gtu_logo

Şehir ve Bölge Planlama

 

       

Şehir ve Bölge Planlama; ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda  "insan-mekan" organizasyonlarının düzenlenmesi, yönlendirilmesi ve; planlama ve tasarım için gerekli olan kararların üretilmesi sürecidir. Şehir Planlama, ulusal politikalar ve kalkınma planları çerçevesinde farklı ölçeklerdeki gelişmelerin irdelenerek, kentsel ve bölgesel yerleşim ve gelişim politikalarının belirlenmesi, program ve projelerin hazırlanmasını kapsamaktadır. Dinamik toplum yapısının ve buna entegre kentsel yapının, hızlı ve doğru verilen kararlarla yönlendirilmesi, Şehir ve Bölge Planlaması’nın öncelikli konusudur.

 

Bölüm Tanıtım Kİtapçığı Bölüm Tanıtım Videosu Bölüm İnstagram Sayfası  Bölüm Linkedin Sayfası