Program Educational Objectives

Eğitim Amaçları
 

Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü programı mezunları;

EA1. Ulusal-uluslararası şirketlerin ve kamu kuruluşların ihtiyaç duyduğu mühendislik hizmetlerini mesleki etik ve toplumsal değerlere bağlı olarak yerine getirirler,

EA2. Araştırma ve geliştirme, tasarım, üretim, satış, pazarlama birimlerinde ve yönetimsel ihtiyaçları karşılamak üzere süreç, operasyon, orta-üst derece yönetim kadrolarında görev alırlar,

EA3. Yurt içinde ve yurt dışında bulunan yüksek seviye araştırmaların yürütüldüğü eğitim ve araştırma kurumlarında lisansüstü programlarına devam ederler ve akademik dünyada uzman araştırmacı, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalışırlar,

EA4. Girişimcilik faaliyetlerinde bulunarak ulusal ve/veya uluslararası faaliyet gösteren küçük/orta/büyük ölçekli şirket(ler) kurarlar veya bu şirketlere ortak olurlar.

We use cookies to improve your experience on our website. For more information on cookies, you can view our cookie policy. Please click here for more information. I agree