gtu_logo

Mimarlık Bölümü

 

____ ____ ____

mimarlık bölümü

____ ____ ____
   
   
                 
   

     
     

 http://www.eaae.be/members/    

https://www.ytaaward.com/current-edition/      http://www.miak.org/      
                 
     

Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Mimarlık Bölümü, 1995’ten bu yana yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. GTÜ Çayırova Yerleşkesi, 245 bin metrekarelik yeşil alanıyla bölgede doğal hayatı koruyabilmiş ender örneklerden birisidir. 2008–2009 Eğitim Öğretim döneminde Mimarlık Lisans Eğitimine başlanan Bölümün programı, mimarlık alanında ulusal ve uluslararası akreditasyon kurullarının kriterleri çerçevesinde oluşturulmuştur. Programa zenginlik ve dinamizm kazandırmak amacıyla uzmanlık alanındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış mimarların eğitim sürecine katkıda bulunması sağlanmaktadır. Programda yer alan derslerin %33’ü tasarım, %17’si genel eğitim, %20’si teknik, %10’u tarih/insan/çevre, %15’i seçmeli, %5’i de mesleki bilgi başlıkları altında toplanmaktadır. Bu düzeyler NCARB’ın (The National Council of Architectural Registration Boards) mimarlık eğitiminde belirlediği ideal oranlara oldukça yakındır. Teknik alanda yer alan dersler ideal oranın %5 üzerindedir. Bununla, program hedeflerimizde yer alan deprem riskine karşı farkındalık uyandırmak ve alınabilecek önlemler konusunda mimar adaylarının teknik anlamda donanımlı olmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Programın hedefi ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, çevresel, toplumsal ve mimari sorunları belirleyerek akılcı çözümler üretebilen ve yorumlayabilen mimar yetiştirecek çağdaş bir mimarlık eğitim modelini sürdürmek ve araştırma -  uygulama alanlarında etkin konumda olmaktır. Cumhuriyetin temel ilkelerine ve evrensel etik değerlere sahip çıkan, formasyonuyla ulusal kimliğini küresel ölçekte tanımlayabilen, bilgiyi sorgulayan ve kullanabilen, bağımsız ve eleştirel düşünebilen, çağdaş teknolojiyi kullanabilen, günümüz mimari sorunlarına akılcı çözümler üretebilen, toplumsal ve çevresel bilinci oluşmuş araştırmacı meslek insanları yetiştirmek hedeflenmektedir.

Mimarlık mesleğinin dünyadaki güncel gelişmelere koşut olarak kazandığı yeni açılım çerçevesinde, yapı tasarımı ve üretiminin yanısıra her tür entellektüel ve pratik içerikli iş alanı, mimarlara yeni fırsatlar sunmaktadır.

GTÜ Mimarlık Bölümü Resmi Instagram hesabı için tıklayınız. 

     
           
           
           
                 
   

 

Padlet ile yapıldı

     
         
                 

Tasarım Bölümü Endüstri 4.0 etkinliğine katıldı

Biyoteknoloji Enstitüsü Bahar Dönemi Seminerleri

Tasarım Bölümü Endüstri 4.0 etkinliğine katıldı

      Mimari Tasarım 1 Temel Tasarım Mimari Tasarım 2      

GTÜ Yapay Deri Üretecek

GTÜ bir ilke daha imza atarak kalitesini tescilledi

Rektörümüz “Yılın Rektörü” ödülünü aldı

      Mimari Tasarım 3 Mimari Tasarım 4 Mimari Tasarım 5      

Engelli çalışmalarında biz de varız!

Masa Tenisinde En İyiler GTÜ’de

Biyoteknoloji Enstitüsü Bahar Dönemi Seminerleri

      Mimari Tasarım 6 Mimari Tasarım 7 Mimari Tasarım 8