gtu_logo

Projeler

Projeler (2019-2025)

 1. Dr. Öğr. Üyesi Meltem ÇELEN (Proje Yürütücüsü): İklim Değişikliğinin Gebze İlçesi’nin Su Kaynaklarına Olası Etkilerinin Projeksiyonlar Yardımıyla İncelenmesi, 2023-A-113-19, 2023-2025, YÖK ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ DESTEK PROGRAMI. 
 2. Doç. Dr. Mehmet Korhan ERTURAÇ (Proje Yürütücüsü): Horseshoe Adası (Batı Antartika Yarımadası) Örneğinde Hızlı Yükselmeye Uğrayan Yüksek Enerjili Kıyı Bölgelerinde, Çok Kaba Taneli Basamaklı Kıyı Şekillerinin Haritalanması ve Lüminesans Yöntemleri ile Tarihlendirilmesi, TÜBİTAK (No: 122G261), KUTUP-1001. 
 3. Doç. Dr. Mehmet Korhan ERTURAÇ (Proje Yürütücüsü): Karadeniz Kıyısı (Türkiye ve Bulgaristan) Çökel Kayıtlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi ile Yükselen Kıyılarda Tektonik ve Çevresel Etkilerin Belirlenmesi, 220N053, 2021-2024, N-UPAG TÜBİTAK-BAS İkili İşbiliği Programı.
 4. Prof. Dr. M. Salim ÖNCEL (Danışman), Dr. Öğr. Üyesi Meltem ÇELEN (Araştırmacı): Antarktika Deniz Ekosisteminde Matematik ve Özel Konum Sonuçlarının Mikroplastik Kirliliğine Etkisi: Türk Bilim Üssüne 2019-2022 Yılları Arasında Ev Sahipliği Yapacak Olan Horseshoe Adası Örneği, 2022-2024, TÜBİTAK-1001.
 5. Dr. Öğr. Gör. Ülker Diler KERİŞ ŞEN (Proje Yürütücüsü): Yenilikçi Bir Yaklaşımla Katalitik Atmosferik Plazma Sisteminin Azot ve Fosfor içerikli Gübre Üretim Prosesine Entegrasyonu, 2022-2024, TÜBİTAK-1001.
 6. Dr. Öğr. Üyesi Meltem ÇELEN (Proje Yürütücüsü), Prof. Dr. M. Salim ÖNCEL (Araştırmacı): Deniz Müsilajı oluşumunu tetikleyen temel nütrient madde kaynaklarının iki farklı karakterdeki havza özelinde araştırılarak çözüm önerilerinin geliştirilmesi, 2021-2022, TÜBİTAK1001-KAMAG Projesi. 
 7. Doç. Dr. Mehmet Korhan ERTURAÇ (Proje Yürütücüsü): Sakarya Nehri Güncel Taşkın Ovası Örneğinde Akarsu Çökellerinin Geçmiş Hidrolojik Ekstremler (Hex) Açısından Olay Stratigrafisinin Çoklu-Vekil Yaklaşımı Ile Belirlenme Potansiyelinin Araştırılması, 121Y110, 2021-2022, TÜBİTAK-1002.
 8. Prof. Dr. M. Salim ÖNCEL, Dr. Öğr. Gör. Emin Ender ÇELEBİ (Danışman), Determination of magnetic properties and mercury pollution potential of coal mine residues in Douro Coalfield (NW Portugal) affected by wildfires, University of Coimbra, Portekiz, 2022.
 9. Prof. Dr. M. Salim ÖNCEL, Dr. Öğr. Üyesi Meltem ÇELEN (Araştırmacı), Su Kaynaklarındaki Hidromorfolojik Değişim Düzeylerinin Coğrafi Bilgi Bilimi ve Teknolojisi Kullanılarak Araştırılması ve Bir Karar Destek Aracı Geliştirilmesi: Çayırova-Saz Deresi örneği” 119Y032, 2020-2022.
 10. Doç. Dr. Mehmet Korhan ERTURAÇ (Proje Yürütücüsü): Anadolu Levhasının Kuzeybatısında Düşey Yönlü Farklılaşmış Tektonik Deformasyonun, Akarsu Taraça Basamaklarının Mekansal Dağılımı ve Lüminesans Kronolojisi Yardımıyla Araştırılması, 117Y426, 2018-2020, TÜBİTAK-3501.
 11. Doç. Dr. Mehmet Korhan ERTURAÇ (Araştırmacı): Van Gölü Havzası'nın Göreceli Yükselme/Deformasyon Hızlarının Ve Jeomorfolojik Gelişiminin Gölsel Çökel Tarihlendirilmesi Ile Araştırılması, 120Y212, 2020-2022, TÜBİTAK-1001.
 12. Doç. Dr. Mehmet Korhan ERTURAÇ (Araştırmacı): Kıtasal Doğrultu Atımlı Fayların Mekânsal ve Zamansal Sismik Davranışı: Uygulama Alan Olarak Batı Bogd Fayı (Moğolistan), 119Y643, TÜBİTAK-BAS İkili İşbirliği Programı.
 13. Prof. Dr. M. Salim ÖNCEL, Dr. Öğr. Gör. Emin Ender ÇELEBİ (Araştırmacı): Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Atık Barajları ve Konsantratör Atıklarından Bentonit Eldesi ile Emet ve Kırka İşletme Müdürlükleri Atıklarının Bentonit İçeriklerinin Belirlenmesi Ön Çalışması (Eti Maden İşletmeleri-GTÜ), 2020-2021.
 14. Prof. Dr. M. Salim ÖNCEL, Dr. Öğr. Gör. Emin Ender ÇELEBİ (Araştırmacı): Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Üretim Tesisi Atıkları ve Arıtma Tesisi Atıklarının Taşınabilirliğinin Isıl İşlemlerden Farklı Yöntemlerle Arttırılması Ön Çalışması (Eti Maden İşletmeleri-GTÜ), 2020-2021.