlerinde, ülke içinde ve dünyadaki ekonomik, toplumsal ve siyasi gelişmelerin dikkatle izlenerek doğru bir şekilde yorumlanması kapsamlı ve güçlü bir iktisat eğitimi ile mümkündür. Bu bağlamda, Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne bağlı olarak hem lisans hem de yüksek lisans eğitimi vermekte olan İktisat Bölümü,

• Bağımsız ve sistematik düşünebilen, hızlı ve doğru karar alabilen, toplumsal sorumluluğu yüksek, evrensel etik değerlere sahip çıkan bireyler yetiştirmeye odaklıdır.

• İktisadi olguları analiz edebilme, sorgulama, araştırma yapabilme, öngörüde bulunabilme ve rasyonel karar alabilme süreçleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

• Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren özel ve kamu kurum/kuruluşlarında çalışma yapabilecek, uzmanlaşmış ve başarılı iktisatçılar yetiştirmeye odaklıdır.

• Dersler, tez çalışmaları, seminerler, ulusal ve uluslararası projeler ve alanında önde gelen dergilerde yayınlar aracılığıyla akademik hayattaki bilimsel ve uygulamalı bilgi birikiminin arttırılmasını hedeflemektedir.

İktisat Bölümde; 4’ü profesör, 4’ü doçent, 3’ü doktor öğretim üyesi olmak üzere 11 öğretim üyesi, 1 öğretim ve 6 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölüm deneyimli, dinamik ve üretken öğretim kadrosuyla zengin bir eğitim yelpazesi sunmaktadır. 2017 yılından itibaren lisans eğitimi, 2010 yılından itibaren yüksek lisans (tezli yüksek lisans ve Uluslararası Ticaret ve Finans tezsiz yüksek lisansı) ve 2013 yılından itibaren doktora programlarıyla hizmet vermektedir.

 

Lisans programı, dört senelik bir eğitimi içermektedir. Programın ilk iki senesinde, ekonomik teori ve uygulamalı istatistiksel yöntemler ile ilgili güçlü bir altyapı oluşturulmaktadır. Programın son iki senesinde; uluslararası iktisat, finansal iktisat, politik iktisat, sağlık ekonomisi, veri madenciliği, yenilik ekonomisi, sürdürülebilirlik ve yönetişim, yatırım projeleri analizi ve iktisadi düşünceler tarihi gibi öğrencilerin güncel iktisadi olayları değerlendirmelerine ve uluslararası ekonomik sistemin fonksiyonlarını anlamalarına yardımcı olabilecek alanlar ile ilgili geniş bir ders içeriği sunulmaktadır.

 

Tezli yüksek lisans programı; mikroekonomi, makroekonomi ve ekonometri alanlarında teorik altyapı derinleştirmek için tasarlanmıştır. Uluslararası Ticaret ve Finans tezsiz yüksek lisansı, ekonomik birleşmelerin yoğunlaşarak artacağı uluslararası ticaret engellerinin daha da azalacağı geleceğin rekabet ortamında, bu gelişme ve değişiklikleri kavrayıp yorumlayarak karar alma süreçlerine daha hızlı ve isabetli bir şekilde entegre edebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Doktora programı ise öğrencilerin mikroekonomi, makroekonomi, kalkınma iktisadı, uluslararası iktisat, para politikası, çalışma iktisadı, kurumsal iktisat ve uygulamalı ekonometri gibi alanların bir ya da birkaçında uzmanlaşmasını amaçlamaktadır.