gtu_logo

Yönetim Bilişim Sistemleri

 

Günümüzde bilişim teknolojilerinin artan önemiyle, işletmeler ileri derecede rekabetçi ve küresel piyasalarda kendileri için fark yaratacak potansiyel projelere özel ilgi göstermekte ve kaynaklarını bu çeşit faaliyetlere yönlendirmektedirler. Buna bağlı olarak da bilgiyi, teknolojiyi ve insanları birlikte yönetebilecek bireylere olan ihtiyaç her yerde artmaktadır. 

Yönetim Bilişim Sistemleri, işletme ve bilişim konularını birleştiren bir alandır. Günümüzde bilişim alanındaki gelişmelerin işletme bilimine getirdiği yeniliklerle birlikte çok daha etkin ve verimli karar verme süreçleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca bilgi sistemlerinin yönetimi başlı başına bir yönetim konusu haline gelmiştir. Yönetim ve bilişimin hayatın hemen her alanını kapsadığı düşünüldüğünde, Yönetim Bilişim Sistemleri geliştirecek ve yönetecek yönetsel becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programı öğrencilere programlama dilleri, bilgisayar ve ağ teknolojileri, veri tabanı, teknoloji trendleri, ekonomi, e-ticaret ve yazılım projelerinin yönetimi konularında yoğun bilgi sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Ayrıca öğrencilerimize pazarlama, yönetim ve organizasyon, finans, istatistik, karar alma teknikleri gibi alanlarda dersler de sunulmaktadır.

Gebze Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü olarak amacımız:

(*) MIS alanında hem ulusal hem de uluslararası kuruluşlarda etkin bir profesyonel olarak çalışabilme, iş gereksinimlerini teknoloji tabanlı çözümlere ve yeni teknoloji gelişmelerini iş yeteneklerine dönüştürebilme,

(*) Teori ve pratikte gerekli bilgiyi kazanarak hem ulusal hem de uluslararası kurumlarda Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Bilgi Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Bilişim Sistemleri veya ilgili alanlarda lisansüstü eğitimine devam edebilme,

(*) Evrensel, etik değerlere dayalı olarak, hem ulusal hem de uluslararası ortamlarda bulunan organizasyonlarda bilgi sistemlerinin kullanımıyla ilgili iş ve mesleki sorumlulukları hakkında derin bir anlayışa sahip olma, 

yeteneklerine sahip mezunlar yetiştirmektir.