Tez Savunmandan Sonra Yapılması Gerekenler

YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAVINDAN SONRA

(İş Akışı Şeması İçin Tıklayınız)

 • 1 Adet FR-0105 YL-DR Müşterek Jüri Raporu: Tez savunma sınavından sonra 1 sureti sınavı izleyen 3 gün içinde Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilmelidir. Rapor Anabilim Dalı Başkanlığınca EBYS üzerinden Enstitüye iletilmelidir.
 • Öğrenci, tez savunma sınavını izleyen 1 ay içinde tez teslim işlemlerini tamamlamalıdır. Talep halinde tez teslim için Enstitüden 1 ay daha ek süre talebinde bulunabilir.

ENSTİTÜ, TEZ YAZIM UYGUNLUĞUNU ONAYLADIKTAN SONRA ENSTİTÜYE TEZ TESLİM İŞLEMİ İÇİN;

 • 1 Adet FR-0107 YL-DR Tez Yazım Uygunluk Raporu: Tez yazım kılavuzuna göre hazırlanan tez ilgili Anabilim Dalı Tez Kontrol Görevlisine onaylatıldıktan sonra, son kontrol için PDF formatında rapor ile birlikte Enstitü görevlisine  gönderilir. 
 • 1 Adet FR-0175 Lisans-Lisansüstü İlişik Kesme Formu: Mezuniyet için online ilişik kesme işlemleri için Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçilmesi, tüm birimlerden onayın takip edilerek ilgili sayfanın çıktısı eklenmelidir. 
 • 4 Adet FR-0116 YL Jüri Onay Formu: Jüri üyelerinin ıslak imzası ile 1 sureti Enstitüye teslim edilmeli, diğer 3 suret Ciltli Tezlerin içine yerleştirilecek olup, sayfanın altında bulunan Enstitü Onay kısmının boş bırakılması gerekmektedir. 
 • FR-0106 YL-DR Tez Kişisel Raporu: Tez Savunma Jürisinde görevli öğretim üyesi isterse düzenlenir.
 • 1 Adet Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu: E-devlet şifresi ile YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne giriş yaparak formun çıktısı alınarak öğrenci imzası ile teslim edilir (Form doldurulurken "Bilim Dalı" boş bırakılmalıdır).
 • 3 Adet Ciltli Tez
 • 3 Adet CD

2 Adet CD: Dış kapaklarına tez kapağının küçültülmüş hali ve CD’nin üzerine de YÖK referans nosu yazılmalıdır. CD içeriğinde;

-Sıkıştırılmamış, şifresiz ve tek bir PDF dosyası tezin son hali olarak kaydedilmelidir.

-Tezde resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları kullanılmış ise

bu dosyalar sıkıştırma programı kullanılarak referans numarasıyla tek bir dosya haline

getirilerek referans numarasını içeren  (referansno.RAR) CD' ye kaydedilmelidir.

1 adet CD: “Kapak kısmı (İngilizce ve Türkçe)”, “Özet” ve “Summary” olmak üzere MS Word ortamında yüklenmeli ve renkli olarak taranmış vesikalık fotoğraf JPEG formatında CD içerisinde yer almalıdır.

DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVINDAN SONRA

(İş Akışı Şeması İçin Tıklayınız)

 

 • 1 Adet FR-0105 YL-DR Müşterek Jüri Raporu: Tez savunma sınavından sonra 1 sureti sınavı izleyen 3 gün içinde Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilmelidir. Rapor Anabilim Dalı Başkanlığınca EBYS üzerinden Enstitüye iletilmelidir.
 • Öğrenci, tez savunma sınavını izleyen 1 ay içinde tez teslim işlemlerini tamamlamalıdır. Talep halinde tez teslim için Enstitüden 1 ay daha ek süre talebinde bulunabilir.

 

ENSTİTÜ, TEZ YAZIM UYGUNLUĞUNU ONAYLADIKTAN SONRA ENSTİTÜYE TEZ TESLİM İŞLEMİ İÇİN;

 • 1 Adet FR-0107 YL-DR Tez Yazım Uygunluk Raporu: Tez yazım kılavuzuna göre hazırlanan tez ilgili Anabilim Dalı Tez Kontrol Görevlisine onaylatıldıktan sonra, son kontrol için PDF formatında rapor ile birlikte Enstitü görevlisine  gönderilir.
 • 1 Adet FR-0175 Lisans-Lisanüstü İlişik Kesme Formu: Mezuniyet için online ilişik kesme işlemleri için Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçilmesi, tüm birimlerden onayın takip edilerek ilgili sayfanın çıktısı eklenmelidir. 
 • 4 Adet FR-0108 DR Jüri Onay Formu: Jüri üyelerinin ıslak imzası ile 1 sureti Enstitüye teslim edilmeli, diğer 3 suret Ciltli Tezlerin içine yerleştirilecek olup, sayfanın altında bulunan Enstitü Onay kısmının boş bırakılması gerekmektedir. 
 • FR-0106 YL-DR Tez Kişisel Raporu: Tez Savunma Jürisinde görevli öğretim üyesi isterse düzenlenir.
 • 1 Adet Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu: E-devlet şifresi ile YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne giriş yaparak formun çıktısı alınarak öğrenci imzası ile teslim edilir (Form doldurulurken "Bilim Dalı" boş bırakılmalıdır).
 • 3 Adet Ciltli Tez
 • 3 Adet CD

2 Adet CD: Dış kapaklarına tez kapağının küçültülmüş hali ve CD’nin üzerine de YÖK referans nosu yazılmalıdır. CD içeriğinde;

-Sıkıştırılmamış, şifresiz ve tek bir PDF dosyası tezin son hali olarak kaydedilmelidir.

-Tezde resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları kullanılmış ise

bu dosyalar sıkıştırma programı kullanılarak referans numarasıyla tek bir dosya haline

getirilerek referans numarasını içeren  (referansno.RAR) CD' ye kaydedilmelidir.

1 adet CD: “Kapak kısmı (İngilizce ve Türkçe)”, “Özet” ve “Summary” olmak üzere MS Word ortamında yüklenmeli ve renkli olarak taranmış vesikalık fotoğraf JPEG formatında CD içerisinde yer almalıdır.

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum