gtu_logo

Değerlendirme Kriterleri

 

YÖK Başkanlığı' na iletilen proje başvuruları ilgili YÖK komisyonu tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilmektedir:

1. Projenin çağrıya uygunluğu

2. Projenin gerçekleştirilmesinde işbirliğinin önemi

3. Projenin başarı ile gerçekleştirilmesi durumunda sağlanacak yaygın etki

4. Projenin gerçekleştirilme yöntemi

5. Projenin yönetimi, proje ekibi ve araştırma olanakları

6. Projenin ortak yayına dönüştürülebilirlik durumu

7. Proje çerçevesinde bilgi ve deneyim arttırımına katkı durumu