gtu_logo

Staj Bilgilendirmesi

 

Staj başvuru işlemleri esnasında öğrencilerin takip etmesi gereken adımlar şunlardır:

** Öğrenci staj kabul evrakı ile birlikte kendisinin doldurarak imzalayacağı staj fişini hazırlayacaktır. 
** Staj fişi için öncelikle Bölüm Staj Komisyonu Başkanı, daha sonra Bölüm Başkanı'ndan onay alınacaktır. Staj fişinin onaylanması için Staj Kabul Belgesi’nin ibrazı şarttır.  
** E-devletten edinilecek “müstehaklık belgesi” ile staj kabul belgesi ve onaylanmış staj fişini Dekanlık’a teslim edecek, Dekanlık SGK girişlerini bu belgelere istinaden tamamlayacaktır.
** İşlem tamamlanınca öğrenci de, bölüm de dekanlıktan işlemin tamamlandığını teyit edebilir.
 

Staj başvurusu yapacak olan öğrencilerimiz, süreç hakkında bilgi almak için GTÜ Biyomühendislik Bölümü Staj Uygulama Esasları (YÖ-0079)'nı incelemelidir. Staj sonunda hazırlanması gereken staj raporuna dair detayları Staj Raporu Talimatları ve Kapak Sayfası Örneği dosyalarında bulabilirsiniz. Ayrıca CV ve önyazı (cover letter) hazırlama gibi konularda bilgi edinmek için Özgeçmiş ve başvuru mektubu nasıl hazırlanır?  adlı sunum dosyasının incelenmesi de yararlı olacaktır. Stajla ilgili her türlü sorunuz için biyomuhendislikstaj@gtu.edu.tr adresine mail atabilirsiniz. Maillerinize en kısa sürede yanıt verilecektir.   

 
1)      Staj Zorunluluk Talep Belgesi'ne ulaşmak için FR-0078 numaralı formu seçiniz.
2)      Staj Fişi için FR-0076 numaralı formu seçiniz.
3)      Staj Kabul Belgesi için FR-0075 numaralı formu seçiniz.      
4)      Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci Ve İşveren Bilgi Formu için FR-0077 numaralı formu seçiniz.
5)      Zorunlu Staj Değerlendirme Belgesi için FR-0080 numaralı formu seçiniz.
6)      İsteğe Bağlı Staj Değerlendirme Belgesi için FR-0080 numaralı formu seçiniz. 
7)      Staj defteri ve kapağına ulaşmak için FR-0069 numaralı formu seçiniz.
8)      Staj Değerlendirme Anketi için FR-0185 numaralı formu seçiniz.
9)      Stajyerin Kurumu Değerlendirme Anketi için FR-0186 numaralı formu seçiniz.
 

Staj yapacak öğrencilerimizin            

Staj Prosedürü sunumunu  incelemesi faydalı olacaktır. Daha detaylı bilgi edinmek için Mühendislik Fakültesi Lisans eğitimi Staj Yönergesi incelenmelidir.

"Öğrenci Staj Fişi" öğrenci tarafından elektronik ortamda doldurularak üç kopya hazırlanacak, bir kopyası Staj Komitesi’ne teslim edilecektir.

ÖNEMLİ DUYURU: İsteğe Bağlı/ Zorunlu Staj Değerlendirme Belgesi, Staj Defteri, Staj Raporu, Staj Değerlendirme Anketi, Stajyerin Kurumu Değerlendirme Anketi, Staj yapan öğrencilerimizin staj bitimlerinde bölümlerine teslim etmeleri gereken evraklardandır.

 

** Biyomühendislik Bölümü "Staj Komisyonu Üyeleri" aşağıda listelenmiştir:

Öğr. Gör. Dr. Cansu ÜLKER TURAN - Staj Komisyonu Başkanı (cansuturan@gtu.edu.tr)                             

Dr. Öğr. Üyesi Onur SERÇİNOĞLU - Staj Komisyonu Üyesi (osercinoglu@gtu.edu.tr)

Doç. Dr. Barış BİNAY - Staj Komisyonu Üyesi (binay@gtu.edu.tr)