Genel Bilgi

                                        

Lisans öğrencisi alımına 2002 yılında başlayan bölümümüz gelişmiş Lisans öğrenci laboratuvarları ve deneysel çalışmalarda deneyimli ekibiyle deneysel ağırlıklı bir lisans programını takip etmektedir. Lisans öğrencilerimizin başka bölümlerde çift ve yan dal programlarını takip etmeleri de mümkündür.Gebze Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü 1994 yılında kurulmuş olup Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora seviyelerinde eğitim vermektedir. Bölümümüzde 13 Profesör, 6 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi, 16 Araştırma Görevlisi, 3 Uzman,1 Mühendis, 1 Teknisyen, 1 Bilgisayar İşletmeni ve 1 Sekreter görev yapmaktadır.