Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgilendirme

Uzaktan eğitim hakkında açıklama

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarihli ve 75850160-199-E.22344 sayılı yazısı uyarınca örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde eş zamanlı/ Canlı (senkron) ya da eş zamansız olmayan (asenkron) şekilde uzaktan öğretim yöntemleri kullanılarak 30.03.2020 tarihinden itibaren dersler uzaktan eğitim şeklinde yapılabilecektir. Üniversitemizde kısa zamanda uzaktan eğitim sistemi kurulmuş ve Akademisyen/Öğrenci Bilgi sistemiyle bütünleştirilmiştir. Ancak bazı teknik ve kullanım sorunları ile karşılaşılabilecektir.

Açık ve uzaktan öğrenme hizmetinin teknolojik bileşenleri olarak öğrenme yönetim sistemleri, çevrimiçi toplantı ve ders sunum araçlarının nasıl kullanılabileceğine dair dokümanları bu sayfa içerisinde bulabilirsiniz.

 

Öğrenme Yönetim Sistemi (Moodle-DersKutusu):

Açık ve uzaktan öğrenme altyapısını oluşturan en temel bileşenlerden biridir. Öğrenme yönetim sistemleri öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini paylaşma ve tartışma, dersleri yönetme, ödev alma, sınavlara girme, ödev ve sınavlara ilişkin geribildirim sağlama, öğrenme materyallerini düzenleme, öğrenci, eğitmen ve sistem kayıtlarını tutma, raporlar alma gibi pek çok işlevi bünyesinde barındırırlar. Üniversitemizde kurumsal olarak DersKutusu Öğrenim Yönetim Sistemi (https://derskutusu.gtu.edu.tr/login/index.php) üzerinden yürütülecektir. Bu sisteme erişim için tüm öğrencilerimizin @gtu.edu.tr uzantılı e-posta adreslerini aktif olarak kullanmaları gerekmektedir.

 

Çevrimiçi Toplantı ve Ders Sunum Araçları:

Sanal sınıf ya da canlı ders aracı olarak ta bilinen çevrimiçi toplantı ve ders sunum araçları sınıf ortamındaki iletişim ve etkileşimi bilgi teknolojileri aracılığı ile uzaktan gerçekleştirmek üzere kullanılan sistemlerdir. Bu sistemler sesli ve görüntülü görüşme, sunum paylaşma, masaüstü paylaşımı, sohbet, toplantı kaydetme ve oynatma, sunum yetkisi değiştirme, el kaldırma, oylama yapma vb. birçok özelliğe sahiptir. Toplantı veya ders etkinliği gerçekleştirmek için kullanılabilen bu sistemler kullanıcılara mekândan bağımsız sanal bir ortamda bir araya gelme fırsatı sunmaktadır.

Eş zamanlı ders anlatabilmek amacıyla, canlı yayın yapılabilmesi için okulumuz DersKutusu Öğrenim Sistemine (Moodle) bütünleştirilmiş BigBlueButton kullanılabilir.

Bunun dışında Microsoft Teams veya Zoom vb.yazılımların bulut hizmet sağlayıcılar aracılığıyla hizmet verdiği ve bu yazılımlara ait veri merkezlerinin çoğunlukla yurt dışında olduğu bilinmektedir. Veri merkezleri yurtdışında olan platformların kullanılması durumunda yurtdışına veri aktarımı söz konusu olacağından, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9 uncu maddesinde belirtilen şartlara uygun olmayan aktarımların Kanunun ihlali anlamına gelebileceği unutulmamalıdır.

Eşzamanlı/Canlı bir şekilde derslerin işlenmesinde kaliteli ses ve görüntünün sağlanması için canlı yayın sırasında öğrencilerin tamamının kamera ve mikrofonlarının kapatılmasının istenmesi, öğrencilerin soru sormak istemeleri durumunda kamera ve mikrofonlarını aktif hale getirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin kamera ve mikrofonlarının açık kalması ses ve görüntü kirliliğine neden olabilir. Canlı yayın sırasında dersinizi kaydetmeniz çok önemlidir. Ders bittiğinde kayıt işlemi sonlanacak ve ilgili video stream kısmında görünür hale gelecektir. Derslerinizi blok yapma yerine, mutlaka ara vermeniz çok önemlidir.

 

Derslerin Asenkron (Eşzamansız) Şekilde İşlenmesi:

Asenkron ders işleme, sadece öğrencilerle materyal paylaşma anlamına gelmemektedir. Asenkron yoluyla öğretim elemanlarının hazırladığı ve sisteme koyduğu (DersKutusu Öğrenim Yönetim Sistemi) tüm öğretim materyalleri sayesinde öğrenciler, dersin içeriğini okuyabilecek ve çalışabileceklerdir. Bunun yanı sıra öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretim elemanı etkileşimlerini etkili ve sürdürülebilir kılmak adına Microsoft Teams üzerinde bulunan sohbet, sınıf kaynakları ve ödev gibi ortamlar sayesinde soru cevap, tartışma, ölçme-değerlendirme ve diğer etkinliklerle devam etmesi gerekmektedir. Öğretim elemanlarının derslerini asenkron yapmaları durumunda, etkileşim sağlama amacıyla yukarıda belirtilen araçlardan birini veya birkaçını her haftaki derslerinde kullanmaları önem kazanmaktadır. Öğrencilere çevrimiçi verilen sorumluluklar, onları derse katılmaları konusunda motive edecektir.

 

Dikkat Edilecek Hususlar:

Asenkron bir şekilde derslerin işlenmesi durumunda öğrenci – öğretim elemanı; öğrenci-öğrenci arasındaki etkileşimler ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle Microsoft Teams/ BigBlueButton üzerindeki “gönderiler” sekmesinde öğrenci ve öğretim elemanı arasındaki etkileşimlerin mutlaka dersin yapıldığını kanıtlayıcı düzeyde olması gerekmektedir. Öğretim elemanlarının mutlaka öğrencilere ders ile ilgili anlamadıkları yerleri sormaları veya öğretim elemanlarının dersleri ile ilgili konularda öğrencilere sorular yazarak bunları cevaplamalarını istemeleri gerekmektedir. Bu şekilde bir uygulama yapmanız durumunda dersinizin asenkron yapıldığı kanıtlanmış olacaktır.

Öğretim elemanlarımızın ihtiyaç duyması halinde yukarıda anlatılan bu iki sistem (Senkron ve Asenkron) karma şekilde uygulanabilir.

 

 

Destek kılavuzları:

Teams kullanım kılavuzu 

Google Classroom ve Zoom yazılımları kılavuzu

DersKutusu (Moodle) Öğrenim Yönetim Sistemi Eğitim Videoları

Öğrenci Kılavuzu [DersKutusu (Moodle) ve BigBlueButton] 

Akademisyen Kılavuzu [DersKutusu (Moodle) ve BigBlueButton]

 

Teams Eğitim Videoları:

Microsoft Teams kullanarak sınıf ve ödev kurulumu

  • Microsoft Teams kullanılarak yeni bir sınıf nasıl oluşturulur: Videoyu izleyin

  • Microsoft Teams kullanarak öğrencilere nasıl ödev atanır: Videoyu izleyin

  • School Data Sync kullanarak nasıl sınıf oluşturulur: Videoyu izleyin

Çevrimiçi olarak bir sınıf oluşturmak için Microsoft Teams kullanın

  • Eğitim içeriğini göndermek için Share seçeneği nasıl kullanılır: Bağlantıya bakın

  • Eğitimi interaktif yapmak için Whiteboard nasıl kullanılır: Bağlantıya bakın

  • Yeniden oynatmak için ve kendi bilgi tabanınız için toplantı nasıl kaydedilir: Bağlantıya bakın

Geniş katışımlı seminerler için Microsoft Teams Live Events kurulumu

 

Destek almak için uzem@gtu.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum