Program Öğrenme Çıktıları

 

Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Programı

Numara

Program Çıktıları 

1.

Matematik, Fen ve Temel Elektronik Mühendisliği konularında bilgi.

2.

Matematik, fen ve mühendislik alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini gerçek hayattaki karmaşık mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi.

3.

Karmaşık mühendislik problemlerine ve alana özgü problemlere uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme,   deneyleri tasarlama, uygulama, veri toplama, veri analiz etme ve yorumlama becerisi.

4.

Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlarda ve tanımlanan gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama, geliştirme, uygulama ve sürdürme becerisi.

5.

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi.

6.

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin çözümünde farklı teknik ve modern araçları belirleme ve sürekli güncellenen bilişim teknolojilerini takip etme ve kullanma bilgisini geliştirme becerisi.

7.

Bireysel çalışmanın yanında disiplin içi ve disiplinler arası etkileşimde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışabilme becerisi.

8.

Yaşam boyu öğrenme farkındalığında olup, modern dünyanın gerektirdiği hızda doğru bilgiye erişme, bilim ve teknolojik ilerlemeleri takip edebilme ve bu ilerlemelerle birlikte gelişebilme becerisi.

9.

Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulma ve bu yöntemleri uygulama becerisi.

10.

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, bilimsel rapor yazma, var olan raporları anlama, tasarım, üretim ve süreç raporlarını hazırlama, etkin bir şekilde sunumlarını yapabilme, anlaşılır bir şekilde talimat verme ve verilen talimatları anlama ve tüm bunları akıcı bir İngilizce ile de yapabilme becerisi.

11.

Modern yöntemler ve teknik araçları kullanma becerisi.

12.

Bilim ve teknolojide yeni ve yenilikçi yaklaşımlar bulabilecek, proje, risk, değişiklik yönetimi yapabilecek kadar özgüven ve iş hayatı bilgilerine sahip olmak, yeni iş girişimleri-yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma bilgisi.

13.

Genel etik kurallarına uyma, mühendislik etiği, sorumlulukları ve geçerli standartlar hakkında bilgi ve farkındalık.

14.

Elektronik Mühendisliği alanındaki problemlerin farkında olmak ve bilgiyi toplumun refahı için kullanmak. Sağlık, çevre ve güvenlik alanlarında mühendislik uygulamalarının etkilerinden kaynaklı sorunları ve oluşabilecek hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum