Çift Anadal ve Yandal Programları

Çift Anadal Programı

 

Matematik Bölümü Lisans öğrencileri, Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi  hükümleri esas alınarak yapılmaktadır. Öğrenci, ilan edilmiş olan çift anadal programına, anadal lisans programının 3. veya 5. döneminin başında başvurabilir. Başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında alması gereken tüm kredili dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olması ve  başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması gereklidir. Ayrıca, Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisi içinde bulunması gerekmektedir. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20 de yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvuru yapabilir. Çift anadal programına başvurular Üniversite Senatosunca belirlenen tarihte başvuru formu ve transkript ile çift anadal programının yapıldığı bölümlere yapılır. Matematik Bölümü’nün Fizik Bölümü, Endüstri Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği Bölümleri ile çift anadal programına ait anlaşmalar vardır.

 

Yandal Programı

 

Matematik bölümü, öğrencilerine GTÜ’nün tüm bölümleri ile yandal yapma olanakları verilmektedir. Başvurular, Yandal Programı Yönergesi hükümleri esas alınarak yapılır. Öğrenci, ilan edilmiş olan yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olmak şartıyla, anadal lisans programının 3. veya 5. döneminin başında başvurabilir. Başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Başvurular, Üniversite Senatosunca belirlenen tarihte başvuru formu ve transkript ile yandal fakülte dekanlıklarına yazılı olarak yapılır. Kabul işlemi başvurulan bölümün bağlı olduğu fakültenin yönetim kurulu kararı ile tamamlanır. Kabul edilen öğrenciler kayıt haftası içerisinde anadal ve yandala kayıt yaptırırlar. Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında, senato kararı ile belirlenmiş olan Ek I.4.1 de verilen dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır.

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum