Faydalı Linkler

 

 TÜBİTAK (2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı)
 TÜBİTAK (2209-B - Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı)
 IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience)
 Web of Science