gtu_logo

Lisans Programı Tanıtımı

 

  • GTÜ Harita Mühendisliği Lisans Programı, öğrencilerine mühendislik problemlerini çözmek için gereken sistemlerin tasarlanması, gerçeklenmesi ve sonuçlarının analiz edilmesi yeteneğini kazandırmayı; gerek mühendislik mesleğini icra edebilecek gerekse üst derece programlarına geçiş yapabilecek mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
  • Harita Mühendisliği programının amacı, Uydu Jeodezisi, Fotogrametri, Uzaktan algılama, Sayısal Görüntüleri İşleme, Küresel Uydu Navigasyon Sistemleri, Coğrafi/Kent/Arazi Bilgi Sistemleri, Mühendislik Ölçmeleri, Kadastro ve İmar Uygulamaları, Sayısal Harita Üretimi, Afet izleme ve Afet Bilgi Sistemleri alanlarında yüksek teknolojik eğitim almış mühendisler yetiştirmektir.