Projeler

 

Aktif Projeler

 

Sanayi Doktora, Biyogirişimcilik ve Altyapı Projeleri

 1. 2244 Sanayi Doktora Programı (Işıl Kurnaz yürütücü- Nobel İlaç ortak) “Biyoteknolojik İlaç Üretimine Yönelik Hücre Platformu Geliştirilmesi İşbirliği Projesi”

 2. 2244 Sanayi Doktora Programı (Ümit Barış Kutman yürütücü – Gübretaş ortak) “Milli ve Sürdürülebilir Tarım İçin Yerli Biyoteknolojik Gübre ve Biyostimülantların Geliştirilmesi”

 3. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı MARKA projesi (eşyürütücüler: GTEAV/GTÜ, koordinatörler: Işıl Kurnaz - Bahar Yıldız Kutman) “Özgün Biyoekonomi Kaynakları Mükemmeliyet Merkezi (ÖBEK)”

 4. 1512 Bireysel Genç Girişimci (yürütücü: Müge İşleten Hoşoğlu) “Deri sanayi uygulamalarına yönelik sürdürülebilir, çevre dostu biyosürfektan geliştirilmesi”

 

Araştırma Projeleri

 1. 1003 projesi (Işıl Kurnaz araştırmacı, Tunahan Çakır yürütücü) “Parkinson Hastalığı İçin Transkriptom Verilerinin ve Hücre İçi Ağyapıların Biyoinformatik Analizi: İlaç Hedefi ve İlaç Geliştirilmesi”

 2. GTÜ BAP projesi (Işıl Kurnaz yürütücü) “Pea3-Gcm1 proteinleri arasındaki etkileşimin sinir hücresi farklılaşmasına etkisi”

 3. 1001 projesi (Ümit Barış Kutman yürütücü) “Buğdayda bor toksisitesine karşı biyolojik bir ajan olarak Priformospora indica’nın kullanım potansiyelinin ve fizyolojik etkilerinin araştırılması”

 4. GTÜ BAP projesi (Ümit Barış Kutman yürütücü) “Bor toksisitesi ve tuzluluğun buğday ve başka bitkiler üzerine interaktif etkilerinin fizyolojik açıdan incelenmesi”

 5. 1001 projesi (Müge İşleten Hoşoğlu yürütücü) “Fermentasyon Yöntemiyle Biyoaktif Peptitlerce Zenginleştirilmiş İşlevsel Spirulina Ürünü Geliştirilmesi”

 6. 1001 projesi (Müge İşleten Hoşoğlu Araştırmacı) “Deri üretim teknolojilerinde mikroalgal yağlarla yeni ve sürdürülebilir süreçlerin geliştirilmesi”

 7. 3501 projesi (Mehmet Özbil yürütücü) “The Computational Studies on the Functioning Mechanisms of Fe3+ Transfer by Neisseria Meningitidis”

 8. 1001 projesi (Mehmet Özbil araştırmacı) “S.aureus hedefli vankomisin ve oksasilin içeren nanoformülasyonların eldesi ve antibakteriyel etkilerinin in vitro-in vivo değerlendirilmesi”

 9. 1001 projesi (Mehmet Özbil araştırmacı) “Türkiye’de Hemofili B olgularında genetik varyasyonları tanımlama ve Türkiye Hemofili B Genetik Veri Tabanı (Tr-UHBGVT) oluşturulması”

 10. GTÜ BAP projesi (Elif Damla Arısan yürütücü) “Peptid bazlı COVID-19 tanı kiti geliştirmeye yönelik rekombinant SARS-COV2 S-RBD proteini eldesi ve terapötik tarama için S-RBD ifadesine sahip hücre hatlarının geliştirilmesi

 11. 1001 projesi (Elif Damla Arısan yürütücü) “Pankreas kanseri hücre hatlarında CDK4/6 ihibitörleri palbociclib ve avemaciclibin AMPKnın etkileşimde olduğu üst ve alt sinyal yolakları ilişkili global protein ve lipid profilleri üzerine etkilerinin araştırılması”

 12. 1002 projesi (Elif Damla Arısan yürütücü) “Hücre içi enerji sensörleri SAMTOR ve AMPK iilişkisinin metionin açlığına maruz bırakılan PC3 prostat kanseri ve PNT1A normal epitel hücrelerinde araştırılması”

 13. GTÜ BAP projesi (Zehra Banu Bahşi Oral yürütücü) “SARS-COV2 tespiti için optik biyosensörlerde kullanılmak üzere kalsiyum katkılı çinko oksit ince filmlerin üretimi ve geliştirilmesi

 14. TÜBİTAK 1001- Mehmet Özbil (Araştırmacı) Litik Bakteriyofaj K'nın, S. aureus Lizis Mekanizmasındaki Kilit Molekülü Holin Proteininin Biyoteknolojik Araç Olarak Kullanımının Değerlendirilmesi

 15. ERANET-FOSC-IPSUS – Mehmet Özbil (Danışman) İklim Açısından Akıllı Gıda İnovasyonu: İleri Dönüşümlü Kaynaklardan Bitki ve Denizyosunu Proteinleri Kullanımı

 16. TÜSEB-B-GRUBU AR-GE -Mehmet Özbil (Danışman) İlaç Yeniden Konumlandırma Yaklaşımıyla Yeni Allosterik ERK5 İnhibitörlerinin Keşfi

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum